Dinatrans

Zona de transición dunha liña de ferrocarril situada entre unha vía en balastro e unha vía en placa de formigónn

O problema técnico resolto pola invención é reducir o desgaste e deterioro da infraestrutura da vía nas zonas de transición entre vías cunha gran diferenza nas características mecánicas e resistentes en sentido vertical e así reducir os custos de mantemento e conservación.

Ademais, o problema técnico de aumentar o confort en condicións de seguridade nos usuarios do ferrocarril tamén se resolve reducindo as aceleracións verticais na zona de transición. Os dous problemas técnicos son resoltos coa invención reivindicada.

Compartida con: