Os nosos compromisos

Canal Ético

Código ético de Adif - A V

O Código ético de Adif - A V, aprobado polo Consello de administración, ten como obxectivo formalizar as pautas esperables de comportamento íntegro, responsable e transparente de todas as persoas que traballan en Adif - A V, no desenvolvemento cotián dos seus labores e nas súas relacións profesionais.

O Código pretende traducir a comportamentos desexados os valores e principios corporativos de Adif - A V, tomando como punto de partida a cultura da organización, a lexislación que lle é aplicable e o compromiso da entidade coa ética e a transparencia.


Canal Ético

O Canal Ético é a canle canal de comunicación entre Adif - A V e os seus grupos de interese e coa sociedade en xeral para que calquera persoa poida notificar posibles incumprimentos do Código Ético e de Conduta.

Só se atenderán aquelas notificacións relacionadas co Código Ético e de Conduta de Adif - A V

Para as comunicacións que non estean relacionadas co Código Ético e de Conduta de teñen ao seu dispor as seguintes canles:

  • Comunicacionweb
  • Sede electrónica (dispoñible na web). Oficina virtual para o acceso a información oficial e servizos en liña.
  • Oficina de Atención ao Cliente. Poderanse presentar reclamacións oficiais nos Libros de Reclamacións das estacións

Condicións de uso da Canle:

  • As mensaxes non deben contemplar palabras ofensivas.
  • Aceptaranse notificacións anónimas sempre que veñan acompañadas de evidencias y probas documentais
  • Adif aplicará os mecanismos necesarios para garantir tanto a confidencialidade do denunciante como o dereito ao honor das persoas que puidesen ser acusadas de contravir o código.
  • Responderase a todas as notificacións recibidas que cumpran os requisitos establecidos.

Formulario de notificacións