Informazio publikoa

Azpititulua sit amet consectetur adipiscing elit.

Gaurko egunez, informazio publiko hau argitaratu dugu, eta esteka hauetatik eskura daiteke:

Desjabetzeen, azterlanen eta proiektuen informazio publikoa

​​​​​
Espainiako Konstituzioak, 33. artikuluan, jabetza pribaturako eta jaraunspenerako eskubidea aitortzen du, eta eskubide horren edukia bere funtzio sozialak mugatuko du, eta inori ezin zaizkio kendu bere ondasun eta eskubideak, onura publikoko edo interes sozialeko arrazoi justifikatuak izan ezik, dagokion kalte-ordainaren bidez eta legeetan xedatutakoaren arabera.
Herritarrek administrazio publikoen jarduketen aurrean dituzten eskubideak bermatzeko, herritarrek informazio publikoko prozesuen bidez parte hartzeko izapideak aurreikusi dira, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legearen 18. eta 19.1. artikuluak eta bere Erregelamenduaren (1957ko apirilaren 26ko Dekretua) artikulu bateragarriak betez.

Azterlan eta proiektu teknikoei buruzko informazio publikoa

Adif-en informazio publikoko izapidea, exekuzioak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu beharra deklaratzeko proiektu bat onetsi aurretik. Horrela, edozein pertsonak, iragarkian argitaratzen den zerrendan egon daitezkeen akatsak zuzentzeko behar diren datuak idatziz aurkeztu ahal izango ditu edo, funtsean edo forman, okupatu beharrari aurka egin ahal izango dio.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto modificado del proyecto constructivo de duplicación de vía en el tramo Muriedas-Santander y otras actuaciones en la línea de Cercanías C-1 entre Guarnizo y Muriedas."
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Proyecto Básico para la remodelación de la estación sub-terránea de Cercanías de Aluche
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Proyecto básico para la mejora de las condiciones de accesibilidad, evacuación y ventilación en caso de incendio de la estación subterránea de cercanías de Puente Alcocer
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
"Proyecto Constructivopara la renovación de vía. Trayecto: Xàtiva-Alcoi. Tramo: Xàtiva-Ontinyent"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el “Proyecto Básico de la Nueva Estación de Parla Norte (Madrid)”.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "ProyectoBásico de la estación de cercanías de Astigarraga y sus accesos".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción para la remodelación integral de la Estación de Grisén".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto detratamiento y consolidación de la trinchera situada entre los PP.KK.71+520 a 71+840. Línea: L´Hospitalet de Llobregat – Maçanet-Massanes. Tramo: Tordera – Maçanet-Massanes".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto Constructivo de supresión del paso a nivel del P.K. 498/296 de la línea Santander –Llanes de la red de ancho métrico. Término municipal de Reocín (Cantabria)".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto De Construcción Para La Ampliación De Vías De Apartado Hasta Una Longitud Útil De 750 M En Estaciones Del Tramo Zaragoza-Tarragona Por Caspe. Estaciones De Fuentes De Ebro Y La Puebla De Híjar".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación los "Proyectos deconstrucción para la ampliación de vías de apartado hasta una longitudútil de 750 m en estaciones del tramo Zaragoza-Tarragona por Lleida.Estaciones de Juneda y Raimat".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
'Proyecto básico de la variante de Rincón de Soto. Línea Castejón-Logroño (La Rioja)'.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF para la subsanación de errores en la Información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto constructivo de supresión de los pasos a nivel P.K. 362/882 y 362/795 en la Red de Ancho Métrico. Línea Oviedo – Infiesto. Municipio de Piloña (Asturias)".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico de la nueva estación de Reus-Bellissens (Tarragona)".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Constructivo para la renovación de vía. Trayecto: Xàtiva-Alcoi. Tramo: Ontinyent-Alcoi".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto, "Proyecto Constructivo de plataforma del nuevo acceso ferroviario sur al Puerto de Castellón. Tramo II (4+698 – 8+295,28)."
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación de los "Proyectos De Construcción Para La Ampliación De Vías De Apartado hasta una Longitud útil De 750 M En Estaciones Del Tramo Zaragoza-Tarragona por Lleida. Estaciones De Selgua, Marcén Poleñino y Almudévar".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto de Construcción de Supresión del Paso a Nivel en P.K. 79/934 de la Línea Madrid - Chamartín a Barcelona – Estació de França (Nº de Línea 200). T.M. Humanes (Guadalajara)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF, por el que se somete a información pública, a efectosde declaración de la necesidad de ocupación, el "Proyecto deConstrucción de acondicionamiento y renovación de vía de lasestaciones de Belalcázar, Almorchón, Castuera y Campanario de lalínea 520 Ciudad Real - Badajoz"

Desjabetzeei buruzko informazio publikoa

Garraio, Mugikortasun eta Hiri-Agenda Ministerioak hasitako nahitaezko desjabetzearen espedientearen informazio publikoko izapidea, Adif desjabetzearen onuradunak unaren eskariz, pertsona edo entitate interesdunek egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahal izan ditzaten desjabetze espediente horri dagokionez, eta, hala badagokio, ukitutako ondasun eta eskubideen jabeei dei eginez okupazioaren aurreko aktak egin ditzaten adierazten diren tokian, egunetan eta orduetan.
Información pública de expropiaciones
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 274ADIF2298 motivado por las obras de "Proyecto Constructivo de Accesibilidad en la Estación de Villabona (Asturias)" en el término municipal de Llanera (Asturias).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de laRed Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondienteal Expediente de Expropiación Forzosa 007ADIF2219 motivado por lasobras del "Modificación del Proyecto de Construcción de Plataforma dela Línea de Alta Velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra. Tramo:Castejón-Comarca de Pamplona. Subtramo: Olite-Tafalla (S)", en eltérmino municipal de Tafalla (Navarra).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de laRed Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondienteal Expediente de Expropiación Forzosa 273ADIF2298 motivado por lasobras del "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RENOVACIÓNINTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA Y VÍA. TRAMO: JABUGO–PK96+430. LÍNEA: ZAFRA-HUELVA", en los términos municipales deJabugo y Almonaster la Real (Huelva).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de laRed Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondienteal Expediente de Expropiación Forzosa 271ADIF2298 motivado por lasobras del "Proyecto de Construcción de Renovación Integral deInfraestructura y Vía. Tramo: 96+430-Calañas. Línea Zafra-Huelva", enlos términos municipales de Almonaster la Real, Cortegana, El Cerro deAndévalo, La Zarza-Perrunal y Calañas (Huelva).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 314ADIF2204 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo del Nuevo Canal de Acceso para la integración de la Alta Velocidad en la Ciudad de Valencia", en el término municipal de Valencia
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 315ADIF2204 motivado por las obras del "Proyecto de Mejora y Acondicionamiento de los Desmontes situados ente los PP.KK. 343+370 Y 343+960 de la L.A.V. MadridLevante" en el término municipal de Requena (Valencia).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 192ADIF2299 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de Acometida de 25 kV a la nueva Subestación de Tracción de Figueres", en el término municipal de Figueras.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 270ADIF2298 motivado por las obras de "Proyecto Básico de Remodelación de la Estación de Castelldefels" en el término municipal de Castelldefels (Barcelona).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de laRed Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondienteal Expediente de Expropiación Forzosa 275ADIF2298 motivado por lasobras de "Proyecto de construcción de remodelación de la estación deMontcada bifurcación. Fase I" en el término municipal de Montcada iReixac (Barcelona).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 276ADIF2298 motivado por las obras de "Proyecto de construcción del soterramiento de la línea R2 de cercanías de Barcelona a su paso por el casco urbano de Montcada i Reixac (Barcelona). Variante de Vallbona y bifurcación aguas" en los términos municipales de Barcelona y Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)

Ingurumen-eraginaren ebaluazioari buruzko informazio publikoa

Titulua
Espainiako Konstituzioak 45. artikuluan ingurumena babestu eta zaintzeko betebeharra jasotzen du. Betebehar hori bermatzeko legeriak duen tresnetako bat ingurumenean eragin nabarmena izan dezaketen plan, programa eta proiektuen Ingurumen-ebaluazioaren prozesuan dago.
Prozesu hori Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legean dago araututa. Lege horren printzipio gidarien artean, 2. artikuluan parte-hartze publikoaren printzipioa dago.
Era berean, lege horren II. kapituluko 1. atalean, proiektuen Ingurumen-eragin Arrunta Ebaluatzeko prozedura ezartzen da, 7. artikuluan aipatzen diren kasuetarako.

Ingurumen-eraginari buruzko proiektu eta azterlanen informazio publikoa

Proiektuen informazio publikoko izapidea. ADIFek baimendu behar du, proiektu horiek sustatu eta funtsatzeko organo gisa, onartu aurretik, eta Ingurumen-ebaluazioari buruzko 21/2013 Legearen 36. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako eta moduan egin behar da.
En estos momento no hay ningún trámite abierto de información pública sobre proyectos y estudios de impacto ambiental