Responsabilidade Social Corporativa

Como entendemos a Responsabilidade Social en Adif

Para Adif, a Responsabilidade Social Corporativa consiste en incorporar á estratexia e xestión da empresa as preocupacións sociais, económicas e medio ambientais dos seus grupos de interese, de xeito que, a partir do diálogo con estes, a empresa desenvolva un compromiso real e contrastable coa cohesión social, o respecto polo medio ambiente, a ética e maila transparencia; o obxectivo último é xerar valor para tódolos grupos de interese da organización e mellorar a contribución ao desenvolvemento sostible.

Viajero en estación

Enlaces relacionados