Zerbitzu-instalazioak

Zerbitzu-instalazioei buruzko informazioa

Lorem ipsum dolor sit amet
2017ko azaroaren 23an, Batzordearen 2017/2177 Betearazpen Erregelamendua (EB) argitaratu zen Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean, zerbitzu-instalazioetara eta hari lotutako trenbide-zerbitzuetara sartzeari buruzkoa, 2019ko ekainaren 1etik aurrera aplikatuko dena, 2. artikulua izan ezik (Salbuespenak), 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatuko baita.
Erregelamendu horrek arau zehatzak ezartzen ditu zerbitzu-instalazioetara eta horietan ematen diren zerbitzuetara sartzeko jarraitu behar diren prozedura eta irizpideei buruz, 2012/34/EB Zuzentarauaren II. eranskinaren 2., 3. eta 4. puntuetan jasota daudenak, bai eta eskaerak izapidetzeko eta koordinatzeko oinarrizko prozedurak eta informazioa argitaratzeko baldintzak ere.

2017/2177 Exekuzio Erregelamenduaren (EB) 4. artikuluaren arabera, zerbitzu-instalazioen ustiatzaileek beren ardurapeko zerbitzu-instalazioen eta zerbitzuen deskribapena egingo dute, eta artikulu horretan aipatzen den informazioa jaso beharko dute.
Zerbitzu-instalazioak, funtzionaltasunaren arabera
  • Garraio intermodalekoa
  • Salgaien karga-puntukoa
  • Sailkapen-geltokiak eta trenak eratzeko instalazioak, maniobretarako instalazioak barne
  • Trenbide-materiala banatzeko/aparkatzeko zerbitzu-instalazioak
  • Mantentze-lanekoa, garbiketakoa, etab.
  • Erregai-hornikuntzakoa