Mediku-zentro homologatua

Azterketa Psikofisikoen Zentro Homologatua

Trenbide Azpiegituren Administratzailea
Adif-eko trenbide-langileen azterketa psikofisikoen zentroa Trenbide Segurtasuneko Estatu Agentziak homologatu du, azaroaren 5eko FOM/2872/2010 Aginduan xedatutakoaren babesean. Agindu horren bidez, zirkulazio-segurtasunarekin zerikusia duten trenbide-langileen eginkizunak betetzeko titulu gaitzaileak lortzeko baldintzak zehazten dira, baita prestakuntzako eta azterketa medikoko zentro homologatuen araubidea ere.
Homologazio horrek gaitasun psikofisikoaren ziurtagiria lortzeko eta dagokion ziurtagiria emateko ebaluazio-probak egiteko ahalmena ematen dio zentroari, bai trenbide-ibilgailuak gidatzeko lizentzietarako, bai trenbideko langileen gaikuntzetarako, agindu horretan ezarritakoaren arabera.