Peza illante

Peza illante perfeccionada para a suxeición elástica de carrís sobre travesas bi-bloque

En xeral, estas pezas colócanse a ambos os dous lados do patín do carril para suxeitalo á travesa mediante tirafondos roscados ou parafusos e porcas que os atravesan e logo da interposición de dúas chapas de aceiro elásticas que descansan sobre un caixón configurado na cara superior das devanditas pezas illantes.

A invención consiste en proporcionar á parte inferior do caixón para soportar a chapa ou placa elástica dun amplo refundido aberto aos lados para establecer dúas bandas extremas paralelas ao carril como único soporte da placa elástica.

Isto evita que se transmitan tensións directas á peza illante de retención cando se realiza o correcto aperto, logrando unha maior seguridade, así como economía de fabricación, cumprindo os requisitos impostos polo aumento de velocidade nos trens,
superior a 160 km/h.

Parágrafo de tipo destacado

Este sistema de fixación é aplicable aos tipos de carrís de 45 kg/m e 54 kg/m.