Carima

Dispositiu per a atenuar els envols entre el pantògraf i la catenària rígida

El dispositiu pretén atenuar, o reduir fins a un nombre acceptable, els envols entre pantògraf i la catenària rígida. El dispositiu dissenyat permet absorbir les vibracions de baixes freqüències en les instal·lacions de catenària rígida de manera que aconsegueix una optimització del comportament dinàmic de la catenària rígida i n'evita el desgast excessiu.