Sostibilidade e Medio Natural

Economía circular

Adif Alta Velocidade colaborou no desenvolvemento da Estratexia Española de Economía Circular.España Circular 2030, elaborada polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico contribuíndo con 6 iniciativas nos eixes de:Consumo, Xestión de Residuos, Mercado de Materias Primas Secundarias e Emprego e Formación.

As iniciativas coas que Adif Alta Velocidade contribuíu ao I Plan de acción de Economía Circular 2021-2023 son:

  • Elaboración dun Catálogo de criterios ambientais e sociais para a contratación en materia de infraestruturas ferroviarias que facilite a súa incorporación nos procesos de contratación co obxectivo de que Adif fomente os principios da Economía Circular e a Contratación Pública Ecolóxica de xeito transversal.

  • Proxecto "Ecomilla", unha aposta pola mobilidade sostible nas contornas urbanas cuxo obxectivo é facilitar o percorrido porta a porta do viaxeiro (desde a orixe á estación de ferrocarril e desde esta ata o punto de destino) utilizando un modo de transporte eficiente e de nulas ou moi baixas emisións.

  • Xestión eficaz dos excedentes de terras de obras de infraestrutura ferroviaria para favorecer a recuperación ambiental de contornas degradadas ou a súa reutilización noutras obras.

  • Medidas para incrementar a reutilización da terra vexetal nas obras para os labores de restauración e integración paisaxística consecuencia de obras ferroviarias.

  • Fomento do uso de materiais e técnicas de xestión sostible en estacións de ferrocarril.

  • Programa integral para a recuperación social de activos ferroviarios en desuso, xerando valor mediante proxectos de emprendemento ou servizo público.