Trenbideko produktuen balidazioa

Trenbideko produktuen balidaziorako prozedura

Titulua
«Trenbide-produktuak baliozkotzeko prozeduraren» helburua Interes Orokorreko Trenbide Sarean (RFIG) instalatu beharreko produktuen baliozkotzea arautzea da, kontratazio- eta kalitate-kontroleko mekanismoak errazteko. Produktuaren baliozkotzea lortzeko jarraitu beharreko prozesuaren fase guztiak prozedura horretan zehazten dira.
Baliozkotzea behar duten produktuak erreferentziazko zehaztapen tekniko batek arautzen dituenak dira, baldin eta «Baliozkotu daitezkeen zehaztapen teknikoen zerrendan» sartuta badaude. Beraz, baliozkotze-prozesua izango da bere Zehaztapen Teknikoari dagokion atalean agertzen diren eskakizunak eta saiakuntzak betetzen direla frogatzea; eta, baliozkotze-prozesu hori amaitzean, «Baliozkotutako produktuen eta enpresen erregistroan» sartuko dira.
 

Trenbide-produktu bat baliozkotzeko beste prozesu bati ekiteko, helbide elektroniko honen bidez eskatu behar da:

  • validaciones@adif.es

Responsive Image

Oharra:

Jakinarazten da Adif/Adif AH ez dela erakunde ebaluatzaile akreditatua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2008ko uztailaren 9ko (EE) Erregelamenduan ezarritakoaren arabera, eta homologazio honek Adif/Adif AHrentzat bakarrik duela eragina.

Titulu zatia
Baliozkotze-prozesuaren fase guztiak Prozeduraren arabera daude araututa
Produktuak arautzen dituzten eta errenda honetan ageri diren Zehaztapen Teknikoei aplikatzen zaie baliozkotze-prozesua
Araudi Teknikoaren Datu Baseak trenbidean instalatu beharreko produktuen gaineko baldintzei buruzko Zehaztapen Teknikoak biltzen ditu, trenbide-azpisistema guztietakoak
Erregistro honek baliozkotze-prozesua amaitu duten produktu guztiak biltzen ditu