2014-2020 aldia

Europako finantzazioa

Responsive Image

2014-2020 aldirako 514,3 milioi euroko laguntzak aurreikusi dira.Eskualde Garapenerako Europako Funtsak (EGEF),Espainiako Eskualde Anitzeko P. O. 2014-2020ren bidez, 396,7 milioi euro jartzen ditu, honela banakatzen direnak: 387,86 milioi euro 7. Helburu Tematikoa: garraio jasangarria helbururako; 3,18 milioi euro 4. Helburu Tematikoa: karbono gutxiko ekonomia helbururako; eta 5,67 milioi euro 13. Helburu Tematikoa: Laguntza teknikoa helbururako. Eta Europar Batasuneko “Europa konektatu” Mekanismoa (CEF), 117,6 milioi euro ematen dituena.
​​​​​​​
Aldi honetarako, ADIFek 8,2 milioi euroko EGEF laguntzak ditu esleituta, eta Zientzia eta Berrikuntza Ministerioak (MCIN) eta Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuak (IDAE) kudeatzen dituzte. (Ikus I+G+b arloko finantzaketari buruzko informazioa)

(2020ko abenduaren 31ko datuak)

Eskualde Garapenerako Europako Funtsa (EGEF)

Eskualde Garapenerako Europako Funtsa (EGEF) Europako Egitura eta Inbertsio Funtsen (EIE Funtsak) barruan dago, Europako Gizarte Funtsarekin (EGF), Landa Garapeneko Europako Nekazaritza Funtsarekin (FEADER) eta Europako Itsas eta Arrantza Funtsarekin (FEMP) batera.

Funts horien helburua da lurralde guztien lehiakortasuna eta konbergentzia sustatzea, eta funtsezko tresna dira Espainiaren garapen-erronka nagusiei aurre egiteko eta Europa 2020 Estrategia aplikatzeko.

Europa 2020 Estrategia EBk hamarkada honetan izango duen hazkunde- eta enplegu-agenda da. Hazkunde adimentsua, jasangarria eta integratzailea adierazten du, Europako ekonomiaren egitura-akatsak gainditzeko, lehiakortasuna eta produktibitatea hobetzeko eta merkatu iraunkorreko gizarte-ekonomia sostengatzeko.

Espainiako Erresumak Europako Batzordearekin Elkartzeko Akordioa sinatu zuen 2014ko urriaren 30ean. Akordio horretan, herrialde osoan Europako Egitura eta Inbertsio Funtsak ahalik eta hobekien erabiltzeko estrategia ezartzen da.

Europako Egitura eta Inbertsio Funtsak (EIE Funtsak) Espainiako Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioak kudeatzen ditu.

Europako araudiak: Europako Parlamentuarena eta Kontseiluaren 1303/2013 eta Batzordearen 480/2014, 821/2014, 1011/2014 eta 2015/207.

EGEF

Eskualde Garapenerako Europako Funtsak (EGEF),Espainiako Eskualde Anitzen Programa Operatiboa 7. Helburu Tematikoa: (Garraio jasangarria), gutxi gorabehera 404,9 milioi euroko laguntza esleitzen du.

Ogasun Ministerioko EGEFaren Kudeaketarako Zuzendariordetza Nagusiak ADIF-i agindu zizkion Europako Erkidegoko Funtsen zuzendari nagusiak 2017ko apirilaren 17an sinatu eta ADIFeko lehendakariak 2017ko maiatzaren 8an onartutako Hitzarmenean jasotako eginkizunak.

Egindako komunikazio-eragiketen eta -ekintzen deskribapena

Europar Batasuneko “Europa konektatu” Mekanismoa (CEF)

Europar Batasuneko “Europa konektatu” Mekanismoa (CEF) Europar Batasunaren tresna bat da, Europa barneko garraio-, telekomunikazio- eta energia-sareen interes komuneko proiektuei finantza-laguntza emateko.

Laguntza hauen helburua da Europako garraio-sarea garatzea eta hobetzea, eta, aldi berean, mugikortasun-irtenbide jasangarriak eta berritzaileak sustatzea. 

Europako Batzordeko INEA agentziak kudeatzen ditu laguntza horiek, urteko deialdien bidez, eta bildutako eskaeren artean lehian ematen dira.

Europako araudiak: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1315/2013 eta 1316/2013.

Jarduketak

Europar Batasuneko “Europa konektatu” Mekanismoak 117,6 milioi euroko laguntza emango du jarduketa hauek finantzatzeko: