Sigma

Procedemento e dispositivo de control de incidencias en infraestruturas do transporte ferroviario para a xestión e monitorización de alarmas

A invención refírese a un procedemento para controlar incidencias e anomalías en infraestruturas de transporte, tanto de viaxeiros como de mercadorías, especialmente nas infraestruturas ferroviarias e a súa notificación ao persoal de mantemento de infraestruturas.

O dispositivo de control co que se realiza o procedemento tamén se describe de tal xeito que analiza unha serie de parámetros enviados mediante un sinal, en relación a unha rede de transporte pola que circulan indistintamente os viaxeiros e as mercadorías.

A rede de transporte comprende un conxunto de sensores de control, que rexistran os parámetros analizados relacionados coa rede de transporte; uns sistemas primixenios de control que reúnen a información dos sensores de control nunha base de datos; un centro de control de instalacións da infraestrutura, onde se canaliza a recollida de datos sobre posibles incidencias ocorridas na rede de transporte.