Catenaria C-350

Liña aérea de contacto C-350 para 25 kV a 350 km/h

O sistema de liñas aéreas de contacto consta das seguintes partes:

 • Catenaria: formado por cable de apoio, fío de contacto, soporte falso ou péndola en"Y"e péndolas equipotenciais.
 • Elementos de apoio: cimentacións, ménsulas, postes e pórticos.
 • Elementos de conexión: seccionadores, cables.
 • Circuíto de retorno e proteccións.
Características xerais
 • É un sistema de catenaria sinxelo poligonal atirantada en todos os perfís, vertical, con péndola en"Y", sen frecha no fío de contacto e composta por un sustentador, un fío de contacto e péndolas equipotenciais, compensada mecanicamente e apta para funcionar a 350 km/h.
 • Dispón dun sistema de compensación mecánica de xeito independente para o sustendador e o fío de contacto.
 • Está deseñada para sistemas de alimentación en 25 kV, 50 Hz, ambos en 1x25 kV e 2x25 kV.
 • Utiliza como sistema de retorno de tracción un cable de retorno aéreo e un carril principal de retorno. O cable de retorno normalmente empregado é un cable aluminio-aceiro LA 110 mm2 (94AL1/22ST1A), segundo a norma UNE-EN 50182.
 • Cumpre as dimensións de gálibo segundo a Orde FOM/1630/2015, do 14 de xullo, pola que se aproba a"Instrución ferroviaria de gálibos".
Tipoloxía dos condutores adoptada para a liña aérea de contacto C-350
 • Sustentador: Cable de cobre de 95 mm2. C 95 UNE 207015:2013.

 • Fío de contacto: Cu Mg 0,5 BC-150 mm2 UNE-EN 50149:2012.

 • Péndolas de bronce II de 16 mm2.

 • Péndola en"Y"(falso sustentador) de Bronce II de 35 mm2.

Características xeométricas
Parágrafo de tipo destacado

 

 

Nos túneles ou nos casos de ménsulas dobres ou triples, elimínase a péndola en"Y"ou o falso sustentador cando as distancias entre as distintas partes non permiten a súa montaxe.