Irisgarritasuna

Azpititulua sit amet consectetur adipiscing elit.

ADIF - Abiadura Handia enpresa-erakunde publikoak konpromisoa hartu du bere webgunea eskuragarri jartzeko, sektore publikoko gailu mugikorretarako webguneen eta aplikazioen irisgarritasunari buruzko irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren arabera.

Webgune honek UNE-EN 301549:2020 Arauaren baldintzak betetzen ditu, 1112/2018 Errege Dekretuaren salbuespenak kontuan hartuta.


Irisgarritasun-adierazpen hau https://www.adifaltavelocidad.es webguneari aplikatzen zaio.

Titulua

ILUNION Irisgarritasuna enpresak Adif-en webgunearen irisgarritasunaren auditoretza egin du, World Wide Web Consortium-ek (W3C) Web edukirako Irisgarritasun Jarraibideen 2.1 bertsioaren (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG 2.1) AA maila betetzen duela bermatzeko, baita UNE 301 549:2018 Arauaren AA maila ere.

Txostena ikusi

Betetze-egoera

Webgune hau partzialki bat dator 1112/2018 Errege Dekretuarekin, ondoren aipatzen diren salbuespenak eta adostasunik eza direla eta.


ILUNION Irisgarritasuna enpresak egiaztatzen du, 2022ko uztailaren 27an,,Adif - Abiadura Handia, webguneak A bikoitzaren maila partzialki betetzen duela, World Wide Web Consortiumeko Accessibility Initiative (WAI) 2.1 webguneko edukiaren erabilerraztasunerako jarraibideen arabera, baina oraindik ere honako oztopo hauek daudela hauteman da :

 • Irudi batzuen testu-deskribapena berrikusi egin behar da.
 • Goiburu batzuk ez dira zuzenak.
 • Orri batzuetan kolorearen kontrastea berrikusi behar da.
 • Edukia bistaratzeko arazoak daude testua handitzean edo zooma egitean.
 • Arazoak daude teklatu bidezko nabigazioan.
 • Ataletako titulu batzuen erabilera desegokia da.
 • Kasu batzuetan, laguntza-teknologiekiko interakzioa berrikusi behar da.

Irisgarria ez den edukia

Eduki hau ez da irisgarria. Arrazoiak:

Irisgarritasun adierazpen hau prestatzea

Adierazpen hau 2022eko uztailaren 27an prestatu zen.
 

Adierazpena prestatzeko erabili den metodoa OAW metodologiarekin irisgarritasun-auditoria bat egitea izan da.

Oharrak eta harremanetarako datuak

Irisgarritasun-baldintzei buruzko jakinarazpenak egin ditzakezu (1112/2018 EDaren 10.2.a artikulua); adibidez:
 • webgune honen ez betetzearen berri ematea
 • edukira sartzeko beste zailtasun batzuk transmititzea
 • webgunearen irisgarritasunari buruzko beste edozein kontsulta edo hobekuntza-iradokizun egitea
Harremanetarako formulario honen bidez, "Web bidezko Komunikazio-postontzia" eremua hautatuz.


Hau aurkez dezakezu:

 • 1112/2018 EDko baldintzak betetzeari buruzko kexa edo

 • Informazio irisgarriaren eskaera, honi buruzkoa: 

  • 1112/2018 EDaren aplikazio-eremutik kanpo dauden edukiak, 3. artikuluko 4. paragrafoan ezarritakoaren arabera

  • neurriz kanpoko karga ezartzeagatik irisgarritasun-baldintzak betetzetik salbuetsita dauden edukiak.

Informazio irisgarriaren eskaeran, argi eta garbi zehaztu behar dira egitateak, arrazoiak eta eskaera, arrazoizko eta bidezko eskaera dela egiaztatzeko.

Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioaren egoitza elektronikoaren instantzia orokorraren bidez, eta Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean jasotako gainerako aukeren bidez.

Administrazio Digitalaren Idazkaritza Nagusiak jaso eta tratatuko ditu eskura dauden komunikazioak, kexak eta informazio-eskaerak.
Aplikatzeko prozedura.

Informazio irisgarriaren eskaera edo kexa egin ondoren, eskaera ezetsi bada, hartutako erabakiarekin ados ez bazaude edo erantzunak 12.5 artikuluan ezarritako baldintzak betetzen ez baditu, interesdunak erreklamazio bat hasi ahal izango du. Era berean, erreklamazio bat egin ahal izango da hogei egun balioduneko epea erantzunik jaso gabe igaro bada.

Erreklamazioa Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioaren egoitza elektronikoko instantzia orokorraren bidez aurkez daiteke, baita Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean jasotako gainerako aukeren bidez ere.
 
Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioko Zerbitzuak Ikuskatzeko Zuzendariordetza Nagusiak jaso eta aztertuko ditu erreklamazioak.