Zer egiten dugun

Berrikuntza, Adif-en motorra

Jarduten hasi zenetik, berrikuntza eta ikerketa garrantzi handieneko alderdiak dira Adif-entzat. Berrikuntzari buruzko gure ikuspuntua erabiltzailea da, gizartearen beharrei erantzuteko eta industria-sektorean trakzio-eragina izateko, enpresen, startup-en, unibertsitateen eta zentro teknologikoen parte-hartzea sustatzeko, gure erronketarako irtenbide teknologikoak garatzera bideratuz.

Adif-ek, gainera, I+G+Bren sustatzaile gisa jarduten du, trenbideari balioa eman diezaioketen garapen berriak sustatuz. Berritzeko modu eraginkorragoak bilatuz, elkarlaneko berrikuntzatik berrikuntza irekira igaro gara, gure beharrentzako konponbide posibleen bila. Berrikuntza irekia beharrak detektatzean eta barne-ekintzailetzan, zaintza teknologikoan eta berrikuntza-ekosistemaren lankidetzan oinarritzen da, Adif-en laguntza finantzarioarekin eta berrikuntza nazionala eta europarra bultzatzeko programen kofinantziazioarekin batera, etengabeko hobekuntza sistematikoki bilatuz.

Ingurune berritzaileko eragileekin elkarreraginean jarduteko modu berriak ere hartu ditugu, haiekiko komunikazioa arina, bi noranzkokoa eta emankorra izan dadin. Arrakasta handia izan duen bat merkatuari egindako aldez aurreko kontsulta da. Horri esker, erronka bat egin eta proposamenak jaso daitezke, lizitazioa egin ahal izateko.

Adif-en ahalegin berritzailea garatzen ditugun proiektuen kopuruan eta izaeran, gure inbertsioen bolumen ekonomikoan eta berrikuntzaren emaitzen ustiapenaren tranferentzian islatzen da. 2006az geroztik 150 I+G+b proiektu baino gehiago jarri ditugu martxan, eta guztira 62 milioi euro inguruko aurrekontua mobilizatu dugu.

Aktibo ukiezinak

102 jabetza industrialeko erregistro

37 patente: 
 19 estatu-mailan, 
  8 Europa-mailan
 10 nazioarte-mailan
 
6 estatuko erabilgarritasun eredu

57 marka:
 35 estatu-mailan
  7 eskualde-mailan
 15 nazioarte-mailan
 
2 industria-diseinu

144 jabetza intelektualeko erregistro

7 ikus-entzunezko
18 software-aplikazio
56 eskuliburu
63 zehaztapen tekniko

10 lizentzia 

2 estatu-mailan

8 Europa-mailan
Adif-ek 7 berrikuntza handi ezartzea lortu du Espainian eta baita atzerrian ere, gaur egun trenbide-ustiapenaren parte direnak.
 

Erronka berriak

Gaur egun planteatutako erronketako bat sektorea liberalizatzeko prozesuan berrikuntzak ekar dezakeen laguntzari dagokio. Horretarako, estazioen bilakaeran sakondu behar da, eta teknologia berriak sartu, multioperadore-eredua optimizatzeko. Operazioan, itxaropenak azpiegiturako prestazioak handitzearekin, segurtasunarekin, energia-eraginkortasunarekin, kostuak murriztearekin edo ahalmena handitzearekin lotuta daude. Erabiltzaileek eta operadoreek eskatzen dituzten prestazioak eta baldintzak eskaini behar dira, trenbidea garraiobide eraginkorra izaten jarraitzeko behar diren segurtasun-, zerbitzu- eta jasangarritasun-mailekin, gaur egun eta etorkizunean.

Ikerketa-, garapen- eta berrikuntza-jarduera horiek sustatzeko, Adif-ek I+G+b finantzatzeko eta laguntzeko hainbat tresnatara jotzen du batzuetan, eta horiek onurak dakartzate, bai ekonomikoak bai Adif-ek jarduera berritzailera bideratutako aktiboak handitzea suposatzen dutenak.

Tresna horien finantza-aukerak askotarikoak dira: partzialki itzul daitezkeen diru-laguntzen edo laguntza bidez egin daiteke, bai eta Erosketa Publiko berritzailearen (CPI) bidez ere (teknologia berritzailea (CPTI) edo merkataritza aurreko modalitatea (CPP)).Aukeren arteko hautaketa bat dator proiektuaren arrisku-mailarekin eta emaitzak direla-eta lortu beharreko heldutasun teknologikoarekin, bai eta ekintza bakoitzak deialdi irekiak kontuan hartuta finantzatu beharreko guztizko bolumenarekin ere.

Laguntza nazionaletan, besteak beste, lehentasuna ematen zaio CDTIren bidez (Garapen Teknologiko Industrialerako Zentroa) koordinatutako edo bideratutako laguntzak hautatzeari; Zientzia eta Berrikuntza Ministerioaren mendeko enpresa-entitate publikoa da, eta Espainiako enpresen berrikuntza eta garapen teknologikoa sustatzen ditu.

Nazioarteko laguntzen kasuan askotariko aukerak daude. CDTIk nolabaiteko rola badu ere zenbait berrikuntza-lerrotarako EGEF (Eskualde Garapeneko Europako Funtsa) laguntzen kanalizazioan, I+G+b arloko Europako esparru-programa bakoitzeko hainbat deialditako deiak ere kontuan hartzen dira; azken urteotan Horizonte Europa programa eta hari lotutako lankidetza-programak, Shift2Rail kasu, izan dira garrantzitsuenak. Trenbide-elkarreragingarritasunari lotutako berrikuntzari dagokionez, EEGK funtsak lortzeko aukera ere badago (Europa Konektatu mekanismoa).

Proiektu hauek Europar Batasuneko EGEF funtsen eta Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioaren finantzaketa ere badute:

​​​​​​​​​​​​​​

Adif-en berrikuntza eta 2030 estrategia

Adif-en 2030eko Plan Estrategikoan, gure jardueraren lau oinarri nagusiak artikulatzen dira: segurtasuna, zerbitzua, jasangarritasuna eta emaitzetarako orientazioa, komunikazioan, berrikuntzan eta eraldaketa digitalean oinarrituta, helburu korporatiboak lortzeko eta trenak protagonista izan behar duen etorkizuneko erronkei aurre egiteko palanka gisa.

Egoera horretan, berrikuntzak erronkak definitzen ditu, eta kontzeptu hauetan oinarritutako irtenbideak proposatzen ditu: mugikortasuna, azpiegitura adimendunak, mugikortasun adimenduna edo digitalizazioa. Segurtasunaren zutabeak Interes Orokorreko Trenbide-sare osoan arriskuak murrizteko eta estandarrak igotzeko irtenbide aurreratuak hartzen ditu barne. Zerbitzuaren zutabea etorkizuneko geltokiaren garapenari eta trenbide bidezko merkantzia-garraioaren hazkundeari lotutako teknologiak erakartzeko gunea da, eta irtenbide berritzaile eta aldakorrak ditu, hala nola Zabalera Aldakorreko Ardatza Merkantzietarako. Jasangarritasuna da energia-eraginkortasunarekin eta trenari aplikatutako energia alternatiboekin lotutako proiektuak garatzeko ardatza, elektromugikortasunaren, azpigeltoki itzulgarrien eta hidrogenoa trakzio-energia gisa erabiltzearen inguruko proiektuak garatuz.

Adif-ek I+G+B jarduera bideratzeko aukeratu duen erreferentzia-esparruak, gainera, Espainiako eta Europako erreferentziazko araudia ere badu:

  • Mugikortasun Jasangarriaren Espainiako Estrategia (eta Mugikortasun seguru - jasangarri- konektatua Estrategiarako eztabaida-dokumentua 2030), Azpiegitura, Garraio eta Etxebizitza Plana (2012-2024), Espainiako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Estrategia, Ikerketa Zientifiko eta Teknikorako eta Berrikuntzarako Estatuko Plana, Hidrogenoaren Ibilbide-orria
  • Horizonte 2020 programa, Europa 2021-2027 Horizonteren oinarriak, 2011ko Garraioaren Liburu Zuria (Europako Batzordea)
  • 2050 Trenbidearen Ibilbide-orria (ERRAC)
  • Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren Hidrogenoaren Ibilbide-orria

2006az geroztik, Adif-ek I+G+B arloko ehun proiektu baino gehiago amaitu ditu hainbat espezialitate teknikotan. 

 

Esteka honetan deskarga daiteke horren laburpena:

I+G+B proiektuen mapa

 


Política de I+D+i

Responsive Image

Adif-en I+G+B politika 2006ko irailaren 12an onartu zuen Zuzendaritza Batzordeak, eta bertan jasotzen da I+G+B kudeatzeko sistema bat ezartzeko helburua, 166002 arauari jarraiki. Kudeaketa-sistema hori 2007an ezarri zen eta AENORek 2008an ikuskatu zuen.

Prozesu horren ondorioz, Adif-ek I+G+B kudeatzeko sistemaren ziurtagiria lortu zuen, UNE 166002:2001 arauaren arabera, eta irismen hau izan zuen: Trenbide teknologiako ikerketa, garapen eta berrikuntzako kudeaketa sistema.

Harrezkero, Adifen I+G+Bren kudeaketak ikuskaritza guztiak gainditu ditu eta ziurtagiriari eusten dio.

I+G+B politikan, Adif-ek bere asmoak adierazten ditu eta bere jardueren oinarri diren printzipioak adierazten ditu, jarduera-esparrua marrazten du eta I+G+B arloan helburuak eta xedeak ezartzen ditu. 


Lotutako estekak

Trenbide-ikerketa, -garapen eta -berrikuntzari buruzko informazio gehiago
Erabiltzeko lizentzia duten enpresak
Lizentziadun produktuen eta enpresa lizentziadunen zerrenda
Trenbide Teknologien Zentroa
Trenaren munduko abangoardia teknologikoan dagoen instalazio baten informazio guztia
I+G+b-ko berriak
Adif-en berrikuntzari buruzko berriak
Espainiako trenbide-zabaleraren berrikuntzaren historia
Espainiako trenbide-zabaleraren bilakaerari buruzko kartel interaktiboa
 

EU-Rail, berrikuntza etorkizuna

Adif-ek berrikuntzari ematen dion bultzadaren alderdi nabarietako bat Europe’s Rail Joint Unvertaking (EU-Rail) Horizonte Europa (2020-2021) programaren esparruan sortutako trenbideen ikerketa eta berrikuntzako Europako elkartea da.

Gaur egun martxan dauden sei proiektu enblematikotan parte hartzen dugu:
FP1 – MOTIONAL
FP2 – R2DATO
FP3 – IAM4RAIL
FP4 – RAIL4EARTH
FP5 – TRANS4M-R
FP6 – FUTURE

Proiektu horiek guztiek Europar Batasuneko Horizonte Europa ikerketa eta berrikuntza programaren finantziazioa jaso dute.