Spn900

Protección de pasos a nivel

Solución integral que garante a protección automática dos pasos a nivel a través da sinalización luminosa e acústica (ClaseB), semibarreiras automáticas/encravadas (ClaseC) e sinalización luminosa peonil (ClaseF). O sistema pode funcionar con enerxía fotovoltaica e comunicación por radio entre os diferentes elementos que o compoñen.

Na súa configuración básica, está composto por dous detectores de alerta, dous sinais de protección ferroviaria, dúas semibarreiras automáticas, sinais acústicas e luminosas, un circuíto de vía, un detector de rearme e un conxunto de cinco armarios eléctricos onde se procesa a información recibida.

Funcionamento

 

Fase 1.  Detección.

O sensor detecta o paso dunha circulación e o procesa no armario de aviso, notificando a devandita información ao armario central.

Fase 2.  Protección.

O armario central activa todas as medidas de protección do cruce (luces, sons, barreiras, etc.), o notifica ao armario de supervisión e o sinal mostra a indicación (paso protexido, paso non protexido).

Fase 3.  Liberación.

Despois de que o tráfico pase polo paso a nivel, todo o sistema de protección volve ao seu estado de repouso.

Vantaxes do sistema
 • Máxima eficiencia enerxética e ambiental.
 • Non se precisa a realización de gabias nen o tendido de cables, e a posta en servizo é posible en 5 días.
 • Admite máis de 60 configuracións predeterminadas de tipo ADIF, sendo posible engadir novas configuracións para satisfacer as necesidades de calquera xestor de infraestruturas ferroviarias.
 • O sistema permite o control remoto vía web e centralizado, proporcionando estatísticas e informes diarios en formato pdf.
 • Funcionamento entre -20ºC e 70°C.
SeguridadeParágrafo de tipo destacado

Nivel de integridade da seguridade 4 - SIL4 - conforme a CENELEC EN50126, CENELEC EN50128 e CENELEC EN50129.

Comunicacións
 • CENELEC EN50159-2. Comunicación segura en sistemas de transmisión abertos con requisitos de clase 6.
 • Sistema de radio en banda 400-470 MHz. Canle seleccionable
 • Comunicacións GSM/GPRS/UMTS/3G.
 • Antena dual GPRS/GPS para o equipo central.
Proteccións da estrada

Tipo B: protexido con sinais de luz e acústicos (S.L.A.)

Tipo C: protexido con semibarreiras automáticas ou encravadas (S.B.E./S.B.A.)

Tipo F.: exclusivos para peóns ou gando con sinais luminosos.

Parágrafo de tipo destacado

 

Baterías:

 • Polo menos 20 días de autonomía en ausencia de enerxía exterior.
 • Xeración de alarma en caso de niveis baixos.

 

 

 

Parágrafo de tipo destacado

 

Enerxía Solar Fotovoltaica

 • Encapsulamento antisarabia e antivandálico.

 

 

O sistema está composto por 7 subsistemas
 • Detección: circuíto de vía, detectores de aviso e detector de rearme.
 • Mando: recolle información, ordena a protección do paso e informa ao tren do seu estado.
 • Protección: sinais de luz, sons e semibarreiras segundo o tipo de paso.
 • Supervisión: comproba a instalación na súa totalidade. Dispón de temporizadores para restablecer a instalación.
 • Rexistro: detecta e almacena os cambios de estado do subsistema de protección.
 • Comunicacións: entre os diferentes subsistemas a través da rede de comunicacións convencional, un par telefónico de rede ou un enlace por radio-módem.
 • Subministración de enerxía: Poderá alimentarse a través da rede de enerxía, polo propio cable de telefónico de comunicacións ou por paneis fotovoltaicos.
Licenciado a: