Sareari buruzko adierazpena

Aurrekariak

“Sareari buruzko adierazpena” (hemendik aurrera SA) Tren-enpresen eta Hautagaien eskura jarritako azpiegituraren ezaugarriak azaltzen dituen dokumentua da. Halaber, azpiegitura horretan sartzeko baldintzei buruzko informazioa jasotzen du, bai eta instalazio horietan zerbitzu-instalazioetara sartzeko eta zerbitzuak emateko baldintzei buruzkoa ere, eta sarbide-eskubideak erabiltzeko behar den informazioa, trenbideko garraio-zerbitzuak emateko Gaitasuna eskatu behar duten Hautagai guztien trenbide-azpiegitura gardena eta bereizkeriarik gabe eskuratu ahal izatea bermatzeko.

Kanon-sistemekin eta adjudikazio gaitasunarekin lotutako arau orokorrak, epeak, prozedurak eta irizpideak zehazten dira bertan; baita azpiegitura-gaitasuneko eskaera egiteko beharrezko informazioa ere.

Trenbide Sektoreari buruzko 38/2015 Legearen 32.2 artikuluarekin bat etorriz, 2024 Sareari buruzko Adierazpena aldatzea eta 2025 Sareari buruzko Adierazpena eguneratzea nahitaez kontsultatu behar izan dira, eta Adif Trenbide Azpiegituren Erakunde Publiko Administratzaile Enpresarialeko Administrazio Kontseiluak onartu ditu, 2023ko azaroaren 28an.

2024 eta 2025 Sareari buruzko Adierazpenak

Trenbide Azpiegituren Administratzailea
2024 SAREARI BURUZKO ADIERAZPENA
Aldaketa garrantzitsuak egin dira 2024 Sareari buruzko Adierazpeneko zenbait kapitulutan, zehazki 2., 5. eta 7. kapituluetan. Hain zuzen ere, Abiadura Handiko Adif-en Administrazio Kontseiluak onartu zuen 2022ko azaroaren 29an, eta aldaketa horiek kontsultatzeko izapideak egin dira, Trenbide Sektoreari buruzko Legearen 32.2 artikuluari jarraiki. Aldaketa horiek Adifeko Administrazio Kontseiluak onetsi zituen 2023ko azaroaren 28an.
 

Trenbide Azpiegituren Administratzailea
2025 SAREARI BURUZKO ADIERAZPENA
2025eko ekitaldirako eguneratu da, 2024/2025 zerbitzu-ordutegia barne, apirilaren 7ko FOM/897/2005 Aginduan, trenbide-azpiegituraren edukiera esleitzeko prozedurari eta sareari buruzkoan, ezarritakoa betez.

Dokumentuak

Declaración sobre la Red. Documentos 2024
Declaración sobre la Red Adif 2024
Edición, V.1, 5 de febrero de 2024
Mapas de la Red Ferroviaria de Interés General
Edición 5 de diciembre de 2023
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio
Edición 5 de diciembre de 2023
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio en Ancho Métrico
Edición 5 de diciembre de 2023
Catálogo de Restricciones de Capacidad
Edición 5 de diciembre de 2023. Actualizadas las restricciones conforme a la sesión TOC de septiembre de 2023. Este documento se actualizará periódicamente con la información de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura.
Relación de Instalaciones de Servicio
Relación de Instalaciones de Servicio, actualizada a 05 de diciembre de 2023. Las fichas descriptivas se encuentran disponibles en la aplicación PISERVI.
Declaración sobre la Red. Documentos 2025
Declaración sobre la Red Adif 2025
Edición 5 de febrero de 2024
Mapas de la Red Ferroviaria de Interés General
Edición 5 de diciembre 2023
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio
Edición 5 de diciembre 2023
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio en Ancho Métrico
Edición 5 de diciembre 2023
Catálogo de Restricciones de Capacidad
Edición 5 de diciembre de 2023. Actualizadas las restricciones conforme a la sesión TOC de septiembre de 2023. Este documento se actualizará periódicamente con la información de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura.
Relación de Instalaciones de Servicio
Relación de Instalaciones de Servicio, actualizada a 05 de diciembre de 2023. Las fichas descriptivas se encuentran disponibles en la aplicación PISERVI.
Responsive Image

PISERVI

PISERVIk zerbitzu-instalazioen ezaugarri teknikoei buruzko informazioa eskuratzen laguntzen du, eta zerbitzu-instalazioen DESKRIBAPEN-FITXETARA sartzeko aukera ematen du: merkantzia-terminalak, bidaiari-geltokiak, mantentze-instalazioak, kargaleku pribatuak, zabalera-aldagailuak, etab., irizpide hauen araberako bilaketa selektiboen bidez: kokapen geografikoa, instalazio-mota, zerbitzu-mota, etab. Horri esker, tren-enpresek eta beste operadore logistiko batzuek errazago planifikatuko dituzte trenbide-zerbitzuak.
Halaber, Interes Orokorreko Trenbide Sarearen (RFIG) mapa interaktiboa du, bilaketa-irizpideak konbinatzeko gaitasuna duena. Kasu horretan, bilaketen emaitza diren instalazioak mapen bisorean irudikatuko dira, eta beren Fitxa Deskribatzailea hautatu eta bistaratu ahal izango da.

PISERVIrako sarbidea

2024 eta 2025 Sareari buruzko Adierazpenetan sartutako aldaketa nagusiak

2023-2024 Sarearen Adierazpenaren eguneratzeak

2023 Sareari buruzko Adierazpena - Indarrean 2023ko abenduaren 31ra arte

Aurreko urteetako Sareari buruzko adierazpenak

Año 2022

Año 2021

Año 2020

Año 2019