Sareari buruzko adierazpena

Aurrekariak

“Sareari buruzko adierazpena” Tren-enpresen eta Hautagaien eskura jarritako azpiegituraren ezaugarriak azaltzen dituen dokumentua da. Halaber, azpiegitura horretan sartzeko baldintzei buruzko informazioa jasotzen du, bai eta instalazio horietan zerbitzu-instalazioetara sartzeko eta zerbitzuak emateko baldintzei buruzkoa ere, eta sarbide-eskubideak erabiltzeko behar den informazioa, trenbideko garraio-zerbitzuak emateko Gaitasuna eskatu behar duten Hautagai guztien trenbide-azpiegitura gardena eta bereizkeriarik gabe eskuratu ahal izatea bermatzeko.

Halaber, kanon-sistemekin eta adjudikazio gaitasunarekin lotutako arau orokorrak, epeak, prozedurak eta irizpideak zehazten dira bertan; baita azpiegitura-gaitasuneko eskaera egiteko beharrezko informazioa ere.

Trenbide-sektoreari buruzko 38/2015 Legearen 32.2 artikuluan, 2024 Sareari buruzko Adierazpenaren aldaketan eta 2025 Sareari buruzko Adierazpenaren egunerapenean nahitaez egin behar izan dira kontsultak, eta ADIFeko Abiadura Handiko Enpresa Erakunde Publikoaren Administrazio Kontseiluak onartu ditu, 2023ko azaroaren 28an.

2024 eta 2025 Sareari buruzko Adierazpenak

2024ko Sareari buruzko adierazpena

Aldaketa garrantzitsuak egin dira 2024 Sareari buruzko Adierazpeneko zenbait kapitulutan, zehazki 2., 5. eta 7. kapituluetan. Hain zuzen ere, Abiadura Handiko Adif-en Administrazio Kontseiluak onartu zuen 2022ko azaroaren 29an, eta aldaketa horiek kontsultatzeko izapideak egin dira, Trenbide Sektoreari buruzko Legearen 32.2 artikuluari jarraiki. Aldaketa horiek ADIFeko Abiadura Handiko Administrazio Kontseiluak onetsi zituen 2023ko azaroaren 28an.

2025ko Sareari buruzko adierazpena

2025eko ekitaldirako eguneratu da, 2024/2025 zerbitzu-ordutegia barne, apirilaren 7ko FOM/897/2005 Aginduan, trenbide-azpiegituraren edukiera esleitzeko prozedurari eta sareari buruzkoan, ezarritakoa betez.

Dokumentuak

Declaración sobre la Red. Documentos 2024
Declaración sobre la Red ADIF Alta Velocidad 2024
Documento Completo. Edición 5 de febrero de 2024
Mapas de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG)
Edición 5 de diciembre de 2023
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio
Edición 5 de diciembre de 2023
Catálogo de vías de Apartado adscritas a Estaciones Coordinadas
Edición 5 de diciembre de 2023
Catálogo de Restricciones de Capacidad
Edición 5 de diciembre de 2023. Actualizadas las restricciones conforme a la sesión TOC de septiembre de 2023. Este documento se actualizará periódicamente con la información de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura.
Tablas de Costes del Suministro en Líneas Electrificadas. Actualización de previsión a fecha 23 de enero de 2024.
Documento que se actualizará mensualmente con los precios y ratios que servirán para emitir la factura correspondiente de los servicios realizados en cada mes.
Relación de Instalaciones de Servicio
Relación de Instalaciones de Servicio, actualizada a 5 de diciembre de 2023. Las fichas descriptivas se encuentran disponibles en la aplicación PISERVI.
Catálogo Capacidad Marco Liberada
Catálogo mensual de la Capacidad Marco liberada Horario de Servicio 2023-2024.
Declaración sobre la Red. Documentos 2025
Declaración sobre la Red ADIF Alta Velocidad 2025
Documento Completo. Edición 5 de febrero de 2024
Mapas de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG)
Edición 5 de diciembre de 2023
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio
Edición 5 de diciembre de 2023
Catálogo de vías de Apartado adscritas a Estaciones Coordinadas
Edición 5 de diciembre de 2023
Catálogo de Restricciones de Capacidad
Edición 5 de diciembre de 2023. Actualizadas las restricciones conforme a la sesión TOC de septiembre de 2023. Este documento se actualizará periódicamente con la información de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura.
Tablas de Costes del Suministro en Líneas Electrificadas.
Documento que se actualizará mensualmente con los precios y ratios que servirán para emitir la factura correspondiente de los servicios realizados en cada mes.
Relación de Instalaciones de Servicio
Relación de Instalaciones de Servicio, actualizada a 5 de diciembre de 2023. Las fichas descriptivas se encuentran disponibles en la aplicación PISERVI.
Responsive Image

PISERVI

PISERVIk zerbitzu-instalazioen ezaugarri teknikoei buruzko informazioa eskuratzen laguntzen du, eta zerbitzu-instalazioen DESKRIBAPEN-FITXETARA sartzeko aukera ematen du: merkantzia-terminalak, bidaiari-geltokiak, mantentze-instalazioak, kargaleku pribatuak, zabalera-aldagailuak, etab., irizpide hauen araberako bilaketa selektiboen bidez: kokapen geografikoa, instalazio-mota, zerbitzu-mota, etab. Horri esker, tren-enpresek eta beste operadore logistiko batzuek errazago planifikatuko dituzte trenbide-zerbitzuak.
Halaber, Interes Orokorreko Trenbide Sarearen (RFIG) mapa interaktiboa du, bilaketa-irizpideak konbinatzeko gaitasuna duena. Kasu horretan, bilaketen emaitza diren instalazioak mapen bisorean irudikatuko dira, eta beren Fitxa Deskribatzailea hautatu eta bistaratu ahal izango da. PISERVIrako sarbidea

2024 eta 2025 Sareari buruzko Adierazpenetan sartutako aldaketa nagusiak

2023-2024 Sarearen Adierazpenaren eguneratzeak

2023 Sareari buruzko Adierazpena - Indarrean 2023ko abenduaren 31ra arte

Declaración sobre la Red. Documentos 2023.
Declaración sobre la Red ADIF Alta Velocidad 2023
Documento Completo. Edición 11 de octubre de 2023.
Mapas de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG)
Edición 31 de enero de 2023.
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio
Edición 7 de diciembre de 2022
Catálogo de vías de Apartado adscritas a Estaciones Coordinadas
Edición 7 de diciembre de 2022
Catálogo de Restricciones de Capacidad
Edición 7 de diciembre de 2022. Actualizadas las restricciones conforme a la sesión TOC de 11 de octubre de 2022. Este documento se actualizará periódicamente con la información de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura.
Tablas de Costes del Suministro en Líneas Electrificadas. Datos diciembre 2023
Documento que se actualizará mensualmente con los precios y ratios que servirán para emitir la factura correspondiente de los servicios realizados en cada mes.
Catálogo de Fichas Descriptivas de las Instalaciones de Servicio
Relación de Instalaciones de Servicio, actualizada a 07 de diciembre de 2022. Las fichas descriptivas se encuentran disponibles en la aplicación PISERVI.

Aurreko urteetako Sareari buruzko adierazpenak

Año 2022

Año 2021

Año 2020

Año 2019