Amortidor (AMS)

Amortidor de masses sintonitzades (AMS) per a catenària rígida

Aquesta invenció s'enquadra en el camp tècnic dels mitjans per a suprimir o esmorteir les vibracions, així com en el dels detalls i accessoris de les línies de subministrament de corrent al llarg de la via per a vehicles propulsats elèctricament i es refereix, en particular, a un amortidor de masses sintonitzades capaç d'atenuar totalment o parcialment les vibracions en sistemes de catenària rígida ferroviària.