Butlletí informació

Butlletí d'informació per a inversors

Títol
Sobre la base dels nostres compromisos de transparència i sostenibilitat, i a fi de facilitar informació d'interés per a inversors, Adif Alta Velocidad publica un butlletí d'informació periòdica.

El butlletí consta dels següents continguts:

- Informació economicofinancera

- Notícies relatives a la seua política mediambiental, així com la seua responsabilitat social i de govern corporatiu.

- Notícies d'àmbit global amb especial incidència en els aspectes de sostenibilitat, transparència i governança que resulten d'especial interés per a inversors ESG.