Tensor hidráulico

Tensor hidráulico para aliviar a tensión nas vías do ferrocarril

O propósito deste tensor é liberar as tensións nos carrís da vía debidas ás dilatacións e contraccións causadas pola variación de temperatura nas distintas estacións do ano.

Descrición

O traballo do tensor consiste en amarrar dous tramos de carril consecutivos someténdoos a unha forza de tracción para achegar os bordos adxacentes deses tramos tendendo a unilos ata deixar un espazo estreito correspondente a unha cala de soldeo previamente colocada e despois proceder á soldadura e unión de ambos tramos do carril por medio das devanditas calas de soldeo, deixando así ambos tramos do carril suxeitos a unha forza de tracción controlada que se manterá despois de desmontar o tensor hidráulico cun alongamento desas seccións do carril.

Ten dous bloques de amarre asociados mediante un par de cilindros hidráulicos e uns tirantes lonxitudinais, contando eses bloques de amarre cunha canalización centrada, cuxo fondo descansa sobre a banda de rodadura da cabeza de dous tramos consecutivos dun carril de vía, incorporando tamén unhas cuñas para asegurar a fixación destes bloques de amarre.