Tren-sektorearen liberalizazioa

Operadore berriak merkatuan

Titulua
Tren-sektorea liberalizatzeak zenbait operadore Interes Orokorreko Trenbide Sarera sartzea ekarri du. Lehenengo pausoa salgai-trafikorako prestutasuna izan da, gero bidaiarientzat zabaltzeko.

Gure trenbideen paisaiari erreparatzen badiogu, hainbat operadoreren salgai-trenak ikus daitezke aspalditik. Egungo ekitaldi aurrera, bidaiarien esparruan ere erabil daitezke, eta horrek eskaintza handiagoa eskaintzen die erabiltzaileei.

Helburua Interes Orokorreko Trenbide Sarearen (IOTS) erabilera suspertzea eta optimizatzea da, eta zerbitzuaren kalitatea eta puntualtasuna ziurtatzea, operadore berriei trenbide-azpiegiturarako sarbidea erraztuz eta, horrela, erabiltzaileei operadoreen eta prezio disntinoen artean aukeratzeko aukera emanez. Horrek guztiak eskaintza handitzea ekarri behar du, eskumen horri esker, ez bakarrik operadoreen artean, baizik eta bai ondasunen zein bidaiarien garraiobide desberdinen artean ere.

Bidaiariak

Titulua

Bidaiari-trenen operazioa liberalizatzea izan da azken pausoa.

2019ko apirilean, Merkatuen eta Konpentsazioaren Batzorde Nazionalari (CNMC) eta trenbide-operadoreei 2019 Sarearen Adierazpenaren Aldaketaren zirriborroa bidali zitzaien, IOTSaren bidaiarien merkataritza-zerbitzuen liberalizazioa arautuko duten alderdiak jasotzen zituena.
​​​​​​​
Sarearen Adierazpenean bi erakundeen ahalmena esleitzeko sistemaren ezaugarriak zehaztu ziren, interesa duten tren-enpresek 2020ko abenduaren 14tik aurrera nazio mailako bidaiari-zerbitzuak eman ahal izateko, Europako araudiak ezartzen duen moduan.

Sarbidea, ahal dela, esparru-akordioen bidez egiten da, modu ordenatuan eta mailakatuan. Irudi horrek hamar urteko sarerako sarbidea bermatuko du, eta segurtasun juridiko handiagoa emango die trenbide-enpresei, merkataritza-eragiketaren hasierarekin lotutako inbertsio garrantzitsuak egin ahal izan ditzaten.


Halaber, Adif eta Adif Abiadura Handia enpresek gaitasuna esleitzeko irizpide objektibo batzuk ezarri dituzte, eskura dauden azpiegiturak ahalik eta gehien erabiltzen laguntzeko, modu objektiboan, gardenean eta diskriminaziorik egin gabe.

Titulua
Eskura dauden legezko tresnak aztertu ondoren, Esparru Gaitasunaren Eskaintzaren formula lehenetsi da, 2016/545 EB Erregelamenduaren arabera, operadoreek RFIG eskuratzeko aukera izan dezaten. Hala ere, edozein hautagaik eskatu ahal du prozedura honetarako gaitasuna.

Esparru-akordioek hiru aukera edo pakete (A, B eta C) aurkeztu dituzte, eguneko ildo edo zirkulazioen arabera, eta hamar urteko iraupena izango dute. Hala, erraztu egiten da gutxienez hiru tren-enpresek ahalik eta hobekien lan egitea, eta, hala, Europar Batasuneko laugarren trenbide-paketeak bultzatzen duen liberalizazio-prozesua ezartzea.
Ardatz hauetan egituratzen dira paketeak:
  • Madril-Bartzelona-Frantziako muga eta Valentzia-Bartzelona
  • Madril-Levante (Valentzia eta Alacant)
  • Madril-Toledo-Sevilla-Málaga
Adif-ek eta Adif Abiadura Handia enpresak, oro har, erabiltzen zena baino % 60 ahalmen handiagoa eskaini dute prozesu horretan: 189 zirkulazio eguneko eta noranzkoko, 2029an ezarritako erreferentzia-puntuko 119ekin alderatuta.


Eskaintza hori lortzeko, Adif eta Adif-AH enpresak gaur egungoa baino trenbideak ustiatzeko sistema eraginkorragoa prestatzen ari dira. Sistema horrek hobekuntza ekarriko du azpiegituraren administratzailearen beraren funtzionamenduan, bai eta trenbide-enpresetan ere, eta, hala, eskaintzen zaizkion trenbide-zerbitzuen eskaintza handiagoa eta lehiakorragoa lortuko da.

Prozedura

Hurrengo pausoa bi erakundeen Sarearen Adierazpen berriak onartzea izan zen, 2019ko uztailean, eta, une horretatik aurrera, bidaiarien trenbide-zerbitzua emateko esparru-gaitasuneko kandidaturak jasotzeko. Prozedura hori ixteko, sei eskaera aurkeztu ziren, 2019ko azaroko lehen konpasetan baliozkoak. Hilabete horren 27an, Adif Abiadura Handia enpresako Administrazio Kontseiluak ebazpena eman zuen, eta horren bidez, Renfe Viajeros, Intermodalidad de Levante eta Rielsfera ziren lehen aipatutako korridoreetako esparru-gaitasunaren aurreesleipendunak.

2020ko maiatzaren 11n Esparru-akordioak sinatu ziren hainbat operadorerekin, CNMCren derrigorrezko txostenaren ondoren; horrek une oro zaindu du prozesuaren garbitasuna eta objektibotasuna.