2014-2020 aldia

Europako finantzaketa

Responsive Image

2014-2020 aldirako 383,7 milioi euroko laguntzak aurreikusi dira. Eskualde Garapenerako Europako Funtsak (EGEF), Espainiako Eskualde Anitzeko P. O. 2014-2020ren bidez, 278,6 milioi euro jartzen ditu, honela banakatzen direnak: 270,4 milioi euro 7. Helburu Tematikoa: garraio jasangarria helbururako; 3,2 milioi euro 4. Helburu Tematikoa: karbono gutxiko ekonomia helbururako; eta 5,0 milioi euro 13. Helburu Tematikoa: Laguntza teknikoa helbururako. Eta Europar Batasuneko “Europa konektatu” Mekanismoa (CEF), 105,1 milioi euro ematen dituena.
Aldi horretarako, Adif-ek 7,5 milioi euroko EGEF laguntzak ere eman ditu. Laguntza horietatik, 6,4 milioi euro Zientzia eta Berrikuntza Ministerioak kudeatzen ditu, eta 1. helburu tematikoaren barruan MERCAVE proiekturako dira; eta 1,1 milioi euro, Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Institutuak (IDAE), 4. helburu tematikoan I+G+B proiektuetarako. (Ikus finantziazio-informazioa I+G+Bn)

(2022ko abenduaren 31ko datuak)

Eskualde Garapenerako Europako Funtsa (EGEF)

Eskualde Garapenerako Europako Funtsa (EGEF) Europako Egitura eta Inbertsio Funtsen (EIE Funtsak) barruan dago, Europako Gizarte Funtsarekin (EGF), Landa Garapeneko Europako Nekazaritza Funtsarekin (FEADER) eta Europako Itsas eta Arrantza Funtsarekin (FEMP) batera.

Funts horien helburua da lurralde guztien lehiakortasuna eta konbergentzia sustatzea, eta funtsezko tresna dira Espainiaren garapen-erronka nagusiei aurre egiteko eta Europa 2020 Estrategia aplikatzeko.

Europa 2020 Estrategia EBk hamarkada honetan izango duen hazkunde- eta enplegu-agenda da. Hazkunde adimentsua, jasangarria eta integratzailea adierazten du, Europako ekonomiaren egitura-akatsak gainditzeko, lehiakortasuna eta produktibitatea hobetzeko eta merkatu iraunkorreko gizarte-ekonomia sostengatzeko.

Espainiako Erresumak Europako Batzordearekin Elkartzeko Akordioa sinatu zuen 2014ko urriaren 30ean. Akordio horretan, herrialde osoan Europako Egitura eta Inbertsio Funtsak ahalik eta hobekien erabiltzeko estrategia ezartzen da.

Europako Egitura eta Inbertsio Funtsak (EIE Funtsak) Espainiako Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioak kudeatzen ditu.

Europako Erregelamenduak: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1303/2013 Erregelamendua eta Batzordearen 480/2014, 821/2014, 1011/2014 eta 2015/207 Erregelamenduak.

EGEF

Eskualde Garapenerako Europako Funtsak (EGEF), Espainiako Eskualde Anitzen Programa Operatiboa, 7. Helburu Tematikoa: (Garraio jasangarria), gutxi gorabehera 270,4 milioi euroko laguntza esleitzen du.

Ogasun Ministerioko EGEFaren Kudeaketarako Zuzendariordetza Nagusiak ADIF-i agindu zizkion Europako Erkidegoko Funtsen zuzendari nagusiak 2017ko apirilaren 17an sinatu eta ADIFeko lehendakariak 2017ko maiatzaren 8an onartutako Hitzarmenean jasotako eginkizunak.

Egindako komunikazio-eragiketen eta -ekintzen deskribapena

Eskualde Garapenerako Europako Funtsa (EGEF). REACT-EU

COVID-19anre pandemiari Batasunak emandako erantzunaren zati gisa finantzatua
 

REACT-EU baliabideak arautzen dituen araudia Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2020ko/2221 (EB) Erregelamenduan dago, 2020ko abenduaren 23koan. Erregelamendu horrek 1303/2013 (EB) Erregelamendua aldatzen du baliabide gehigarriei eta betearazpen-xedapenei dagokienez, COACT-EUren pandemiaren testuinguruan krisia berreskuratzeko eta laguntza emateko.

REACT-EU baliabideak 20. Lehentasunezko Ardatza 2014-2020 aldirako Espainiako Eskualde Anitzeko EGEF Programa Operatiboan txertatzearen bidez sartzen dira, helburu tematiko bakar batekin (13), "COVID-19aren pandemiaren eta haren ondorio sozialen testuinguruan krisia konpontzen laguntzea eta ekonomiaren konponketa berde, digital eta erresiliente bat prestatzea" eta izen bereko Inbertsio Lehentasun bakar batekin (13): "COVID-19aren pandemiaren testuinguruan krisiaren konponketaren eta haren ondorio sozialen alde egitea, eta ekonomiaren konponketa berde, digital eta erresiliente bat prestatzea".  

Gaikako helburu eta inbertsio-lehentasun horren pean, berariazko helburuaren barruko jarduketak definitu dira:

  • OE 20.1.4 - OE REACT UE 4. "Ekonomia berderako trantsizioan laguntzen duten inbertsioei laguntzea".
Jarduketak

Europar Batasuneko “Europa konektatu” Mekanismoa (CEF)


Europar Batasuneko “Europa konektatu” Mekanismoa (CEF) Europar Batasunaren tresna bat da, Europa barneko garraio-, telekomunikazio- eta energia-sareen interes komuneko proiektuei finantza-laguntza emateko.

Laguntza hauen helburua da Europako garraio-sarea garatzea eta hobetzea, eta, aldi berean, mugikortasun-irtenbide jasangarriak eta berritzaileak sustatzea. 

Europako Batzordeko INEA agentziak kudeatzen ditu laguntza horiek, urteko deialdien bidez, eta bildutako eskaeren artean lehian ematen dira.

Europako Erregelamenduak: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1315/2013 eta 1316/2013 Erregelamenduak.

Jarduketak
Responsive Image
Europar Batasuneko “Europa konektatu” Mekanismoak 105,1 milioi euroko laguntza emango du jarduketa hauek finantzatzeko: