Quen somos

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Título
Adif Alta Velocidade, como empresa de servizo público, traballa ao servizo do conxunto da sociedade. Por iso estamos guiados por unha estratexia que persegue que os nosos resultados e impactos contribúan, na maior medida posible, a mellorar a vida das persoas. Ese é o noso propósito final e o noso compromiso fundamental: traballar cada día, como xestores e administradores da rede ferroviaria, para contribuír a mellorar a vida da xente.

A nosa estratexia de empresa baséase na responsabilidade que temos á hora de dar resposta aos retos internos e externos dunha maneira eficaz, tendo moi presente que debemos facelo equilibrando en todo momento os aspectos económicos, sociais e ambientais, contribuíndo así a un modelo de desenvolvemento e progreso que sexa realmente sostible.

Propósito, Ambición e Principios

ADIF-AV ten encomendada a construción e xestión das infraestruturas ferroviarias de alta velocidade que forman parte da Rede Ferroviaria de Interese Xeral. Tendo en conta que esta é a nosa actividade principal, e asumindo o marco legal que nos é de aplicación e as políticas públicas desenvolvidas polo Ministerio de Fomento, definimos os nosos propósitos, ambición e principios:
Visión
Ser un referente como organización focalizada na xestión de infraestruturas resilientes, sustentables, seguras e intelixentes que contribúan ao novo modelo de transición ecolóxica.
Misión
Operar, xestionar e construír unha rede ferroviaria intelixente adaptada ao novo ecosistema tecnolóxico, competitivo e sostible, contribuíndo desta forma aos ODS
Ambición

Ofrecer infraestruturas resilientes para toda a sociedade

​​​​​​​
Propósito

Operar unha rede ferroviaria comprometida cos ODS

​​​​​​​
Principios
 1. Inclusión e Xustiza

 2. Prosperidade das persoas

 3. Excelencia no servizo

 4. Igualdade e transparencia

 5. Responsabilidade cos recursos

 6. Innovación e intra-emprendemento

 7. Capacidade de transformación

Que facemos
administración INFRAESTRUTURAS FERROVIARIAS
XESTIÓN DE CIRCULACIÓN FERROVIARIA
ADXUDICACIÓN OPERADORES FERROVIARIOS
canons por uso
das infraestruturas

Coñécenos

Imagen del representante
Presidenta da E.P.E. Enxeñeira de Camiños, Canles e Portos e Máster en Dirección Estratéxica Internacional, pola Universidade Politécnica de Madrid, ademais de licenciada en Dereito pola UNED

null Sr. D. Francisco Alfonsín Bellido

Órganos de gobierno

Sr. D. Francisco Alfonsín Bellido

Consejero
Titulaciones

Licenciado en derecho, especialidad empresa. Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.

Trayectoria profesional

Regimiento de movilización y prácticas de Ferrocarriles (36 Promoción). Julio 76 a diciembre 79.

RENFE

 • Factor. Enero 80 a octubre 82. Badalona (Barcelona)
 • Factor de Circulación. Octubre 82 a mayo 84. Mongat (Barcelona)
 • Factor de Circulación. Mayo 84 a octubre 87. Sevilla San Bernardo
 • Jefe de Estación Octubre 87 a enero 98. San Fernando, Sevilla Plaza de Armas y Majarabique
 • Mando Intermedio, Supervisor de Circulación, Regulaciòn y Gestión. Enero 98 a diciembre 2004. Gerencia Operativa de Sevilla, U.N. Circulación.

ADIF

 • Mando Intermedio, Supervisor de Circulación, Regulación y Gestión. Enero 2005 a noviembre 2005. Gerencia Operativa de Sevilla, U.N. de Circulación
 • Técnico de Organización. Estructura de apoyo. Noviembre 2005 diciembre 2018.
 • Jefe Técnico de Operaciones Andalucía Occidental. Diciembre 2018 a agosto 2021.

JUBILADO. Desde 30 agosto 2021.

Actividades sindicales anteriores
 • Presidente Comité Provincial de Empresa Renfe en Sevilla y Delegado de Sección Sindical Nivel Red. Enero 1986 a mayo 2001.
 • Secretario General del Sector Ferroviario de CC.OO. De Sevilla. Septiembre del 92 a febrero de 2001.
 • Miembro de las COMISIONES EJECUTIVAS DEL SECTOR FERROVIARIO ESTATAL y del Sindicato Provincial del Transporte y las Comunicaciones de CC.OO. de Sevilla. Septiembre 92 a febrero 2001.
 • Miembro de la DIRECCIÓN DEL SECTOR FERROVIARIO ESTATAL DE CC.OO. Año 2000 a 2001.
Segundo dispón o artigo 21 do Real decreto 1044/2013, de 27 de decembro, polo que se aproba o Estatuto da Entidade Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidade, os membros do Consello de Administración que asistan ás súas sesións non percibirán remuneración nin compensación económica algunha.
Estrutura organizativa