Idiomas

A web multilingüe de Adif Alta Velocidade ofrece os menús e outros elementos de navegación tanto en inglés coma nas linguas cooficiais do Estado.  O noso obxectivo é ofrecer a maior cantidade de contidos posible nestes idiomas para o que se traducen e actualizan os principais contidos da web, así como aqueloutros nos que apreciamos unha especial relación entre o seu contido e o ámbito xeográfico ou lingüístico. Paulatinamente, irase procedendo á tradución dos textos destas páxinas aos idiomas referidos anteriormente.