Quen somos

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Título
Adif Alta Velocidade, como empresa de servizo público, traballa ao servizo do conxunto da sociedade. Por iso estamos guiados por unha estratexia que persegue que os nosos resultados e impactos contribúan, na maior medida posible, a mellorar a vida das persoas. Ese é o noso propósito final e o noso compromiso fundamental: traballar cada día, como xestores e administradores da rede ferroviaria, para contribuír a mellorar a vida da xente.

A nosa estratexia de empresa baséase na responsabilidade que temos á hora de dar resposta aos retos internos e externos dunha maneira eficaz, tendo moi presente que debemos facelo equilibrando en todo momento os aspectos económicos, sociais e ambientais, contribuíndo así a un modelo de desenvolvemento e progreso que sexa realmente sostible.

Propósito, Ambición e Principios

ADIF-AV ten encomendada a construción e xestión das infraestruturas ferroviarias de alta velocidade que forman parte da Rede Ferroviaria de Interese Xeral. Tendo en conta que esta é a nosa actividade principal, e asumindo o marco legal que nos é de aplicación e as políticas públicas desenvolvidas polo Ministerio de Fomento, definimos os nosos propósitos, ambición e principios:
Visión
Ser un referente como organización focalizada na xestión de infraestruturas resilientes, sustentables, seguras e intelixentes que contribúan ao novo modelo de transición ecolóxica.
Misión
Operar, xestionar e construír unha rede ferroviaria intelixente adaptada ao novo ecosistema tecnolóxico, competitivo e sostible, contribuíndo desta forma aos ODS
Ambición

Ofrecer infraestruturas resilientes para toda a sociedade

​​​​​​​
Propósito

Operar unha rede ferroviaria comprometida cos ODS

​​​​​​​
Principios
 1. Inclusión e Xustiza

 2. Prosperidade das persoas

 3. Excelencia no servizo

 4. Igualdade e transparencia

 5. Responsabilidade cos recursos

 6. Innovación e intra-emprendemento

 7. Capacidade de transformación

Que facemos
administración INFRAESTRUTURAS FERROVIARIAS
XESTIÓN DE CIRCULACIÓN FERROVIARIA
ADXUDICACIÓN OPERADORES FERROVIARIOS
canons por uso
das infraestruturas

Coñécenos

Imagen del representante
Presidenta da E.P.E. Enxeñeira de Camiños, Canles e Portos e Máster en Dirección Estratéxica Internacional, pola Universidade Politécnica de Madrid, ademais de licenciada en Dereito pola UNED

null Sra. Dña. María Carmen Corral Escribano

Órganos de gobierno

Sra. Dña. María Carmen Corral Escribano

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, REDES TRANSEUROPEAS Y LOGÍSTICA. SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. MITMA.
Titulaciones
 • Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Universidad Politécnica de Madrid.
 • Cuerpo de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos del Estado.
 • Programa de Dirección General. IESE Business School.
Trayectoria profesional

Sector Público

 • En la actualidad: Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Directora técnica.

 • 2021- INECO. Responsable de la oficina del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

 • 2012-2019 MINISTERIO DE FOMENTO. SEITVI. Jefe de Área de Fondos europeos y Redes Transeuropeas de Transporte.

 • 2012 Dirección General de Carreteras. SG de Conservación. Jefe de Servicio.

 • 2007-2012 Dirección General de Carreteras. SG de Planificación y proyectos. Ingeniero de Caminos del Estado.

 • 2007-2021 Principales cargos asociados de representación en comités: JTRC-OCDE. CEF-Transportes-EU. Orientaciones de la Red Transeuropea- EU. ATC-PIARC. AEG-INEA.

Sector Privado

 • 2019-2020 C3Expertise. Financiación y estructuración de proyectos. Directora General.

 • 2002-2006 MC2 Estudio de Ingeniería, S.L. Ingeniero de Caminos. Especialista en estructuras y cimentaciones especiales.

Segundo dispón o artigo 21 do Real decreto 1044/2013, de 27 de decembro, polo que se aproba o Estatuto da Entidade Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidade, os membros do Consello de Administración que asistan ás súas sesións non percibirán remuneración nin compensación económica algunha.
Estrutura organizativa