Informazio publikoa

Azpititulua sit amet consectetur adipiscing elit.

Gaurko egunez, informazio publiko hau argitaratu dugu, eta esteka hauetatik eskura daiteke:

Desjabetzeen, azterlanen eta proiektuen informazio publikoa

​​​​​
Espainiako Konstituzioak, 33. artikuluan, jabetza pribaturako eta jaraunspenerako eskubidea aitortzen du, eta eskubide horren edukia bere funtzio sozialak mugatuko du, eta inori ezin zaizkio kendu bere ondasun eta eskubideak, onura publikoko edo interes sozialeko arrazoi justifikatuak izan ezik, dagokion kalte-ordainaren bidez eta legeetan xedatutakoaren arabera.
Herritarrek administrazio publikoen jarduketen aurrean dituzten eskubideak bermatzeko, herritarrek informazio publikoko prozesuen bidez parte hartzeko izapideak aurreikusi dira, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legearen 18. eta 19.1. artikuluak eta bere Erregelamenduaren (1957ko apirilaren 26ko Dekretua) artikulu bateragarriak betez.

Azterlan eta proiektu teknikoei buruzko informazio publikoa

Adif-en informazio publikoko izapidea, exekuzioak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu beharra deklaratzeko proiektu bat onetsi aurretik. Horrela, edozein pertsonak, iragarkian argitaratzen den zerrendan egon daitezkeen akatsak zuzentzeko behar diren datuak idatziz aurkeztu ahal izango ditu edo, funtsean edo forman, okupatu beharrari aurka egin ahal izango dio.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto: "Proyecto de Construcción. Autopista Ferroviaria Algeciras - Zaragoza. Túneles "Venta de Cárdenas 1, 2, 3 y 4", "Las Correderas 1, 2 y 3", " Santa Elena", "Calancha", "Vilches", "Espeluy", "Andújar" y "Montoro"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de la declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Reparación sobre la riera de Riudecols en el PK 569/161 de la línea Miraflores-S Vicenç de Calders. Tramo: Mora la Nova-Reus
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico de una base de montaje y acopios de balasto para el montaje de vía de la LAV Murcia – Almería. Tramo: Murcia - Lorca"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de renovación integral de infraestructura y vía. Línea Monforte de Lemos – Bif. Chapela. Tramo: Estación de Guillarei Estación de Redondela"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del proyecto actualizado conforme a "Proyecto Constructivo de supresión de pasos a nivel en PK 118/101 de la línea Venta de Baños-Gijón-Cercanías, TM Mieres (Asturias)".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "PROYECTO CONSTRUCTIVO DE PASOS ELEVADOS ADAPTADOS A PMR Y PROLONGACIÓN DE ANDENES EN APEADEROS DE LA PROVINCIA DE GERONA. 6. VILAJUÏGA".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del proyecto "Proyecto de estabilización de terraplén 'La Marga' entre los PP.KK. 49+150 y 50+231 de la Línea 700. Int. Abando-Ind. Prieto-Casetas (Gallur-Cortes de Navarra)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto de reparación y mejora de la plataforma entre los PP.KK. 108+300 al 108+800 del tramo Ortigueira- Ribadeo de la línea 740 Ferrol-Pravia"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de nuevo cruce a distinto nivel entre andenes y mejora de la accesibilidad en la estación de Perlora".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEDRENAJES ENTRE LOS PP.KK. 433+000 AL 448+000. EJE ESTE Tramos 8.a y 8.b".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción de nuevo cruce a distinto nivel entre andenes y mejora dela accesibilidad en la estación de Anoeta (Gipuzkoa)".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del proyecto actualizado conforme a "Proyecto Constructivo de supresión de pasos a nivel en PK 118/101 de la línea Venta de Baños-Gijón-Cercanías, TM Mieres (Asturias)".

Desjabetzeei buruzko informazio publikoa

Garraio, Mugikortasun eta Hiri-Agenda Ministerioak hasitako nahitaezko desjabetzearen espedientearen informazio publikoko izapidea, Adif desjabetzearen onuradunak unaren eskariz, pertsona edo entitate interesdunek egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahal izan ditzaten desjabetze espediente horri dagokionez, eta, hala badagokio, ukitutako ondasun eta eskubideen jabeei dei eginez okupazioaren aurreko aktak egin ditzaten adierazten diren tokian, egunetan eta orduetan.
Información pública de expropiaciones
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 294ADIF2398 motivado por las obras de "Adaptación del Proyecto de ejecución de un apeadero de cercanías en La Tenería (Pinto)" en el término municipal de Pinto (Madrid).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 303ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de construcción del acondicionamiento del túnel de Roda de Bará para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal – Murcia. Subtramo: Sant Vicenç de Calders – Tarragona– Nudo Vilaseca" en el término municipal de Roda de Bará (Tarragona)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 214ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de supresión del paso a nivel del pk 30/895 de la línea 240 Sant Vicenç de Calders - L´Hospitalet De Llobregat. T.M. de Bellvei (Tarragona)" en los términos municipales de Bellvei y Santa Oliva (Tarragona).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 285ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción para la adaptación a 750 m de una de las vías de apartado de la estación de Cella" en el término municipal de Cella (Teruel).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 215ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de supresión del paso a nivel del p.k. 538/738 de la línea Madrid – Barcelona en el término municipal de Móra la Nova (Tarragona)" en el término municipal de Móra la Nova (Tarragona).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento delas actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 296ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto Básico parala Mejora de las Condiciones de Accesibilidad, Evacuación y Ventilación en caso de incendio de la estación subterránea de Cercanías de Doce de Octubre" en el término municipal de Madrid (Madrid)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 295ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Protecciones Acústicas resultantes de los Planes de Acción contra el Ruido. Fases I y II. Área n.º 2 Zona Norte: País Vasco, Asturias, Aragón y Castilla y León. Área n.º 5 Red de ancho métrico: Asturias y Cantabria" en los términos municipales de Andoain, Anoeta, Hernani, Ordizia, Tolosa (Guipúzcoa), Sestao (Vizcaya) y Utebo (Zaragoza).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento delas actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 300ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de la Nueva Estación de Parla Norte (Madrid)" en el término municipal de Parla (Madrid)

Ingurumen-eraginaren ebaluazioari buruzko informazio publikoa

Titulua
Espainiako Konstituzioak 45. artikuluan ingurumena babestu eta zaintzeko betebeharra jasotzen du. Betebehar hori bermatzeko legeriak duen tresnetako bat ingurumenean eragin nabarmena izan dezaketen plan, programa eta proiektuen Ingurumen-ebaluazioaren prozesuan dago.
Prozesu hori Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legean dago araututa. Lege horren printzipio gidarien artean, 2. artikuluan parte-hartze publikoaren printzipioa dago.
Era berean, lege horren II. kapituluko 1. atalean, proiektuen Ingurumen-eragin Arrunta Ebaluatzeko prozedura ezartzen da, 7. artikuluan aipatzen diren kasuetarako.

Ingurumen-eraginari buruzko proiektu eta azterlanen informazio publikoa

Proiektuen informazio publikoko izapidea. ADIFek baimendu behar du, proiektu horiek sustatu eta funtsatzeko organo gisa, onartu aurretik, eta Ingurumen-ebaluazioari buruzko 21/2013 Legearen 36. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako eta moduan egin behar da.
En estos momento no hay ningún trámite abierto de información pública sobre proyectos y estudios de impacto ambiental