Detecta Negativo

Sistema de detección de cortes en cables condutores de negativo e correntes de fuga en instalacións eléctricas

 

Supervisión automatizada, en comparación coa inspección visual, do estado das conexións dos condutores de retorno, tanto en tracción como en sinalización (xuntas indutivas).

 

 

      A falta de conexión é causada principalmente por:

 •       Mantemento de maquinaria de vía.
 •       Roubo dos condutores.
 •       Deterioro do material.

 

Isto resulta en:

 • Xeración de correntes vagabundas por falta de retorno, provocando a corrosión electrolítica e interferencias electromagnéticas.
 • Incumprimento da NORMA UNE-EN-50122.
 • Retrasos na circulación por falta de tracción.
 • Desequilibro das cargas entre subestacións, provocando sobrecustos, ao exceder as potencias contratadas.
 • Sobrecalentamento nos condutores de retorno, o que pode provocar focos de lume ou roturas de cables.
Sistema DETECTA NEGATIVO

Grazas ao sistema DETECTA NEGATIVO, é posible:

 • Unha verificación constante do estado dos condutores de retorno, indicando o número de cables afectados na interrupción do circuíto de retorno.
 • Comprobar o estado de illamento das instalacións, tomando medidas do consumo do feeder e do seu retorno negativo.
 • Un control dos cables de retorno nas condicións particulares das instalacións sometidas a correntes indutivas xeradas pola proximidade de liñas de alta tensión ou liñas de alta velocidade.
Parágrafo de tipo destacado

A supervisión e control do estado dos retornos da instalación realízase coa axuda dunha pantalla HMI, navegando polas seguintes ventás de control:

 • Ventá de negativos.
 • Ventá de gráficos Alarmas Vía I.
 • Ventá de gráficos Alarmas Vía II.
 • Ventá Diagnóstico Sistema.
 • Ventá Históricos.
 • Parámetros Vía: Transdutores/Sección/Material.
 • Parámetros Terra: Transductores/Intensidades.

 

 

Sistema
 • Transdutores de intensidade, ligados a condutores de negativos.
 • Transdutor de feeder, ligado a feeder positivo da SE.
 • Transdutor de terra.
 • Unidade de control.
  • Establece a comunicación dos transdutores.
  • Memoria con instrucións.
  • Comunica coa unidade de alerta.
  • Microprocesador.
Parágrafo de tipo destacado

DETECTA NEGATIVO é un sistema de seguridade, recentemente creado na cultura de INDUSTRIA 4.0, que permite realizar un seguemento do estado das instalacións a distancia, cunha dirección IP establecida, logrando un control total do Sistema desde un terminal informático. Como a magnitude da verificación é a intensidade de retorno, o sistema é aplicable a infraestruturas de calquera tensión, tanto na rede convencional como en liñas de alta velocidade, metros e tranvías.
Este sistema está implantado na SE de Getafe-Sector3 e está a planificarse a súa implantación na SE de Vallecas e Irún.