2021-2027 aldia

Finantziazio europarra

Eskualde Garapenerako Europako Funtsa (EGEF)

Eskualde Garapeneko Europako Funtsak (EGEF), Europako kohesio-politikaren finantza-tresnak, eskualdeen arteko desorekak zuzentzen laguntzen du. 2021-2027 aldian EGEF baliabideak arautzen dituen araudia honako honetan dago:
2021-2027 aldian, EBren inbertsioetarako bost helburu politiko zehaztu dira:
  • HP.1. Europa lehiakorragoa eta zentzudunagoa.
  • HP.2. Europa berdeagoa, karbono gutxikoa.
  • HP.3. Europa konektatuagoa, mugikortasuna hobetuz.
  • HP.4. Europa sozialagoa eta inklusiboagoa.
  • HP.5. Herritarrengandik hurbilago dagoen Europa.
Europako Batzordeak 2022ko azaroaren 18an onartutako 2021-2027 Espainiako Elkartze Akordioa dokumentu estrategikoa da, eta FEDER, FSE+, FEMPA eta FTJ funtsen oinarrizko planteamendua eta inbertsio-lehentasunak jasotzen ditu 2021-2027 aldirako.
EGEF
Eskualde Garapeneko Europako Funtsetik (EGEF) aurreikusitako 324,75 milioi euroko laguntza.
Kudeaketa Agintaritzaren eginkizun jakin batzuk bitarteko erakundeari eskuordetzea, aldez aurretik izendapen formala eginda.
Ogasun Ministerioa. Eskualde-politika eta haren tresnak. Europako funtsak.
Egindako komunikazio-eragiketen eta -ekintzen deskribapena

Europar Batasunaren "Europa konektatu" mekanismoa (CEF)

Europar Batasunaren "Europa konektatu" mekanismoa (CEF) Europako Batzordeak sortutako finantza-tresna bat da, Europa barneko sareak eraiki, garatu, modernizatu eta amaitzeko helburuarekin, epe luzerako deskarbonizazio-konpromisoak eta hazkunde adimentsu, iraunkor eta integratzailerako eta lurralde-, gizarte- eta ekonomia-kohesiorako helburuak kontuan hartuta, eta sektore digitalen, garraioaren eta energiaren arteko sinergiak erraztuz.

Europar Batasuneko (CEF) "Europa konektatu" Mekanismoaren helburu espezifikoak dira sare eta azpiegitura eraginkor, interkonektatu eta multimodalei buruzko interes komuneko proiektuak garatzen laguntzen duten inbertsioei laguntzea, mugikortasun adimentsua, elkarreragingarria, iraunkorra, integratzailea, irisgarria eta segurua lortzeko, eta RTE-Taren zati bat garraio-azpiegituren erabilera bikoitzerako egokitzea, mugikortasun zibila eta militarra hobetzeko.
Laguntza horiek Europako Batzordeko Klimaren, Azpiegituren eta Ingurumenaren Europako Agentzia Betearazleak (CINEA) kudeatzen ditu, urteroko deialdien bidez, eta lehian ematen dira parte hartzen duten eskabideen artean.
Europar Batasunaren (CEF) 2021-2027 aldian "Europa konektatu" mekanismoaren bidez kofinantzaketa jasoko duten Adifen proiektuetarako araudia honako honetan dago:
Responsive Image
2021-2027 aldian, Europar Batasunaren "Europa konektatu" mekanismoak garraio-azpiegituren funtsezko proiektuak babesten ditu CEF Transporten bidez. Programa honek 7 milioi euroko laguntzarekin finantzatzen du.