Informazio ekonomikoa eta kudeaketakoa

Azpititulua sit amet consectetur adipiscing elit.

Titulua

Orri honetan honi buruzko informazioa agertzen da:

  • Urteko kontuak eta Auditoretza-txostena.
  • Urteko ekitaldietako Aurrekontuen Lege Orokorraren 129.3 artikuluan aurreikusitako Obligazio Ekonomiko Finantzarioak betetzeari buruzko txostena.
  • Kudeaketa-txostena (Informazio ez-finantzarioaren egoera, EINF barne).
  • Ingurumen Memoriaren txostena.
  • Gobernu Korporatiboaren Urteko txostena.
  • Trenen datuak kilometroko. Adif eta Adif AV sareak.

Urteko kontuak, auditoretza txostenak eta bestelako informazio ekonomiko-finantzarioa.

Kudeaketa-txostena (Informazio ez-finantzarioaren egoera, EINF barne)

Adif erakunde publikoa da, eta erakundeen sektore publikoan integratuta dago. Bere jarduerari dagokionez, erakundeak legezkotasunaren, eraginkortasunaren, aurrekontu-egonkortasunaren eta finantza-jasangarritasunaren printzipio orokorrak bete behar ditu, baita kudeaketa gardenaren printzipioa ere.

Dibulgazio ez-finantzarioari buruzko abenduaren 28ko 11/2018 Legeak, 2014/95/EB Zuzentaraua Estatuko ordenamendu juridikora aldatzen duena, interes publikoko enpresa eta erakunde handiak behartzen ditu, balantzea ixten duten egunetan, ekitaldian batez beste 500 langile baino gehiago izatera eta enpresa handi gisa kalifikatzera (40 M€-ko negozio-bolumena; 20 M€-ko aktiboak); Informazio ez-finantzarioaren egoeran (EINF) sartu behar da, Kudeaketa-txostenean. Txosten horretan, gutxienez, ingurumen-, gizarte- eta gobernu-gaiei buruzko informazioa jaso beharko da, bai eta langileei, giza eskubideen errespetuari eta ustelkeriaren eta eroskeriaren aurkako borrokari buruzkoa ere.

Informazio ez-finantzarioaren azken helburua gure interes-taldeentzako balioa sortzea da. Horregatik da hain garrantzitsua jasangarritasunari buruzko Reporting-a enpresa-eremuan, finantza-kontuetatik haratago doazen ASG gaien gardentasunean oinarrituta.
Webgune honetako Jasangarritasuna atalaren barruan, Gobernantza atalean, erakundearen jarduna zuzentzen duten gobernu onaren eta gardentasunaren inguruko alderdi garrantzitsuei buruzko informazioa zabal daiteke, baita Kudeaketa-txostenei buruzko aipamen labur bat ere.

Ingurumen Memoriaren txostenak

Jasangarritasunaren eta Ingurumenaren atalean eskuragarri:

Gobernu Korporatiboaren Urteko txostena

Trenen datuak kilometroko. Adif eta Adif Abiadura Handia sareak

Trenbide-trafikoaren bilakaera, kilometro bakoitzeko tren gisa neurtua (trenbide-linea treb batek kilometro batean erabiltzea), hilero eta modu metatuan alderatuta.
2023ko maiatza. Hileko buletina, kilometroko trenen datuekin.
2023ko apirila. Hileko buletina, kilometroko trenen datuekin.
2023ko urtarrilla. Hileko buletina, kilometroko trenen datuekin.
2022ko abendua. Hileko buletina, kilometroko trenen datuekin.
2022ko azaroa. Hileko buletina, kilometroko trenen datuekin.
2022ko urria. Hileko buletina, kilometroko trenen datuekin.
2022ko abuztua. Hileko buletina, kilometroko trenen datuekin.
2022ko maiatza. Hileko buletina, kilometroko trenen datuekin.
2022ko martxoa. Hileko buletina, kilometroko trenen datuekin.