Butlletí Informació

Butlletí d’Informació per a Inversors

Título
A partir dels nostres compromisos de transparència i sostenibilitat, i per tal de facilitar informació d’interès per a inversors, Adif Alta Velocidad publica un butlletí d’informació periòdica.

El butlletí consta dels continguts següents:

- Informació economicofinancera.

- Notícies relatives a la seva política mediambiental, així com la seva responsabilitat social i de govern corporatiu.

- Notícies d’àmbit global amb especial incidència en els aspectes de sostenibilitat, transparència i governança que tinguin un interès especial per a inversors ESG.