Nazio Batuen2030

Agenda erako ekarpena

Titulua
Adif-ek, zerbitzu publikoko erakunde gisa duen erantzukizunaz eta bere jarduerak gizartean eta ingurumenean duen eragin garrantzitsuaz jabeturik, garapen jasangarriaren kontzeptura bideratu du bere orientazio estrategikoa. Orientazio horrek erronka globalekin eta tokikoekin konpromisoa eskatzen du, garapen ekonomiko inklusiboaren, osasunaren, gizarte-kohesioaren, ingurumenarekiko errespetuaren eta gobernu onaren esparruan.
Hori dela eta, erakundea lanean ari da garapen jasangarriarekiko konpromiso hori betetzeko, bere estrategia Nazio Batuen Garapen Iraunkorreko Agendarekin lerrokatuz.

GJHak lortzen laguntzen duten Adif-en ekintza garrantzitsuak

Responsive Image

SDG Ambition programa

Nazio Batuen Mundu Hitzarmenaren (Espainia) GJHak lortzeko asmo handiko ekintzak. Adif-ek anbizio handiko enpresa-helburuak ezar ditzaten eta beren enpresa-jardueren kudeaketan GJHen integrazioa bizkortu dezaten enpresei laguntzen dien programa honetan parte hartzen du. Ekimen horri esker, enpresek GJHen enpresa-balioa aprobetxatu, erresilientzia handitu eta epe luzera hazkundea lor dezakete.

Langileentzako GJHko Prestakuntza Programa Integrala

Nazio Batuen Mundu Hitzarmenaren bidez egindako online prestakuntza-ekintza.

Foretikako Enpresa Publikoetako Iraunkortasuneko eta EESko Ekintza Taldea.

Adif eta ICO buru dituen lankidetza-plataforma bat da, enpresa-sektore publikorako iraunkortasunean eta EESan lidergoa duena, enpresa-jasangarritasunaren arloan aurrera egiteko eta Garapen Iraunkorreko 2030 Agenda lortzen laguntzeko.
Responsive Image
Responsive Image

UICeko SDG Rail Index lantaldea

Trenbide-azpiegituren administratzaileek, trenbide-operadoreek eta trenbide-sektoreko enpresek osatutako plataforma. Finantzaz besteko garraioarekin lotutako hainbat alderdi lantzen ditu, trenbiderako garrantzitsuak diren GJHak identifikatzeko, eta horietako bakoitzerako pisuak ezartzen ditu ASG estandarrak harmonizatzeko.

Agenda 2030 Betetzeko Esparru-hitzarmena.

Adif-ek, beste enpresa publiko batzuekin batera, hitzarmen hau sinatu du Agenda 2030erako Estatu Idazkaritzarekin, Agenda 2030en GJHak betetzeko elkarrekin garatzen diren ekimen, programa, neurri eta ekintza guztiei koherentzia eta jarraipena emango dien lankidetza-bide egonkorra ezartzeko.