Quen somos

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Título
Adif Alta Velocidade, como empresa de servizo público, traballa ao servizo do conxunto da sociedade. Por iso estamos guiados por unha estratexia que persegue que os nosos resultados e impactos contribúan, na maior medida posible, a mellorar a vida das persoas. Ese é o noso propósito final e o noso compromiso fundamental: traballar cada día, como xestores e administradores da rede ferroviaria, para contribuír a mellorar a vida da xente.

A nosa estratexia de empresa baséase na responsabilidade que temos á hora de dar resposta aos retos internos e externos dunha maneira eficaz, tendo moi presente que debemos facelo equilibrando en todo momento os aspectos económicos, sociais e ambientais, contribuíndo así a un modelo de desenvolvemento e progreso que sexa realmente sostible.

Propósito, Ambición e Principios

ADIF-AV ten encomendada a construción e xestión das infraestruturas ferroviarias de alta velocidade que forman parte da Rede Ferroviaria de Interese Xeral. Tendo en conta que esta é a nosa actividade principal, e asumindo o marco legal que nos é de aplicación e as políticas públicas desenvolvidas polo Ministerio de Fomento, definimos os nosos propósitos, ambición e principios:
Visión
Ser un referente como organización focalizada na xestión de infraestruturas resilientes, sustentables, seguras e intelixentes que contribúan ao novo modelo de transición ecolóxica.
Misión
Operar, xestionar e construír unha rede ferroviaria intelixente adaptada ao novo ecosistema tecnolóxico, competitivo e sostible, contribuíndo desta forma aos ODS
Ambición

Ofrecer infraestruturas resilientes para toda a sociedade

​​​​​​​
Propósito

Operar unha rede ferroviaria comprometida cos ODS

​​​​​​​
Principios
 1. Inclusión e Xustiza

 2. Prosperidade das persoas

 3. Excelencia no servizo

 4. Igualdade e transparencia

 5. Responsabilidade cos recursos

 6. Innovación e intra-emprendemento

 7. Capacidade de transformación

Que facemos
administración INFRAESTRUTURAS FERROVIARIAS
XESTIÓN DE CIRCULACIÓN FERROVIARIA
ADXUDICACIÓN OPERADORES FERROVIARIOS
canons por uso
das infraestruturas

Coñécenos

Imagen del representante
Presidenta da E.P.E. Enxeñeira de Camiños, Canles e Portos e Máster en Dirección Estratéxica Internacional, pola Universidade Politécnica de Madrid, ademais de licenciada en Dereito pola UNED

null Sr. D. Casimiro Iglesias Pérez

Órganos de gobierno

Sr. D. Casimiro Iglesias Pérez

Director General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Titulaciones

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid

Trayectoria profesional
 • Pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado.
 • Desde marzo de 2020 es director general de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
 • Anteriormente, había desempeñado diversos puestos en el Ministerio de Fomento, entre ellos, director técnico de la Dirección General de Actuaciones Concertadas en las Ciudades, director técnico de la Subdirección General de Planeamiento de Infraestructuras, jefe del Gabinete Técnico del Secretario General de Infraestructuras, director general de Planificación y Coordinación Territorial y vocal asesor de la Dirección General de Planificación.
 • Entre marzo de 2009 y marzo de 2020 ocupó diversos puestos en Ineco, entre ellos, director de Consultoría, director de Negocio Intermodal, director de Negocio Intermodal Nacional y Negocio Europa, director de Negocio Aeronáutico e Intermodal y Director General de Negocio Nacional
Segundo dispón o artigo 21 do Real decreto 1044/2013, de 27 de decembro, polo que se aproba o Estatuto da Entidade Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidade, os membros do Consello de Administración que asistan ás súas sesións non percibirán remuneración nin compensación económica algunha.
Estrutura organizativa