Ohiko sarea

Azpititulua sit amet consectetur adipiscing elit.

Ohiko sareko azpiegitura eta instalazioak eraiki, berritu eta mantentzea
Honako hau dugu:
  • Esperientzia handia duen eta oso espezializatua den giza taldea.
  • Azken belaunaldiko teknologia, garraio-operadoreen eskakizunei erantzuteko.
  • Herrialde osoko tren-sarearen ekoizpen-beharretara egokitutako makinak, ibilgailuak eta mantentze-baseak.

Azpiegitura

Trenbide-azpiegitura da “trenaren bidea” deritzonaren euskarria. Hor daude trenbidea eta trenbideak zirkulatzea ahalbidetzen duten seinaleztapen-, elektrifikazio- eta telekomunikazio-instalazioak.

Titulua zatia
17.932 km

mantentzen ditugun bideko kilometroak

1.229 tunel

guztira 497 km direnak

6.371 zubi

135,15 km egiten dituztenak guztira

25etik 30era

Urtero egiten diren karga-probak

Azpiegiturari buruzko informazio gehiago

Bidea

Material ibiltariaren ustiapena, besteak beste, bidearen gainegituraren ezaugarriek zehazten dute. Trazadura (kurbadura- eta malda-erradioa), materialak, kalitatea eta abar hartu behar dira kontuan. Hori dela eta, gure erronketako bat da gure bezero operadoreei ahalik eta azpiegitura onena eskaintzea, haien trafiko-ahalmena handitzeko, Aldiriak trenetan bezala, edo merkataritza-abiadura 200/220 km/h-ra igotzeko, Distantzia Ertain eta Luzeen kasuan. Hori guztia segurtasun, kalitate, fidagarritasun eta eskuragarritasun maila egokiak bermatuz.

Jarduketa aipagarriak

Seinaleztapena

Azken urteotan, Ohiko lineetan teknologia berriak ezarri dira, eta teknologia horiek eraldatu egin dituzte seinaleztapenaren elementu klasikoak, hala nola katigamenduak, blokeoak, teleaginteak, bide-zirkuituak eta abar. Hala, trenbide-garraioan izandako modernizazioak produktu berriak sartzea bultzatu du, hala nola katigamendu elektronikoak (blokeo elektronikoak), junturarik gabeko bide-zirkuituak edo ATP-LZB gidatze automatikoari laguntzeko sistemak.
Tren kopurua handitzeak eta abiadura handitzeak eragin handia dute matxurak konpontzeko eta mantentze-lanak egiteko erabiltzen diren metodo eta tarteetan. Egin beharreko jarduerak behar bezala planifikatuz gero, eta jarduera horien programazioa zorrotz betez gero, posible da, mantentze-lanetarako gordetako denbora murriztu arren, eskatutako funtzionaltasun- eta segurtasun-mailak ziurtatzea.

Elektrifikazioa

Elektrifikazioaren esparruan, azpigeltoki elektrikoetan eta aireko kontaktu-linean lan egiten dugu. Aireko kontaktu-lineak (katenaria ere deitzen zaio) ematen dio energia elektrikoa trenari.
Instalazio horien mantentze-lan guztiak gure lurralde-antolamenduarekin koordinatuz programatzen dira. Gure azpigeltokiak elikatzen dituzten goi-tentsioko linean aurreikusitako aldizkako berrikuspenak ere egiten ditu.
Horiei dagokienez, prestazio gehiago ematen ditugu kontrol banatuko sistema bat ezarriz eta artezgailu, transformadore, diodo eta fusibleen ekipo berriak normalizatuz.

Titulua zatia
9.200 km

Aireko kontaktu-linea

2.500 km

Goi-tentsioko linea

341

Azpigeltoki elektrikoak

1.844.000 kw

Instalatutako potentzia

Telekomunikazioak

Trenbide-garraioak, bere jarduera ugariengatik eta eragiketa eta kudeaketa aldetik duen konplexutasunagatik, informazio-bolumen handia trukatu behar du. Horrez gain, lantokien sakabanaketa ere kontuan hartzen badugu, beharrezkoa da telekomunikazio-zerbitzu bereiziak izatea telefoniaren kudeaketarako, datuetarako eta ustiapenerako: trafikoa kontrolatzeko telefonia, teleaginteak, seinaleak, megafonia... Zerbitzu horiek, beren kudeaketa eta kontrol sistemekin, telekomunikazio-sare esklusibo batean integratzen dira.

imagen párrafo
13.575
Zuntz optikozko sarearen kilometroak
imagen párrafo
93
Kommutazio-zentral digitalak
imagen párrafo
3.844
Datuen lineak

Ekoizpen-prozesuak

Azpiegitura mantentzeko Ekoizpen-prozesuek lan operatibo guztiak biltzen dituzte eta azpiegitura eta instalazioen errendimendua optimizatu nahi dute segurtasun eta fidagarritasun maila egokia ziurtatzeko.
Hiru jarduera nagusitan sailkatzen dira, eta azpiegitura, bide, seinale, elektrifikazio eta telekomunikazioen espezialitate teknikoei eragiten diete.

Jarduerak

Kalitatea eta parte hartzea

Ohiko sarearen mantentze-lanek ISO 9001, 14001 eta OHSAS 18.001 arauen araberako ziurtagiriak dituzte, eta, horri esker, trenbide-azpiegituren garapenaren eta mantentze-lanen arloan aurrerapauso handiak ematen ditugu. Gainera, Kudeaketa Sistema Integratuaren ziurtagiria lortu duen Espainiako lehen erakundeetako bat da.
Parte hartzea

Ohiko sareko giza taldeak presentzia nabarmena du Kalitatean Parte Hartzeko Urteko Lehiaketan, non langileek hobekuntza operatiboak eta kudeaketakoak azaltzen dituzten Ekimen- eta Hobekuntza-taldeen (GIM) eta Ekimen- eta Hobekuntza-ekipoen (EIM) bidez.

Ekoizpen-prozesuak sistematizatzeari esker, mantentze-jardueren profil berri bat sortu da, instalazioen erabilgarritasuna handitu eta ikuskapen-jardueren kudeaketa hobetzen duena, eta, ondorioz, gorabeherak murriztu dira.

Ingurumen-kudeaketa

Ingurumena Kudeatzeko Sistema bat dugu, 14.001:2004 arauarekin bat datorrena. Horretarako, espezialitate teknikotako prozedura orokorrak eta berariazkoak garatu ditugu, jarduera bakoitzak eragiten dien ingurumen-alderdiak identifikatzeko.

28 puntu garbi ditugu, lurralde nazional osoan banatuak, gure arlo operatibo guztiei zerbitzua ematen dietenak. Puntu horiek oso modu eraginkor eta arrazionalean laguntzen diote ingurumena errespetatzen duen erakunde gisa dugun konpromisoari.

Ingurumen-jardunbide egoki batzuk ere garatu ditugu, energia elektrikoa aurrezteari, uraren kontsumoan aurrezteari eta hondakinen kudeaketari buruzkoak.

Laneko segurtasuna eta osasuna

2006an, OHSAS 18.001 arauaren araberako ziurtagiria lortu genuen, AENORek egiaztatu ondoren gure laneko segurtasunaren eta osasunaren kudeaketak arau horrek eskatzen dituen baldintzak betetzen zituela.

Ziurtagiri hori laneko arriskuen prebentzioaren arloan nazioartean dagoen eskakizun-mailarik altuena da, eta indarrean dagoen legediak eskatzen dituen gutxieneko baldintzak baino askoz gehiago gainditu direla adierazten du. Zigilu horrekin, Adif arau horretan ziurtagiria lortu zuen Europako lehen tren-erakundea bihurtu zen.

Trenbide-pasaguneak

Errepide-gurutzeak edo trenbidearekin komunikatzeko beste bide batzuk egotea azpiegitura horien eraikuntzaren garapen historikotik eratorria da.

70eko hamarkadaren erdialdean zeuden 10.000 trenbide-pasaguneen zifra nabarmen murriztu da, eta, aldi berean, zerbitzua ematen jarraitu duten horietan babes-neurriak ezartzeko bilakaeran aurrera egin da.
Saltatu karrusela
Lotutako prentsa-oharrak