Control Cabinas de Encravamento

Procedemento de control remoto de sistemas eléctricos en cabinas de encravamento

O procedemento de control remoto da invención consiste nun sistema de mando e información de certas instalacións eléctricas situadas nas cabinas dos encravamentos de instalacións de seguridade mediante comandos telefónicos e información por voz a través da liña telefónica, situándose ditas cabinas normalmente nas estacións.

Así, o obxectivo é controlar remotamente certos elementos eléctricos situados nas cabinas de encravamento para ter información precisa sobre eses elementos eléctricos e saber se hai algunha anomalía, sen ter que achegarse á cabina de encravamento para realizar as comprobacións que se fan convencionalmente, de xeito que isto permite resolver certos fallos coñecidos tamén a distancia, o que tampouco é posible na actualidade.