Grúa de manipulación de contedores

Grúa para manipulación de contedores

A presente invención refírese a unha grúa para manipular contedores, en particular, a presente invención refírese a un accesorio que se pode acoplar a unha grúa que permite a manipulación de contedores cuxas medidas non son estándar.

É aplicable tanto ás grúas de pórtico como ás grúas móbiles autopropulsadas portacontedores.

Características

A grúa para a manipulación de contedores comprende:

• unha cabina de control;
• un espallador composto por actuadores para o seu desprazamento e medios de comunicación coa cabina de control;
• polo menos unha aleta acoplada ao devandito espallador; e
• unha baioneta que, á súa vez, comprende un sistema de bloqueo por rotación adaptada para acoplarse á parte superior dun contedor; no que a aleta se estende transversalmente a unha distancia especificada do espallador.

Parágrafo de tipo destacado

Permite o uso dunha mesma grúa para diferentes tamaños de contedores, acelerando así as tarefas de movemento de contedores.

Parágrafo de tipo destacado

A grúa segundo a presente invención comprende un mecanismo para mover a aleta nunha dirección substancialmente transversal ao espallador. Esta capacidade de desprazamento da aleta é o que permite aliñar a grúa, mediante unha fácil reconfiguración das aletas, a diferentes tamaños de contedores, o que resulta especialmente vantaxoso por exemplo no caso de contedores cun illamento térmico que aumenta as súas dimensións. En concreto, a presente invención comprende das aletas acopladas ao espallador