Datuen babesa

Azpititulua sit amet consectetur adipiscing elit.

Trenbide Azpiegituren Administratzailea
Espainiako Konstituzioak, 18.4 artikuluan, legegileari dei egiten dio informatikaren erabilera mugatzeko, herritarren ohorea, familiaren intimitatea eta haien eskubideen legezko erabilera bermatzeko. Horrela, datu pertsonalak babesteko eskubidea herritar guztien oinarrizko eskubide bihurtzen da.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 Erregelamendua (EB), 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (DBEO).

Tratamendu-jardueren erregistroa

Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren (DBLO) 31.2 artikuluarekin bat, Adif-ek, tratamenduaren Erantzuleak edo, hala badagokio, tratamendu-arduradunak diren aldetik, eta ezartzen ari garen erantzukizun proaktiboko neurrien barruan, gure web-orrian argitaratzen dugu datu pertsonalak tratatzeko egiten ditugun jardueren inbentarioa, eta, besteak beste, honako hauek identifikatzen ditugu: datuak nork tratatzen dituen, zertarako erabiltzen diren eta tratamendua legitimatzeko oinarri juridikoa zein den.

Informazio-klausulak

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak (DBEO) eta Datuak Babesteko Lege Organikoak (DBLO) ezartzen duten gardentasun-, komunikazio- eta informazio-printzipioaren barruan, eta interesdunei modu argi, labur eta errazean informazioa emateko helburuarekin, bai eragiten dieten tratamenduen baldintzei dagokienez, bai eskubideak erabiltzeko erantzunei dagokienez, Adif-eko webgunean ondoko informazio-klausula hauek argitaratu ditugu tratamendu-jardueren erregistroei buruz.

Interesdunen eskubideak

ADIF-ek, bidezkoa denean, datu pertsonalak dituzten pertsona fisikoen eskubideak bermatu behar ditu, datu horiek eskuratu, zuzendu, ezabatu, aurka egin eta mugatzeko, Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko (DBEO) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 15-21 arteko artikuluekin bat.

null

Eskubideak erabiltzeko eskaerak

Kaltetuak zuzenean erabiliko ditu bere datu pertsonalak eskuratzeko, aurka egiteko, zuzentzeko, ezabatzeko eta mugatzeko eskubideak, fitxategiaren erantzulearen aurrean, kasuan kasuko eskaera-ereduen bidez.

Eskaerak eskura izango dira eskubideak erabil daitezkeen departamentu edo helbide guztietan, baita helbide hauetan ere: ADIF en webgunea, "Adif-i buruz" sekzioa, "Gardentasuna" atala.

Informazio-eskubidea

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa.www.adif.es webgunean eskainitako zerbitzuren bat erabiltzeko, erabiltzaileek datu pertsonal batzuk eman beharko dituzte lehenik.2016ko apirilak 27ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren (EB) 2016/679 Araudian (DBEO) ezarritakoari jarraiki, jakinarazten dugu ADIF-ek, emandako datu pertsonalak, tratatuko dituela www.adif.es webgunearen bitartez eskaintzen diren zerbitzuetarako sarbidea ahalbidetzeko helburuarekin.Datu pertsonalen tratamendua zilegi egiten duen oinarria interes publikoa edo ahalmen publikoak burutzea da.Ez zaie daturik lagako hirugarrenei, legezko betebeharra izan ezik.

ADIF erakundeak, tratamenduaren erantzule den aldetik, emandako datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko behar diren neurriak, izaera teknikokoak eta antolamenduzkoak, hartuko ditu eta horiek ez aldatzen, galtzen eta baimendu gabeko tratamenduak edo sarrerak saihesten saiatuko da.ADIF erakundeak atal honetan zehaztutako baldintzen arabera erabiliko ditu datuak, baita zerbitzuari berari dagozkion baldintzetan oinarritutakoen arabera ere. 

Halaber, erabiltzaileek datuetara sartzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak gauzatu ahal izango dituzte, legez aurreikusitako moduan, eskaera helbide honetara zuzenduz:dpd.adif@adif.es edo posta bidez, Sor Ángela dela Cruz, 3-7. solairua, 28020 - Madril, NAN edo pasaportearen kopia erantsiz.
 

Eskubide horiek erabiltzeko, idatzizko jakinarazpen bat bidal diezaiokezu "Datuak babesteko tratamenduaren arduradunari". Haren harremanetarako datuak "Nor da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?" atalean aurki ditzakezu. Halaber, Datuak babesteko gure ordezkariarekin harremanetan jar zaitezke, zure datuen tratamenduarekin zerikusia duen zerbait argitu nahi baduzu, posta elektronikoko kontu honen bidez: dpd.adif@adif.es

Zure eskubideak erabiltzean ADIF-ek emandako erantzunarekin ados ez bazaude, erreklamazioa aurkez dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Agentzian (www.agpd.es) edo Europar Batasunean datuak babesteko eskumena duen beste edozein kontrol-agintaritzatan.