Informazio publikoa

Azpititulua sit amet consectetur adipiscing elit.

Gaurko egunez, informazio publiko hau argitaratu dugu, eta esteka hauetatik eskura daiteke:

Jendaurreko aldia: entzunaldia, desjabetzeak, azterlanak eta proiektuak

​​​​​
Espainiako Konstituzioak, 33. artikuluan, jabetza pribaturako eta jaraunspenerako eskubidea aitortzen du, eta eskubide horren edukia bere funtzio sozialak mugatuko du, eta inori ezin zaizkio kendu bere ondasun eta eskubideak, onura publikoko edo interes sozialeko arrazoi justifikatuak izan ezik, dagokion kalte-ordainaren bidez eta legeetan xedatutakoaren arabera.
Herritarrek administrazio publikoen jarduketen aurrean dituzten eskubideak bermatzeko, herritarrek informazio publikoko prozesuen bidez parte hartzeko izapideak aurreikusi dira, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legearen 18. eta 19.1. artikuluak eta bere Erregelamenduaren (1957ko apirilaren 26ko Dekretua) artikulu bateragarriak betez.

Trenbide-kanonak zehazteko erregelamendu-proiektua. Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 5.4 eta 7.c) artikuluetan aurreikusitako publizitate aktiboaren izapidea betetzea

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 5.4 eta 7.c) artikuluetan xedatutakoa betez, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) enpresa-erakunde publikoaren trenbide-kanonak zehazteko erregelamendu-proiektua argitaratzen da, Estatu Kontseiluaren Batzorde Iraunkorraren irizpenerako bidalia, Estatu Kontseiluaren apirilaren 22ko 3/1980 Lege Organikoaren 22.Hiru artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Trenbideko kanonak zehazteko erregelamenduaren proposamenari buruzko entzunaldia

Trenbide Sektoreari buruzko 38/2015 Legearen 96.1 artikuluak xedatzen duenez, trenbide-azpiegituren administratzaile nagusien titulartasuneko trenbide-azpiegiturak eta zerbitzu-instalazioak erabiliz gero, lege horren 97. eta 98. artikuluetan arautzen diren tributuz kanpoko ondare-prestazio publikoak jasoko dira, trenbide-kanon deritzenak. Trenbide-azpiegituren administratzaileek zehaztuko dute, trenbide-sektoreari buruzko Legearen 100. artikuluan ezarritakoari jarraiki, eta Administrazio Kontseiluak onartutako erregelamendu baten bidez onetsiko da. Erregelamendu hori “Estatuko Aldizkari Ofizialean” argitaratu beharko da eta Sareari buruzko Adierazpenean txertatu.

Bestalde, Trenbide Sektoreari buruzko Legearen 100.2 artikuluak, trenbide-kanonak zehazteko Erregelamenduaren proposamena onartzeko prozedurari dagokionez, urteko aldaketak eta salbuespenezko berrikuspenak ezartzen ditu. Proposamena azpiegituren administratzailearen web atarian argitaratuko da, ukitutako herritarrei hamabost egun naturaleko entzunaldia emateko eta beste pertsona edo erakunde batzuek egin ditzaketen ekarpen gehigarriak lortzeko.

Era berean, hamabost egun naturaleko epe horretan bertan, proposamena kanonak ordaintzera behartutakoekin kontsultatuko da, Trenbide Sektoreari buruzko Legearen 97.2 eta 98.2 artikuluekin eta autonomia erkidegoekin bat etorriz. Azken horiek txostena bidali ahal izango dute hamabost egun horiek amaitu baino lehen.

Azaldutakoaren arabera, eta trenbide-sektoreari buruzko irailaren 29ko 38/2015 Legearen 100.2 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Trenbide Azpiegituren Administratzailea (Adif) enpresa-erakunde publikoaren lehendakaritzak ebazpen hau eman du, trenbide-sektoreari buruzko Legearen 100.2 artikuluan aurreikusitakoarekin bat:

  • Entzunaldiaren izapidea irekitzea, luzaezina den hamabost egun naturaleko epean, ebazpen hau Trenbide Azpiegituren Administratzailearen (Adif) webgunean argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, edozein pertsona fisikok edo juridikok egokitzat jotzen dituen oharrak edo iradokizunak egin ahal izan ditzan, eta interesdun guztiek ebazpen honi erantsitako proposamenari buruz bidezkotzat jotzen dituzten agiriak eta justifikazioak alegatu eta aurkez ditzaten.
  • Trenbide-kanonak zehazteko Erregelamenduaren proposamenari buruz egoki iritzitako alegazioak, agiriak eta justifikazioakAdif-en egoitza elektronikoarenEskabideak, Idazkiak eta Komunikazioak (Instantzia Orokorra) bidez aurkeztu beharko dira, aurkezteko prozeduraren bidez, eta bertan honako hau adierazi: “Trenbide-kanonak zehazteko Erregelamenduaren proposamenari egindako alegazioak”.
  • Trenbide-kanonak zehazteko erregelamenduaren proposamena interesdunen eskura egonen da esteka hauetan:

Argitalpena-data: 2023ko irailaren 25a

Azterlan eta proiektu teknikoei buruzko informazio publikoa

Adif-en informazio publikoko izapidea, exekuzioak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu beharra deklaratzeko proiektu bat onetsi aurretik. Horrela, edozein pertsonak, iragarkian argitaratzen den zerrendan egon daitezkeen akatsak zuzentzeko behar diren datuak idatziz aurkeztu ahal izango ditu edo, funtsean edo forman, okupatu beharrari aurka egin ahal izango dio.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción de protecciones acústicas del Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: Ourense-Santiago de Compostela"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de construcción de ampliación de vía de apartado a 750m de longitud útil en las estaciones de Jadraque y Humanes de Mohernando (Guadalajara)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de acondicionamiento del vial de conexión entre la terminal de Fuente San Luis y la Z.A.L del puerto de Valencia
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de reparación del puente de Canero, en el p.k. 219/215 de la línea 740 Ferrol – Pravia"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del Proyecto: "Proyecto de Construcción. Autopista Ferroviaria Algeciras - Zaragoza. Pasos Superiores del Tramo: Santa Cruz de Mudela (P.K. 242,30) - San Fernando de Henares (P.K. 18,3)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de tratamiento del puente sobre el arroyo Arjonilla, pk 368+400, línea 400 Alcázar de San Juan - Cádiz. tramo Andújar - Villa del Río (Córdoba)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto: "Proyecto Constructivo de Remodelación de las Estaciones de Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Electrificación de la Línea Zaragoza-Teruel-Sagunto. Tramo ZaragozaTeruel. Línea aérea de contacto"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción para la Ampliación de Apartaderos a 750 metros. Estaciones de Fernán Núñez, Montilla y Puente Genil."
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Modificado Nº1 del Proyecto de Tratamiento de Elementos de la Infraestructura (Puentes, Túneles y Explanaciones) entre los PP.KK. 036+524 y 046+229 del tramo Monforte - Ourense de la Línea 810"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el ‘’Proyecto de Tratamiento y Consolidación de la Trinchera situada entre los PP.KK. 2+800 a 3+530. Línea: Bif. Aigües – Frontera La Tour de Carol-Enveigt (P.K.50,707) / Puigcerdá. Tramo: Ripoll – La Tour de Carol’’
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción para la modernización de la estación de Viladecans (Barcelona)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto básico de ampliación de servidumbres para la reposición de los servicios afectados por la electrificación de la línea Medina del Campo – Salamanca – Fuentes de Oñoro. Tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto Básico del paso superior sobre la línea 210 Miraflores – Sant Vicenç de Calders, tramo Bif. Vila-Seca – Aguja Clasificación Km 100,4, en el entorno del P.K. 99,1"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de Ampliación de Apartaderos a 750 metros. Estación de Pedro Abad."
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción de supresión del Paso a Nivel del P.K. 440/484 de la Línea RFIG La Encina a Alacant-Terminal (Nº de Línea 330) Término Municipal de Alicante (Alicante)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Constructivo. Modificación del trazado de la Línea de 66 Kv de Adif a su paso por el Municipio de Peñaflor"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de Ampliación de Apartaderos a 750m. en las Estaciones de Arcos de Jalón y Sigüenza"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Emergencia de las obras y servicios de consolidación de la infraestructura en diferentes puntos por efecto de temporales de lluvias de enero de 2023 en ámbito de Galicia. Líneas 800, 810 y 822. Lote 1 actuaciones en el trayecto Ourense - Ribadavia. Línea 810"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Tratamiento y Protección de la ladera entre los PP.KK. 390/050 y 390/ 320. Línea Palencia - Santander"

Desjabetzeei buruzko informazio publikoa

Garraio, Mugikortasun eta Hiri-Agenda Ministerioak hasitako nahitaezko desjabetzearen espedientearen informazio publikoko izapidea, Adif desjabetzearen onuradunak unaren eskariz, pertsona edo entitate interesdunek egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahal izan ditzaten desjabetze espediente horri dagokionez, eta, hala badagokio, ukitutako ondasun eta eskubideen jabeei dei eginez okupazioaren aurreko aktak egin ditzaten adierazten diren tokian, egunetan eta orduetan.
Información pública de expropiaciones
Recomendaciones sobre ciberseguridad a expropiados
Recomendaciones para extremar las precauciones, con el fin de evitar fraudes y suplantaciones de identidad, así como comprobar cualquier actividad anómala en sus correos electrónicos o cuentas bancarias para, en su caso, lo notifiquen a su entidad financiera.
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 338ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de ampliación de gálibo en túneles y pasos superiores de la línea 610 - Bifurcación Teruel - Sagunto. Tramo: Zaragoza - Teruel. Túneles" en los términos municipales de Villarreal de Huerva, Encinacorba (Zaragoza) y Calamocha (Teruel).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 332ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de la Autopista Ferroviaria Algeciras - Zaragoza. Túneles: "Castillo", "El Rincón", "Portillejo", "Bubierca", "La Romera", "Toba" y "Ateca"" en los términos municipales de Alhama de Aragón, Ateca, Bubierca y Castejón de las Armas (Zaragoza)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 233ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de Supresión del Paso a Nivel nº 24 (P.K. 14/015) de la Línea RFIG 764 Baiña Collanzo. Municipio de Mieres (Asturias)" en el término municipal de Mieres (Asturias)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 330ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Renovación Integral de los túneles de Villabona (90 I y 90 II). Línea León -Gijón" en el término municipal de Llanera (Asturias)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 235ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de Supresión del Paso a Nivel P.K. 148/000 de la Línea Tarragona - Barcelona - Francia. Término Municipal de Llinars del Vallès (Barcelona)" en el término municipal de Llinars del Vallès (Barcelona).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 329ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de Tratamiento y Consolidación de la Trinchera situada entre los PP.KK. 104+360 a 104+962. Línea La Tour de Carol - Enveigt (P.K. 50,707) / Puigcerdà - Bif. Aigües. Tramo: Vic - Ripoll" en el término municipal de Ripoll (Girona)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 234ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de supresión de los Pasos a Nivel P.K. 15/611 (15/620) y 15/792 de la Línea RFIG 764 Baíña-Collanzo. Municipio de Mieres (Asturias)" en el término municipal de Mieres (Asturias)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 328ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de la Autopista Ferroviaria Algeciras - Zaragoza. Pasos superiores del tramo Santa María de Huerta (P.K. 194,6) - Aguja 25 (P.K. 336,363)" en el término municipal de Ateca (Zaragoza)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 323ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de renovación integral de infraestructura y vía. L/Monforte de Lemos – Bif. Chapela. Tramo: Estación de Redondela - Estación de Vigo - Guixar" en los términos municipales de Redondela y Vigo (Pontevedra)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 326ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de la Autopista Ferroviaria Algeciras - Zaragoza. Túneles: "La Anchada", "Ribota", "La Planilla", "Zadallos", "Los Santos", "San José", "Embid", "Villanueva", "Peña de la Viuda", "El Estrechuelo" y "Arapiel" en los términos municipales de Calatayud y Morata del Jalón (Zaragoza).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 230ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de supresión de los Pasos a Nivel de los PP.KK. 522/700 y 523/088 de la línea férrea (RAM) Santander-Llanes. Término Municipal de Santa Cruz de Bezana (Cantabria)" en el término municipal de Santa Cruz de Bezana (Cantabria)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 232ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Supresión del Paso a Nivel del P.K. 2/805 en la línea León - Matallana de Ancho Métrico (RAM). T.M. de Villaquilambre (León)" en el término municipal de Villaquilambre (León)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 312ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de acondicionamiento y renovación de vía de las estaciones de Almadenejos - Almadén y Guadalmez - Los Pedroches de la línea 520 Ciudad Real - Badajoz" en los términos municipales de Almadenejos y Guadalmez (Ciudad Real)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 225ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto de construcción. Suspensión del paso a nivel del p.k. 5/037 de la línea León – Matallana de ancho métrico (RAM). Término municipal de Villaquilambre (León)" en el término municipal de Villaquilambre (León)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que seabre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes yderechos afectados al levantamiento de las actas previascorrespondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 231ADIF2497motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de supresión de pasoa nivel en el P.K. 269+775 de la red de ancho métrico. Línea SanEsteban de Pravia – Oviedo. Municipio de Pravia (Asturias)" en eltérmino municipal de Pravia (Asturias)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que seabre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes yderechos afectados al levantamiento de las actas previascorrespondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 228ADIF2497motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de supresión delpaso a nivel nº 26 (P.K. 13/372) de la Línea RFIG 764 Baiña-Collanzo.Municipio de Mieres (Asturias) en el término municipal de Mieres(Asturias)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 224ADIF2497 motivado por las obras "Proyecto de construcción para la supresión del paso a nivel del p.k. 225/066 de la línea Madrid-Chamartín-Hendaya. T.M. de Matapozuelos" en el término municipal de Matapozuelos (Valladolid)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 316ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción para la reposición del vial H-3 en el acceso ferroviario al Puerto de Sagunto" en el término municipal de Sagunto (Valencia).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 227ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de Supresión del Paso a Nivel del P.K. 6/108 de la línea (RAM) Orejo - Liérganes. Término Municipal de Riotuerto (Cantabria)" en el término municipal de Riotuerto (Cantabria).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 319ADIF2498 motivado por las obras del Proyecto "Modificación nº1 del Proyecto de construcción del acceso ferroviario al Puerto de Sagunto" en el término municipal de Sagunto (Valencia)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 292ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción para la ampliación de vías de apartado hasta una longitud útil de 750 m en estaciones del tramo Zaragoza - Tarragona por Caspe. Estaciones de Fuentes de Ebro y La Puebla de Híjar" en los términos municipales de Fuentes de Ebro (Zaragoza) y La Puebla de Híjar (Teruel).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 293ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto de construcción para la ampliación de vías de apartado hasta una longitud útil de 750 m en estaciones del tramo Zaragoza - Tarragona por Lleida. Estaciones de Selgua, Marcén Poleñino y Almudévar" en los términos municipales de Almudévar, Lalueza y Monzón (Huesca).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 318ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de construcción de renovación integral de infraestructura y vía. Línea Monforte de Lemos – Bif. Chapela. Tramo: Estación de Guillarei – Estación de Redondela" en los términos municipales de Redondela, Mos, O Porriño, Salceda de Caselas y Tui (Pontevedra)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 306ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Ejecución para la Accesibilidad del Apeadero de Martutene en San Sebastián (Gipuzkoa)" en el término municipal de Donostia - San Sebastián (Guipúzcoa)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 301ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de construcción para la ampliación de vías de apartado hasta una longitud útil de 750 m en estaciones del tramo Zaragoza–Tarragona por Lleida. Estaciones de Juneda y Raimat" en los términos municipales de Juneda y Lleida (Lleida).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 317ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de reparación del túnel nº 5 de Guadarrama, PP.KK. 26+831 a 29+377, línea 110 Villalba de Guadarrama-Segovia. Tramo: Cercedilla-Segovia" en el término municipal de El Espinar (Segovia).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 222ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de supresión del paso a nivel del P.K. 385/067 de la línea RFIG La Encina a Alacant Terminal (N.º de línea 330). Término Municipal de Caudete (Albacete)", en el término municipal de Caudete (Albacete)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 223ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción para la supresión del Paso a Nivel del P.K. 227/324 de la línea MadridChamartín–Hendaya. Término Municipal de Valdestillas (Valladolid)" en el término municipal de Valdestillas (Valladolid)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 221ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de Supresión de los pasos a nivel de los PP.KK. 7/224, 8/101 y 8/490 de la línea (R.A.M) Orejo – Liérganes. Término Municipal de Riotuerto (Cantabria)" en el término municipal de Riotuerto (Cantabria)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 220ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción para la supresión de los pasos a nivel en los pp.kk. 74/000, 74/286, 74/412, 74/555 y 74/ 661 de la línea 230 Rfig Plana – Picamoixons - Reus. T.M. Alcover (Tarragona)" en el término municipal de Alcover (Tarragona).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 218ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de supresión del paso a nivel del p.k. 19/367 de la línea RFIG 440 Bif. Los Naranjos - Huelva - Término. Término municipal de Villanueva del Ariscal (Sevilla)" en el término municipal de Villanueva del Ariscal (Sevilla)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 219ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto constructivo de supresión de los pasos a nivel P.K. 93/175 y P.K. 95/ 116 de la línea RFIG 422 Bif. Utrera - Fuente Piedra. Término municipal de Pedrera (Sevilla)" en el término municipal de Pedrera (Sevilla)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 297ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de la variante de Rincón de Soto. Línea Castejón Logroño (La Rioja)" en los términos municipales de Alfaro y Rincón de Soto (La Rioja).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 304ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de la Nueva Estación de Lugo" en el término municipal de Lugo (Lugo)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 313ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de acondicionamiento y renovación de vía de las estaciones de Belalcázar, Almorchón, Castuera y Campanario de la línea 520 Ciudad Real - Badajoz" en los términos municipales de Cabeza del Buey, Campanario, Castuera (Badajoz) y El Viso (Córdoba).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 309ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de Remodelación dela Terminal Ferroviaria de Mercancías de Madrid - Vicálvaro. Fase I.Subfase 1C. Terminal intermodal" en el término municipal de Madrid(Madrid)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 305ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de construcción para la Duplicación de Vía entre La Carrera y Pola de Siero, en la Línea Oviedo– Santander. Vía y Electrificación" en el término municipal de Siero (Asturias)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 217ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto de supresión de los Pasos a Nivel de los PP.KK. 361/620 y 361/845 de la línea León - A Coruña - T.M. Monforte de Lemos" en el término municipal de Monforte de Lemos (Lugo)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 310ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto básico de ejecución del estudio funcional del Complejo Ferroviario de Mercancías de Vicálvaro" en los términos municipales de Madrid y Coslada (Madrid)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 315ADIF2398 motivado por las obras del “Proyecto constructivo para la renovación de vía, actuaciones puntuales en infraestructura y adaptación de gálibo de pasos superiores del tramo Bobadilla – Ronda, p.k. 26+500 a p.k. 69+583 de la línea Bobadilla - Algeciras” en los términos municipales de Campillos, Teba, Almargen, Cañete la Real, Ronda (Málaga) y Setenil de las Bodegas (Cádiz)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 298ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de construcción para la ampliación de vías de apartado hasta una longitud útil de 750 m en estaciones del tramo Zaragoza-Tarragona por Caspe. Estaciones de Chiprana, Nonaspe y Flix" en los términos municipales de Caspe, Nonaspe (Zaragoza) y Flix (Tarragona).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 321ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de construcción de la nueva estación de Reus - Bellissens (Tarragona). Paso urbano" en el término municipal de Reus (Tarragona).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 307ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción para la remodelación integral de la Estación de Grisén" en los términos municipales de Bárboles y Grisén (Zaragoza).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 226ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto constructivo para la supresión del Paso a Nivel del P.K. 202/459 de la línea Madrid – Chamartín Hendaya. TM de Medina del Campo (Valladolid)" en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 320ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de construcción de la nueva estación de Reus - Bellissens (Tarragona). Actuaciones ferroviarias" en el término municipal de Reus (Tarragona).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 308ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo para la renovación de vía. Trayecto: Xàtiva - Alcoi. Tramo: Ontinyent - Alcoi" en los términos municipales de Agrés, Alcoy, Alfafara, Cocentaina, Muro de Alcoy (Alicante) y Ontinyent (Valencia).

Ingurumen-eraginaren ebaluazioari buruzko informazio publikoa

Titulua
Espainiako Konstituzioak 45. artikuluan ingurumena babestu eta zaintzeko betebeharra jasotzen du. Betebehar hori bermatzeko legeriak duen tresnetako bat ingurumenean eragin nabarmena izan dezaketen plan, programa eta proiektuen Ingurumen-ebaluazioaren prozesuan dago.
Prozesu hori Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legean dago araututa. Lege horren printzipio gidarien artean, 2. artikuluan parte-hartze publikoaren printzipioa dago.
Era berean, lege horren II. kapituluko 1. atalean, proiektuen Ingurumen-eragin Arrunta Ebaluatzeko prozedura ezartzen da, 7. artikuluan aipatzen diren kasuetarako.

Ingurumen-eraginari buruzko proiektu eta azterlanen informazio publikoa

Proiektuen informazio publikoko izapidea. ADIFek baimendu behar du, proiektu horiek sustatu eta funtsatzeko organo gisa, onartu aurretik, eta Ingurumen-ebaluazioari buruzko 21/2013 Legearen 36. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako eta moduan egin behar da.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 192ADIF2197 motivado por las obras del “PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL DEL PK 269/872 DE LA LÍNEA FÉRREA VALENCIA - TARRAGONA Y DEL PK 97/087 DE LA LÍNEA FÉRREA LÉRIDA – REUS - TARRAGONA. TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)”, en el término municipal de La Canonja (Tarragona).
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.