Garrantzi juridikoari buruzko informazioa

Azpititulua sit amet consectetur adipiscing elit.

Funtzioak eta oinarrizko araudia

Titulua
Adif Abiadura Handia Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioari atxikitako enpresa-erakunde publikoa da, pertsonalitate juridikoa eta ondare propioak ditu, eta Adif bi erakundetan banatu ostean sortu zen.Besteak beste, abiadura handiko trenbide-azpiegituren eraikuntza- eta administrazio-alorreko eskumenak ditu, baita transferitzen zaizkion beste azpiegitura eta funtzio batzuk, abiadura handiko geltokietako negozioak edo telekomunikazio- eta energia-jarduerak ere.
"Trenbide Azpiegituren Administratzailea" (ADIF) enpresa-erakunde publikoa berregituratzeari eta arlo ekonomikoko beste premiazko neurri batzuei buruzko abenduaren 13ko 15/2013 Errege Lege Dekretuaren bidez onartu zen bereizketa, jarduera nagusia eta ikuspuntu teknikotik nahiz ekonomikotik eta finantzaketatik dituzten alde nabarmenak direla eta.

Horrek, besteak beste, honako irizpide hauei erantzuten die: trenbide-sektorearen arrazionalizazioan sakontzea Estatuaren eskumen-eremuan, zerbitzuen eraginkortasun handiena lortzea pixkanaka liberalizatzen ari den egoeran, eta aurrekontu-egonkortasuna lortzea.

Horrela, bereizketaren helburu nagusia Kontuen Europako Sistemak (SEC 2010) egindako aldaketak eta sistema horretan ezarritako kontabilitate-irizpide berriak betetzea da.
Adif Abiadura Handia enpresaren estatutua
Trenbide Sektoreari buruzko Legea
La Declaración sobre la Red es el documento que expone las características de la infraestructura puesta a disposición de las Empresas Ferroviarias y contiene información sobre las condiciones de acceso a la misma.

Ondorio juridikoak dituzten zuzentarauak, argibideak, akordioak, zirkularrak eta beste dokumentu batzuk

A continuación, se recoge, entre otra, la normativa estatal y europea más significativa, sin perjuicio de cualquier otra que pudiera ser de aplicación:

Normativa estatal

Normativa UE

Más información

Puedes encontrar más información relativa a:
​​​​​​​
  • ​​​​​​​Anteproyectos de Ley y proyectos de Decretos Legislativos sobre el ferrocarril promovidos por el Ministerio de Fomento.
  • ​​​​​​​Proyectos de Reglamentos ferroviarios promovidos por ADIF.
  • Memorias e informes aportados por ADIF a los expedientes de elaboración de los textos normativos.
  • ​​​​​​​Documentos sometidos a un período de información pública
​​​​​​​En la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana