Informazio-buletina

Inbertitzaileentzako informazio-buletina

Titulua
Gardentasun- eta iraunkortasun-konpromisoetan oinarrituta, eta inbertitzaileentzako informazio interesgarria emate aldera, Adif Abiadura enpresak aldizkako informazio-buletin bat argitaratzen du.

Buletinak eduki hauek ditu:

- Ekonomia- eta finantza-informazioa.

- Ingurumen-politikari buruzko albisteak, bai eta gizarte-erantzukizunari eta gobernu korporatiboari buruzkoak ere.

- Nazioarteko albisteak, eragin berezia dutenak ESG inbertitzaileentzat bereziki interesgarriak diren jasangarritasun-, gardentasun- eta gobernantza-alderdietan.