Araudi teknikoa

Azpititulua sit amet consectetur adipiscing elit.

Araudi teknikoa idatzi eta onestea
Europako tren-administrazioek tren-produktuak homologatzeko eta hornikuntza, obra edo zerbitzu kontratuen oinarri tekniko gisa erabiltzen diren dokumentu arau-emaileak dituzte.

Estekan eskuragarri dagoen prozeduraren bidez, Adif eta Adif Abiadura Handia enpresaren Araudi Batzordearen bidez dokumentu arau-emaileak idaztea, onartzea, indargabetzea, aldatzea, birkodetzea eta argitaratzea arautzen da, eta Trenbide-azpiegitura eta -instalazioak gauzatzeko, muntatzeko eta mantentzeko esparru bakarra sortzen da.
​​​​​​​
El Comité de Normativa es el órgano ejecutivo, integrado por vocales de ambas entidades, responsable de la aprobación de esos documentos normativos técnicos, el cual se reúne generalmente con una cadencia de seis meses.

Con el fin de dar la máxima difusión a las normas, especificaciones técnicas, cuadros de precios, etc., que se aprueban en las reuniones del Comité, se adjunta la relación de documentos aprobados, modificados y derogados en la última reunión del Comité.

Kontsulta-fasea

Prozedura horrek, gardentasunaren, irisgarritasun unibertsalaren eta tratu berdintasunaren printzipioak gordez, 6.2 kapituluan, "Prozesuaren faseen deskribapena. 40. fasea Kontsulta-fasea", kanpoko kontsulten fasea egitea zehazten du, 30 eguneko epean, hala eskatzen duten dokumentuetarako.

Kanpoko kontsultaren fase hau dagozkien zirriborroak web-orri honetan argitaratuz gauzatzen da.

KONTSULTA-FASEAN DAUDEN DOKUMENTUAK :

** EN ESTOS MOMENTOS NO EXISTEN DOCUMENTOS EN FASE DE CONSULTA **

Ezarritako epean, zirriborrora edo zirriborroetara iruzkinak bidaltzeko, PDF formularioa bete eta eskaneatu beharko da, eta ondoren azaltzen den postontziaren bidez erantsi:
Iruzkinak bidaltzeko postontzia
Adif-en araudi teknikoko kontsulta-fase irekiei buruzko jakinarazpenak jasotzea

Adif-ek ez du bere gain hartzen jakinarazpen hauekin hirugarrenekin inolako konpromisorik. Adif-ek gardentasun-printzipioa www.adif.es helbidean kontsulta-fasean dauden zirriborroak argitaratuta baino ez du bermatzen

Datu-baseak atzitzea

Indarrean dagoen legediak ezartzen dituen gardentasunaren, irisgarritasun unibertsalaren eta tratu-berdintasunaren printzipioak bermatzeko, Adif-ek interes-taldeen eskura jartzen du datu-basea, indarrean dagoen dokumentazio tekniko guztiarekin eta historikoarekin. 
 
Datu-base horretan, bidean instalatu beharreko produktuen gaineko baldintzei buruzko zehaztapen teknikoak eta trenbide-azpisistema guztiak diseinatu, eraiki, ustiatu edo mantentzeko jarraibideak biltzen dituzten arauak daude.

Adif-en prezio-baserako eta Adif-en Baldintza Tekniko Partikularren Orri Tiporako sarbidea

Título
Adif-en Prezio-baseak (BPA) obra-unitateen prezioak barne hartzen ditu, eta erreferentzia gisa balio dute Adif-ek eta Adif AHk kudeatzen duten Interes Orokorreko Trenbide-sarearen proiektuak, obrak eta mantentze-lanak egiteko trenbide-unitate berezietan.
Aplikazio informatiko horretatik abiatuta, edonork ikusi ahal izango ditu Adif eta Adif AH erakundeetako kide izan nahiz bi erakundeetatik kanpoko edozein izan, Adif-en Prezio-basea osatzen duten unitate guztien prezioak, gardentasunaren, lehia askearen eta tratu-berdintasunaren printzipioak sustatuz.
Título
Adif-en Prezio-baseak (BPA) obra-unitateen prezioak barne hartzen ditu, eta erreferentzia gisa balio dute Adif-ek eta Adif AHk kudeatzen duten Interes Orokorreko Trenbide-sarearen proiektuak, obrak eta mantentze-lanak egiteko trenbide-unitate berezietan.
Aplikazio informatiko horretatik abiatuta, edonork ikusi ahal izango ditu Adif eta Adif AH erakundeetako kide izan nahiz bi erakundeetatik kanpoko edozein izan, Adif-en Prezio-basea osatzen duten unitate guztien prezioak, gardentasunaren, lehia askearen eta tratu-berdintasunaren printzipioak sustatuz.

ETCS eta GSM-R bateragarritasunerako egiaztapenak

Agiri hauek bat datoz BATZORDEAREN 2019ko maiatzaren 16ko 2019/776 BETEARAZPEN ERREGELAMENDUAK (EB) eskatutakoarekin, zeinaren arabera, azpiegituraren administratzaileek, beren sareko ETCS eta GSM-R hornitzaileen laguntzarekin, Europako Trenbide Agentziari aurkeztu behar zioten, 2020ko urtarrilaren 16a baino lehen, ETCS eta irrati-komunikazioetako (GSM-R) ekipoen (ahotsa edo ontziko datuak) eta CMS azpisistemen lurreko zatien arteko bateragarritasun teknikoaren sarean egin beharreko egiaztapenen definizioa.