Períodos ata 2006 e 2007-2013

Financiamento Europeo

Responsive Image

Nos períodos 2000-2006 e 2007-2013, as axudas recibidas procedentes do Fondo de Cohesión, do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e das Axudas RTE-T ascenden a 11.146 millóns de euros.

(Datos a 31 de decembro de 2020)

Financiamento Liñas de Alta Velocidade