Liña Almería - Murcia

Corredor Mediterráneo de Alta Velocidade.

Título

Esta liña, integrada no Corredor Mediterráneo de Alta Velocidade, conectará a cidade de Almería co devandito Corredor, así como coa Liña de Alta Velocidade Madrid-Castela A Mancha-Comunidade Valenciana-Rexión de Murcia.

Deste xeito, favoreceranse as relacións ferroviarias de Almería con Murcia, Levante, Cataluña, Castela a Mancha e o centro da península, integrándoa no conxunto das redes ferroviarias europeas e reducindo os tempos de viaxe. Ademais de mellorar os servizos de proximidades do traxecto Murcia-Águilas.

Esta liña está incluída na Rede Ferroviaria de Interese Xeral.

Financiamento Europeo

Esta liña contou con axudas e financiamento recibidos por Adif AV procedentes dos distintos fondos e programas da Unión Europea (UE).

"Un xeito de facer Europa"
​​​​​​​

 Descrición da liña

Servizo de calidade

Co fin de aproveitar o investimento xa executado, de 792 M€, que permitiu a finalización de 7 tramos, aínda que sen continuidade, e optimizar os investimentos previstos, está prevista unha plataforma en vía dobre ata Pulpí, en vía única entre Pulpí e Vera (25,7 km), de novo vía dobre entre Vera e Los Arejos (27,7 km), no traxecto Los Arejos-Níjar, o tramo inicial ten que executarse en plataforma para dobre vía, para ter 40 km de vía dobre en prolongación do tramo Vera-Los Arejos, necesaria para adiantamento dinámico de trens e vía única ata Almería (44,8 km), optimizando deste xeito o investimento e garantindo a capacidade para satisfacer os estudos de demanda futura.
 

Título
Como obras singulares, o viaduto de Cadímar (subtramo Vera-Los Gallardos) cunha lonxitude de 1.965 metros; e os túneles de Sorbas (Subsección Sorbas - Barranco dos Gafarillos) de 7.538 metros de lonxitude, que serán os máis longos de toda Andalucía, superando os túneles de Abdalajís na Liña de alta velocidade Córdoba - Málaga. A súa complexidade técnica é elevada xa que atravesan un macizo importante con materiais de xeso.
Servizo de calidade

A perforación realizouse mediante tuneladora e métodos convencionais. A tuneladora "Alcazaba" rematou a perforación do primeiro tubo o 15 de marzo de 2011 e, logo de ser desmontada e montada de novo, realizou tamén a perforación do segundo tubo, rematando o 18 de xaneiro de 2012, tras seis meses de traballo, cun rendemento medio superior aos 1.000 metros ao mes.

Integración en Lorca

Entre las actuaciones a destacar en esta línea se encuentra la integración y permeabilidad del ferrocarril en la ciudad y la nueva estación de Lorca-Sutullena, que integra el edificio de viajeros histórico, y que se ubicará junto a la terminal de autobuses.

Esta operación transformará Lorca: promueve la integración de ferrocarril en la ciudad y su permeabilidad, eliminando seis pasos a nivel, generando nuevos espacios y dotándola de conexiones ferroviarias modernas y sostenibles. Asimismo, potenciará este modo de transporte tanto para viajes de larga distancia, como de cercanías, y la intermodalidad, al ubicarse la nueva terminal junto a una estación de autobuses. La inversión inversión será de 408 millones de euros.

El proyecto supone construir los 3,2 km de la LAV a su paso por Lorca, en su mayor parte a través de un túnel (2,9 km), en el espacio que ahora ocupa la línea convencional Murcia Mercancías-Águilas.

En el centro de este tramo se habilitará la nueva estación Lorca-Sutullena, con las vías y andenes soterrados -dos andenes laterales para trenes de alta velocidad y otro central para cercanías- y un edificio de viajeros en superficie, como resultado de la integración del edificio histórico, que la actuación preserva y pone en valor, con una zona de nueva construcción.​​​​​​

Memorias ambientais

O Ministerio de Fomento e Adif Alta Velocidade promoven o desenvolvemento dun ferrocarril autenticamente sostible e respectuoso coa natureza, onde se mantén ao máximo o respecto aos espazos naturais protexidos durante o deseño, construción e explotación da infraestrutura ferroviaria.

Ademais de velar polo cumprimento da Declaración de Impacto Ambiental (DIA) valórase, desde unha perspectiva global, o grao de integración das obras na súa contorna e a eficacia das medidas ambientais adoptadas durante as mesmas.

As obras do tren de alta velocidade que unirá Murcia e Almería deberán protexer os bulevares existentes ao longo de todo o percorrido, especialmente o bulevar de Librilla, o bulevar de Alxeciras e o río Jauto.

Por outra banda, a DIA establece accións concretas para salvagardar os valores ecolóxicos da “Serra do Alto Almagro”, “Río Antas”, “Serra de Cabrera-Bédar” e “Bulevares del Percal, Tabernas e Sur da serra de Alhamilla”

Entre outras accións, levarase a cabo a restauración ambiental de bulevares, barrancos e terreos afectados pola erosión dentro dos LIC, entre outras.

A viabilidade ambiental da variante de serra de Cabrera é posible grazas á construción do túnel de Sorbas que pasa baixo o LIC Serra Cabrera-Bédar, cunha lonxitude de 7,5 km.

No que se refire á fauna, a DIA inclúe medidas para protexer a tartaruga grega, especie ameazada presente en toda a variante Serra Cabrera e noutros puntos do trazado.

Para iso, levarase a cabo un estudo de detalle, en coordinación coa Xunta de Andalucía, para determinar a distribución da tartaruga grega, a localización de pasos específicos e propoñer medidas protectoras, corretoras ou compensatorias necesarias.

Características da infraestrutura
200
Km
de lonxitude
7.538
metros
Lonxitude dos Túneles de Sorbas
1,965
metros
Lonxitude do Viaduto de Candímar
4
Estacións
de viaxeiros: Murcia, Lorca, Vera e Almería