Quant a nosaltres

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Títol
Adif Alta velocitat, com a empresa de servei públic, treballa al servei del conjunt de la societat. Per això, ens guia una estratègia que persegueix que els nostres resultats i impactes contribueixin, en la major mesura possible, a millorar la vida de les persones. Aquest és el nostre objectiu últim i el nostre compromís fonamental: treballar cada dia, com a gestors i administradors de la xarxa ferroviària, per contribuir a millorar la vida de les persones.

La nostra estratègia d'empresa es basa en la responsabilitat que tenim a l'hora de donar resposta als reptes interns i externs d'una manera eficaç, tenint molt present que ho hem de fer equilibrant en tot moment els aspectes econòmics, socials i mediambientals, per contribuir així a un model de desenvolupament i progrés que sigui realment sostenible.

Propòsit, ambició i principis

Adif-AV té encomanada la construcció i la gestió de les infraestructures ferroviàries d'alta velocitat que formen part de la Xarxa Ferroviària d'Interès General. Tenint en compte que aquesta és la nostra activitat principal, i assumint el marc legal que ens és aplicable i les polítiques públiques desenvolupades pel Ministeri de Foment, hem definit els nostres propòsits, ambició i principis:
Visió
Ser un referent com a organització focalitzada en la gestió d’infraestructures resilients, sostenibles, segures i intel·ligents que contribueixin al nou model de transició ecològica.
Missió
Operar, gestionar i construir una xarxa ferroviària intel·ligent adaptada al nou ecosistema tecnològic, competitiu i sostenible, i contribuir d'aquesta manera als ODS.
Ambició

Oferir infraestructures resilients per a tota la societat

​​​​​​​
Propòsit

Operar una xarxa ferroviària compromesa amb els ODS

​​​​​​​
Principis
 1. Inclusió i justícia

 2. Prosperitat de les persones

 3. Excel·lència en el servei

 4. Igualtat i transparència

 5. Responsabilitat amb els recursos

 6. Innovació i intraemprenedoria

 7. Capacitat de transformació

Què fem?
administració INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES
GESTIÓ DE CIRCULACIÓ FERROVIÀRIA
ADJUDICACIÓ OPERADORS FERROVIARIS
cànons per ús
de les infraestructures

Qui som

Imagen del representante
Presidenta de l'EPE Enginyera de Camins, Canals i Ports i Màster en Direcció Estratègica Internacional, per la Universitat Politècnica de Madrid, a més de llicenciada en Dret per la UNED

null Sra. Dña. María Carmen Corral Escribano

Órganos de gobierno

Sra. Dña. María Carmen Corral Escribano

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, REDES TRANSEUROPEAS Y LOGÍSTICA. SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. MITMA.
Titulaciones
 • Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Universidad Politécnica de Madrid.
 • Cuerpo de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos del Estado.
 • Programa de Dirección General. IESE Business School.
Trayectoria profesional

Sector Público

 • En la actualidad: Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Directora técnica.

 • 2021- INECO. Responsable de la oficina del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

 • 2012-2019 MINISTERIO DE FOMENTO. SEITVI. Jefe de Área de Fondos europeos y Redes Transeuropeas de Transporte.

 • 2012 Dirección General de Carreteras. SG de Conservación. Jefe de Servicio.

 • 2007-2012 Dirección General de Carreteras. SG de Planificación y proyectos. Ingeniero de Caminos del Estado.

 • 2007-2021 Principales cargos asociados de representación en comités: JTRC-OCDE. CEF-Transportes-EU. Orientaciones de la Red Transeuropea- EU. ATC-PIARC. AEG-INEA.

Sector Privado

 • 2019-2020 C3Expertise. Financiación y estructuración de proyectos. Directora General.

 • 2002-2006 MC2 Estudio de Ingeniería, S.L. Ingeniero de Caminos. Especialista en estructuras y cimentaciones especiales.

Segons disposa l'article 21 del Reial decret 1044/2013, de 27 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Entitat Pública Empresarial ADIF-Alta Velocitat, els membres del Consell d'Administració que assisteixin a les sessions no percebran remuneració ni compensació econòmica.
Estructura organitzativa