Probak eskatzea azpiegituran

Azpiegitura eta instalazioetan saiakuntzak eskatzeko prozedura

Titulua

Kanonaren bidez likidatu ez den material ibiltaria, segurtasun-sistemak, bideko materialak eta abar homologatu eta egiaztatzeko, bai trenbide-enpresen bidez bai material horren fabrikatzaileen bidez, Adif-en titulartasuneko azpiegitura eta haren beste instalazio batzuk behar dira beharrezko probak egiteko.

Aplikatu beharreko araudia betez egiten direla bermatzeko, Adif-en Egoitza elektronikoan prozedura bat jarri da, proba horiek egin aurretik eskaera tramitatzeko egin behar diren jardueren koordinazioa errazteko.
 

Inprimakian, Adif-en egoitza elektronikoaren bidez atzitzen dena:
https://sede.adif.gob.es/opencms/system/modules/sede/index
dagokion proba eskatzeko eman behar duzun informazioa aurkituko duzu.

Eskaerak

ESKAERARAKO JARRAIBIDEAK

1.    Adif-en egoitza elektronikora sartu esteka honen bidez: https://sede.adif.gob.es/opencms/system/modules/sede/index
2.    Eskura dauden prozeduretan, hautatu “Trenbide-azpiegituretako proba eta saiakuntzen eskaera”.
3.    Izapide telematikoa hasteko, sakatu “Eskaeraren alta” ikonoa.
4.    Eskabide-orria bete.

Eskabidearekin batera, dokumentazio hau bidali behar da:
  • Pertsona juridikoen kasuan: enpresaren izena eta izen soziala, IFZ, Ahalorde-eskrituraren kopia, ordezkariaren NANa eta harremanetarako pertsonaren datuak, eta indarrean dagoen erantzukizun zibileko aseguruaren poliza.
  • Trenbide-enpresen kasuan: lizentzia-zenbakia eta harremanetarako pertsonaren datuak.
  • Pertsona fisikoen kasuan: Interesdunaren NANa eta harremanetarako pertsonaren datuak.

5.    Probak eskatzeko tramitea hasten da.

Prezioen baremoa
Adif-ek eta ADIF Alta Velocidad-ek kudeatzen dituzten azpiegitura eta instalazioetan probak eta saiakuntzak egiteko aplikatu beharreko baldintza ekonomikoak deskarga daitezke esteka honetan.