EGEF Kudeaketa eta jarraipena

Espainiako Eskualde Anitzeko Programa Eragilea EGEF 2014 2020

Ogasun Ministerioko EGEFaren Kudeaketarako Zuzendariordetza Nagusiak, Espainiako EGEFaren Kudeaketa Agintaritza den aldetik, ADIF-i agindu zizkion Europako Erkidegoko Funtsen zuzendari nagusiak 2017ko apirilaren 17an sinatu eta ADIF-eko lehendakariak 2017ko maiatzaren 8an onartutako Akordioan jasotako eginkizunak, Trenbide Azpiegituren Administratzaileak (ADIF) emandako funtzio eta prozeduren deskribapena ebaluatu ondoren, Kudeaketa Agintaritzak prestatutako fitxaren arabera, betiere, 1011/2014 (EB) Betearazpen Erregelamenduaren III. Eranskinean ezarritako irizpideen arabera.

ADIF-ek Bitarteko Erakundearen funtzioak beteko ditu ADIF eta ADIF Abiadura Handia enpresen jarduketetarako, Kudeaketa Agintaritzaren ardurapean, Espainiako Eskualde Anitzeko Programa Eragilean EGEF 2014 2020.

2018an, ADIF-ek ADIF Abiadura Handia enpresarako 7 operazio onartu ditu; 522,5 milioi euroko gastu garbi subentzionagarria izan du. 734,9 milioi euroko gastu garbi subentzionagarri hautatua izatera heldu da.

2018an, 347,3 milioi euroko kostu garbi subentzionagarria egiaztatu da, hau da, hautatutako gastu osoaren % 47,2. Exekuzio metatua 541,4 milioi eurokoa da, hau da, hautatutako zenbatekoaren % 73,7.

Kostu hori honako operazio hauetan egiaztatu da: Granada Faseo 14-20, Santiago Vigo. Jarduketak, Galicia 4, Granada F3, Extremadura Faseo.

Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Nagusiak, ADIF-en duen Eskuordetutako Kontu-hartzailetzaren bidez, bi operazio-auditoria egin ditu 2018an, Antequera-Granada AHL: Plataformaren III. fasea, hornikuntzak, trenbidea muntatzea, elektrifikazioa eta instalazioa eta Valladolid - Burgos AHL. Trenbidea muntatzea, seinalizazioa eta kontrola elektrifikatzea eta instalatzea. Bien kasuan hau izan da emaitza: "Aldeko iritzia"