Información Pública

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Hoxe temos publicada a seguinte información pública, á que se pode acceder desde estas ligazóns:

Información pública de audiencia, expropiacións, estudos e proxectos

A Constitución Española, no seu artigo 33, recoñece o dereito á propiedade privada e á herdanza, cuxo contido estará delimitado pola súa función social, e que ninguén pode ser privado dos seus bens e dereitos salvo por unha causa xustificada de utilidade pública ou interese social, mediante a correspondente indemnización e de acordo co establecido nas leis.
Para garantir os dereitos dos cidadáns ante as actuacións das administracións públicas, establecéronse os trámites de participación cidadá mediante procesos de información pública, en cumprimento dos artigos 18 e 19.1 da Lei de Expropiación Forzosa, de 16 de decembro de 1954, e dos artigos concordantes do seu Regulamento (Decreto do 26 de abril de 1957).

Trámite de audiencia sobre a proposta de regulamento de determinación dos canons ferroviarios

O artigo 96.1 da Lei 38/2015, do Sector Ferroviario, dispón que a utilización das infraestruturas ferroviarias e instalacións de servizo titularidade dos administradores xerais de infraestruturas ferroviarias dará lugar á percepción das prestacións patrimoniais de carácter público non tributario reguladas nos artigos 97 e 98 da devandita Lei, que recibirán o nome de canons ferroviarios. A súa determinación levarase a cabo polos administradores de infraestruturas ferroviarias seguindo o establecido no artigo 100 da Lei do sector ferroviario, e aprobarase mediante un Regulamento adoptado polo seu Consello de Administración, que deberá ser publicado no “Boletín Oficial do Estado” e incorporado á Declaración sobre a Rede.

Por outra banda, o artigo 100.2 da Lei do sector ferroviario dispón, en canto ao procedemento para a aprobación da proposta de Regulamento de determinación dos canons ferroviarios, as súas modificacións anuais e revisións excepcionais, que a proposta será publicada no portal web do administrador de infraestruturas con obxecto de dar audiencia, durante un prazo non ampliable de quince días naturais, aos cidadáns afectados, e obter cantas aportacións adicionais poidan facer outras persoas ou entidades.

Así mesmo, establécese que, durante este mesmo prazo de quince días naturais, a proposta consultarase cos obrigados ao pago dos canons, de acordo cos artigos 97.2 e 98.2 da Lei do sector ferroviario, e coas comunidades autónomas, que poderán remitir o correspondente informe antes de que conclúan os referidos quince días.

En virtude do anteriormente exposto e de conformidade co disposto no artigo 100.2 da Lei 38/2015, de 29 de setembro, do sector ferroviario, a Presidencia da entidade pública empresarial Adif Alta Velocidad adoptou a seguinte resolución, de conformidade co previsto no artigo 100.2 da Lei do sector ferroviario:

  • Apertura do trámite de audiencia polo prazo improrrogable de quince días naturais, a contar desde o día seguinte da publicación da presente resolución na páxina web de Adif Alta Velocidad, para que calquera persoa física e xurídica poida formular as observacións ou suxestións que teña por conveniente e todos os interesados poidan alegar e presentar os documentos e xustificacións que estimen pertinentes sobre a proposta adxunta á presente resolución.
  • As alegacións, documentos e xustificacións que estimen pertinente presentar sobre a proposta de Regulamento de determinación dos canons ferroviarios, deberán presentarse a través da sede electrónica de Alta Velocidad, a través do procedemento de presentación de Solicitudes, Escritos e Comunicacións (Instancia Xeral), indicando no expón “Alegacións á proposta de Regulamento de determinación dos canons ferroviarios”.
  • A proposta de Regulamento de determinación dos canons ferroviarios estará a disposición dos interesados nas seguintes ligazóns.

Data de publicación: 25 de setembro de 2023

Nuevo acuerdo marco para las relaciones Valladolid-Segovia-Madrid y Madrid-Elche-Murcia

Información pública de estudos e proxectos técnicos

Trámite de información pública de Adif Alta Velocidad, previo á aprobación dun proxecto para declarar a necesidade de ocupación dos bens e dereitos afectados pola súa execución, co obxecto de que calquera persoa poida proporcionar os datos oportunos por escrito para rectificar posibles erros na listaxe que se publica no anuncio ou opoñerse, por razóns de fondo ou forma, á necesidade de ocupación.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del Adif-Alta Velocidad por el que se somete a informaciónpública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el"Proyecto de Construcción de Plataforma. Integración del Ferrocarril enla Ciudad de Palencia. Tramo: P.K. 232+130 - Grijota"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto De Acondicionamiento Y Mejora De Drenajes Entre Los Pp.Kk. 211+000 Al 224+000. Eje Noreste. Tramo 2.A.".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a informaciónpública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el"Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta VelocidadAntequera–Granada. Tramo: Variante de Loja. A-92"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE DRENAJES ENTRE LOS PP.KK. 352+000 AL 367+000. EJE ESTE. TRAMO 6.a"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a informaciónpública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación elProyecto "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEDRENAJES ENTRE LOS PP.KK. 370+000 AL 396+000. EJE ESTE.Tramo 7"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta velocidad por el que se somete a informaciónpública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación elProyecto "PROYECTO DE RENOVACIÓN DE TRAVIESAS (FASE 3)EN LA LAV MADRID-SEVILLA"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE DRENAJES ENTRE LOS PP.KK. 365+000 AL 394+000. EJE ESTE. TRAMOS 4.a. Y 4.b.".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a informaciónpública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación elProyecto "Proyecto de Acondicionamiento y Mejora de drenajes entrelos PP.KK. 179+000 al 291+000. Eje Este Tramos 2.a, 2.b, 2.c y 2.d"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE DRENAJES ENTRE LOS PP.KK. 6+000 AL 10+000"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-ALTA VELOCIDAD por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto Básico del Modificado nº 2 de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Malpartida de Plasencia - Estación de Plasencia/Fuentidueñas"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Acondicionamiento y mejora de drenajes entre los PP.KK. 15+000 AL 177+000 eje Norte tramos 1.a, 1.b, 1.c y 1.d"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-ALTA VELOCIDAD por el que se somete ainformación pública a efectos de declaración de la necesidad deocupación el Proyecto "Proyecto básico de ampliación de caminos deenlace y reposición de líneas eléctricas de alta tensión comoconsecuencia de las obras de ejecución de los proyectos deconstrucción: línea de alta velocidad Palencia – Aguilar de Campoo.Tramo: Palencia Norte- Amusco y Amusco- Osorno"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto Básico del Modificado del Proyecto de Construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Río Tiétar-Malpartida de Plasencia".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico de la Modificación n.º 1 del Proyecto de Construcción de plataforma de integración urbana y acondicionamiento de la Red Ferroviaria de Ourense. Tramo: Taboadela-Túnel de Rante"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a informaciónpública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el"Proyecto Básico de una base de montaje y acopios de balasto para elmontaje de vía de la LAV Murcia – Almería. Tramo: Murcia - Lorca"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico de nuevo vestíbulo este y vial de conexión urbana del nuevo complejo ferroviario de Atocha (Madrid)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de acondicionamiento y mejora de drenajes entre los PP.KK. 119+000 al 141+000. Eje Este. Tramo 1.a."
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio de ADIF Alta Velocidad para la subsanación de errores en la Información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DUPLICACIÓN DE VÍA DE ANCHO ESTÁNDAR AL NORTE DE ESTACIÓN DE VALLADOLID CAMPO GRANDE HASTA EL NUDO NORTE DE VALLADOLID-VARIANTE ESTE. INFRAESTRUCTURA, VÍA Y ELECTRIFICACIÓN. TERMINOS MUNICIPALES DE VALLADOLID Y SANTOVENIA DEL PISUERGA (VALLADOLID).
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PASO SUPERIOR EN TROBAJO DEL CERECEDO Y REFUERZOS EN LAS PILAS DE VARIAS ESTRUCTURAS EN LA L.A.V. VALLADOLID-PALENCIA-LEÓN.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEDRENAJES ENTRE LOS PP.KK. 433+000 AL 448+000. EJE ESTE Tramos 8.a y 8.b".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "acondicionamiento y mejora de drenajes entre los PP.KK. 345+000 al 352+000. Eje Este. Tramo 3.a.".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de acondicionamiento y mejora de drenajes entre los PP.KK. 460+000 al 481+000. Eje Este. Tramos 9.a y 9.b".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto Constructivo de obras de refuerzos estructurales y sistemas de contención y protección de varias estructuras en la línea L-130 Gijón-Sanz Crespo a Venta de Baños. Tramo: León Clasificación-La Robla y en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Asturias. Tramo: Palencia-León".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de construcción de la nueva estación ferroviaria de Totana (Murcia) en el corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de construcción de refuerzos en pasos superiores existentes en la conexión ferroviaria del Corredor Mediterráneo con la Línea de Alta Velocidad Madrid - Barcelona - Frontera francesa, entre Vandellós y Tarragona".

Información pública de expropiacións

Trámite de información pública dun Expediente de expropiación forzosa incoado polo Ministerio de Fomento, a instancias da beneficiaria da expropiación, Adif Alta Velocidad, para que as persoas ou entidades interesadas poidan formular as alegacións que consideren oportunas ao devandito expediente de expropiación, convocando, cando corresponda, aos propietarios dos bens e dereitos afectados ao levantamento das actas previas á ocupación no lugar, días e horas que se indican.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 322ADIF2304 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de ampliación de drenaje superficial afectado por la línea de alta velocidad Madrid – Castilla La Mancha – Comunidad Valenciana– Región de Murcia en el término municipal de Monforte del Cid (Alicante)" en el término municipal de Monforte del Cid (Alicante).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Álava por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 096ADIF2308 que se tramita con motivo de las obras de ADIF-Alta Velocidad, "Proyecto de Construcción de nuevas salidas de emergencia en los túneles de la L.A.V. Vitoria - Bilbao - San Sebastián. Tramo: Vitoria Bilbao"
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 324ADIF2304 motivado por las obras del "Proyecto del nuevo complejo ferroviario de la Estación de Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes. Proyecto constructivo de la Fase 2. Estación Pasante", en el término municipal de Madrid (Madrid)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 004ADIF2322 motivado por las obras del "Proyecto de construcción de mejora integral de la infraestructura de la línea de Alta Velocidad Madrid – Sevilla. Tramo A: Madrid – Yeles", en los términos municipales de Madrid, Getafe, Pinto, Parla y Torrejón de Velasco (Madrid)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 320ADIF2304 motivado por las obras del "Proyecto de construcción de medidas ambientales correctoras en el entorno del túnel del Regajal" en los términos municipales de Ocaña y Ontígola (Toledo)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 323ADIF2304 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Plataforma de Alta Velocidad. Conexión MurciaCartagena. Tramo: Torre Pacheco-Cartagena", en los términos municipales de Torre Pacheco y Cartagena (Murcia)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 010ADIF2319 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Cantábrico – Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Tafalla –Campanas (Navarra)", en los términos municipales de Tafalla, Pueyo, Garínoain, Barásoain, Tirapu, BiurrunOlcoz, Tiebas-Muruarte de Reta y Galar (Navarra)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 321ADIF2304 motivado por las obras de "Adaptación del Proyecto de Protección acústica del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid – Castilla La Mancha – Comunidad Valenciana – Región Murcia. Tramo: Monforte del Cid – Murcia" en los términos municipales de Elche, Crevillente, San Isidro, Callosa de Segura, Redován, Orihuela, Beniel y Murcia.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento delas actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 045ADIF2314 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Plataforma de la Integración del Ferrocarril en la Ciudad de Palencia. Tramo: Acceso Sur. Fase II" en los términos municipales de Palencia, Villamuriel de Cerrato y Soto de Cerrato(Palencia).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - Alta Velocidad, "Proyecto de Construcción de protecciones acústicas de la línea de Alta Velocidad Vitoria - Bilbao -San Sebastián. Tramo: Bergara - Irún." Expediente 095ADIF2308, provincia de Gipuzkoa, en los municipios de Donostia/San Sebastián, Errentería, Ezkio-Itsaso, Hernani, Irún, Lezo, Oiartzun y Tolosa.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 039ADIF2318 motivado por las obras del "Proyecto Básico para la Ejecución de caminos adyacentes a la traza y reposiciones de líneas eléctricas en el ámbito del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid - Extremadura. Talayuela - Cáceres. Tramo Casatejada – Toril", en los términos municipales de Casatejada y Toril (Cáceres).

Información pública de avaliación de impacto ambiental ordinaria

Título
A Constitución Española recolle, no seu artigo 45, o deber da protección e preservación do medio ambiente. Un dos instrumentos cos que conta a lexislación para garantir esta obriga está no proceso de Avaliación Ambiental dos plans, programas e proxectos que poidan ter efectos significativos sobre o medio ambiente.
Este proceso está regulado na Lei 21/2013, de 9 de decembro, de Avaliación Ambiental que, entre os seus principios reitores conta, no seu artigo 2, co principio da participación pública.
Así mesmo, a citada Lei establece, no seu capítulo II, sección 1ª, o procedemento de Avaliación de Impacto Ambiental Ordinaria dos proxectos, para os casos previstos no seu artigo 7.

Información pública de proxectos e estudos de impacto ambiental

Tratamento de información pública de proxectos, cuxa autorización corresponde a Adif Alta Velocidad en calidade de órgano promotor e substantivo dos mesmos, previo á súa aprobación e efectuado aos efectos e na forma previstos no artigo 36 da Lei 21/2013 de Avaliación Ambiental.
Información pública de Estudio de impacto ambiental
Anuncio de la entidad pública empresarial Adif-alta velocidad por el que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental y documento técnico de ‘Línea de acometida de 400 kv desde la subestación de transporte de Torrejón de Velasco de Red Eléctrica de España hasta la subestación de tracción de Torrejón de Velasco”