Sareari buruzko adierazpena

Aurrekariak

“Sareari buruzko adierazpena” (hemendik aurrera SA) Tren-enpresen eta Hautagaien eskura jarritako azpiegituraren ezaugarriak azaltzen dituen dokumentua da. Halaber, azpiegitura horretan sartzeko baldintzei buruzko informazioa jasotzen du, bai eta instalazio horietan zerbitzu-instalazioetara sartzeko eta zerbitzuak emateko baldintzei buruzkoa ere, eta sarbide-eskubideak erabiltzeko behar den informazioa, trenbideko garraio-zerbitzuak emateko Gaitasuna eskatu behar duten Hautagai guztien trenbide-azpiegitura gardena eta bereizkeriarik gabe eskuratu ahal izatea bermatzeko.

Kanon-sistemekin eta adjudikazio gaitasunarekin lotutako arau orokorrak, epeak, prozedurak eta irizpideak zehazten dira bertan; baita azpiegitura-gaitasuneko eskaera egiteko beharrezko informazioa ere.

Trenbide Sektoreari buruzko 38/2015 Legearen 32.2 artikuluaren arabera, 2023 eta 2024 Sareari buruzko Adierazpenak nahitaezko kontsulta-izapidea bete dute, eta ADIF Trenbide Azpiegituren Administratzailea Enpresa Erakunde Publikoaren Administrazio Kontseiluaak onartu ditu, 2024ko azaroaren 2023an.

2023 eta 2024 Sareari buruzko Adierazpenak

Trenbide Azpiegituren Administratzailea
2023 SAREARI BURUZKO ADIERAZPENA
2023eko ekitaldirako eguneratu da, 2023/2024 zerbitzu-ordutegia barne, apirilaren 7ko FOM/897/2005 Aginduan, trenbide-azpiegituraren edukiera esleitzeko prozedurari eta sareari buruzkoan, ezarritakoa betez.


Trenbide Azpiegituren Administratzailea
2024 SAREARI BURUZKO ADIERAZPENA
2024eko ekitaldirako eguneratu da, 2024/2025 zerbitzu-ordutegia barne, apirilaren 7ko FOM/897/2005 Aginduan, trenbide-azpiegituraren edukiera esleitzeko prozedurari eta sareari buruzkoan, ezarritakoa betez.

Dokumentuak

Declaración sobre la Red. Documentos 2023
Declaración sobre la Red Adif 2023
Edición 29 de marzo de 2023
Mapas de la Red Ferroviaria de Interés General
Edición 31 de enero 2023
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio
Edición 7 de diciembre 2022
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio en Ancho Métrico
Edición 7 de diciembre 2022
Catálogo de Restricciones de Capacidad
Edición 7 de diciembre de 2022. Actualizadas las restricciones conforme a la sesión TOC de 11 de octubre de 2022. Este documento se actualizará periódicamente con la información de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura.
Catálogo de Fichas Descriptivas de las Instalaciones de Servicio
Relación de Instalaciones de Servicio, actualizada a 07 de diciembre de 2022. Las fichas descriptivas se encuentran disponibles en la aplicación PISERVI.
Declaración sobre la Red. Documentos 2024
Declaración sobre la Red Adif 2024
Edición 29 de marzo de 2023
Mapas de la Red Ferroviaria de Interés General
Edición 31 de enero de 2023
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio
Edición 7 de diciembre de 2022
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio en Ancho Métrico
Edición 7 de diciembre de 2022
Catálogo de Restricciones de Capacidad
Edición 7 de diciembre de 2022. Actualizadas las restricciones conforme a la sesión TOC de 11 de octubre de 2022. Este documento se actualizará periódicamente con la información de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura.
Catálogo de Fichas Descriptivas de las Instalaciones de Servicio
Relación de Instalaciones de Servicio, actualizada a 07 de diciembre de 2022. Las fichas descriptivas se encuentran disponibles en la aplicación PISERVI.
Responsive Image

PISERVI

PISERVIk zerbitzu-instalazioen ezaugarri teknikoei buruzko informazioa eskuratzen laguntzen du, eta zerbitzu-instalazioen DESKRIBAPEN-FITXETARA sartzeko aukera ematen du: merkantzia-terminalak, bidaiari-geltokiak, mantentze-instalazioak, kargaleku pribatuak, zabalera-aldagailuak, etab., irizpide hauen araberako bilaketa selektiboen bidez: kokapen geografikoa, instalazio-mota, zerbitzu-mota, etab. Horri esker, tren-enpresek eta beste operadore logistiko batzuek errazago planifikatuko dituzte trenbide-zerbitzuak.
Halaber, Interes Orokorreko Trenbide Sarearen (RFIG) mapa interaktiboa du, bilaketa-irizpideak konbinatzeko gaitasuna duena. Kasu horretan, bilaketen emaitza diren instalazioak mapen bisorean irudikatuko dira, eta beren Fitxa Deskribatzailea hautatu eta bistaratu ahal izango da.

PISERVIrako sarbidea

2022 Sarearen Adierazpenaren eguneratzeak

2023 eta 2024 Sareari buruzko Adierazpenetan sartutako aldaketa nagusiak

Aurreko urteetako Sareari buruzko adierazpenak

Año 2022

Año 2021

Año 2020

Año 2019