Eixo O G I

Eixo ferroviario con cambio automático a varios anchos de vía

Sistema homologado e validado de conxuntos de rodadura desprazable e cambiador de ancho para a circulación de vagóns de mercadorías (ancho estándar / ancho ibérico)

Parágrafo de tipo destacado

A presente invención refírese a un eixo ferroviario con cambio automático a varios anchos de vía, o que permite resolver o problema da diferenza de ancho de vía adoptada nas distintas redes ferroviarias do mundo e que representa unha barreira para o tráfico ferroviario, obrigando á realización de transbordo de carga ou cambio de ancho manual. En concreto, o eixo ferroviario está deseñado para modificar o ancho entre as rodas nos vehículos ferroviarios para pasar continuamente dun ancho de vía a outro, facéndoos circular por un tramo de vía de transición con carril e contracarril, que ao variar o seu ancho continuamente, conecta as dúas vías de diferente ancho.

Descrición

O eixo ferroviario comprende rodas de ferrocarril (1) montadas nun eixo (2) mediante axuste deslizante, grazas á interposición de casquillos axustados (3) que están lubricados mediante graxa pola parte interna (4) da roda (1), permitindo a transición dun ancho a outro sen necesidade de liberar a carga das rodas. As rodas (1) están suxeitas ao eixe (2) no seu desprazamento axial mediante o manguito (5) de garras (5 ') solidario en rotación ao eixe (2), aloxando as garras (5') en rañuras anulares e trapeciais (6 ') previstas en aneis (6) montados no buxe (7) da roda (1), participando no bloqueo e desbloqueo un manguito de encravamento (10) e uns resortes pretensados (11) cuxa forza pode ser superada mediante un empuxador (12) en forma de disco. O eixo ferroviario inclúe tamén uns compases articulados (13) conectados nun extremo a un manguito de apoio (14) dos propios compases articulados (13) e no outro extremo a un anel base (9) zunchado e unido ao eixo.

Parágrafo de tipo destacado

O acordo de licenza exclusiva de patente e obras de propiedade intelectual outorga ao ADIF, como licenzatario, un dereito exclusivo sobre as patentes e a propiedade intelectual dos sistemas no territorio da Unión Europea. Co cal, ADIF poderá conceder sublicenzas, en igualdade de condicións, para o uso e explotación de todos ou algúns dos dereitos licenciados.

Especificamente: fabricación, montaxe, posta en explotación, mantemento e comercialización dos bens e equipos patentados.