Sareari buruzko adierazpena

Aurrekariak

“Sareari buruzko adierazpena” Tren-enpresen eta Hautagaien eskura jarritako azpiegituraren ezaugarriak azaltzen dituen dokumentua da. Halaber, azpiegitura horretan sartzeko baldintzei buruzko informazioa jasotzen du, bai eta instalazio horietan zerbitzu-instalazioetara sartzeko eta zerbitzuak emateko baldintzei buruzkoa ere, eta sarbide-eskubideak erabiltzeko behar den informazioa, trenbideko garraio-zerbitzuak emateko Gaitasuna eskatu behar duten Hautagai guztien trenbide-azpiegitura gardena eta bereizkeriarik gabe eskuratu ahal izatea bermatzeko.

Halaber, kanon-sistemekin eta adjudikazio gaitasunarekin lotutako arau orokorrak, epeak, prozedurak eta irizpideak zehazten dira bertan; baita azpiegitura-gaitasuneko eskaera egiteko beharrezko informazioa ere.

Trenbide-sektoreari buruzko 38/2015 Legearen 32.2 artikuluan, 2024 Sareari buruzko Adierazpenaren aldaketan eta 2025 Sareari buruzko Adierazpenaren egunerapenean nahitaez egin behar izan dira kontsultak, eta ADIFeko Abiadura Handiko Enpresa Erakunde Publikoaren Administrazio Kontseiluak onartu ditu, 2023ko azaroaren 28an.

2024 eta 2025 Sareari buruzko Adierazpenak

2024ko Sareari buruzko adierazpena

Aldaketa garrantzitsuak egin dira 2024 Sareari buruzko Adierazpeneko zenbait kapitulutan, zehazki 2., 5. eta 7. kapituluetan. Hain zuzen ere, Abiadura Handiko Adif-en Administrazio Kontseiluak onartu zuen 2022ko azaroaren 29an, eta aldaketa horiek kontsultatzeko izapideak egin dira, Trenbide Sektoreari buruzko Legearen 32.2 artikuluari jarraiki. Aldaketa horiek ADIFeko Abiadura Handiko Administrazio Kontseiluak onetsi zituen 2023ko azaroaren 28an.

2025ko Sareari buruzko adierazpena

2025eko ekitaldirako eguneratu da, 2024/2025 zerbitzu-ordutegia barne, apirilaren 7ko FOM/897/2005 Aginduan, trenbide-azpiegituraren edukiera esleitzeko prozedurari eta sareari buruzkoan, ezarritakoa betez.

Dokumentuak

Sareari buruzko adierazpena. 2024ko dokumentuak
ADIF Abiadura Handia enpresaren Sareari buruzko Adierazpena
Dokumentu osoa. 2024ko apirilaren 11ko edizioa
Interes Orokorreko Trenbide Sarearen mapak (RFIG)
2024ko otsailaren 23ko edizioa
Zerbitzu-instalazioetako Ahalmen-eskaintzaren Katalogoa
2024ko maiatzaren 10eko edizioa
Geltoki Koordinatuetara atxikitako Bazterbideko bideen katalogoa
2023ko abenduaren 5eko edizioa
Ahalmen-murrizketen Katalogoa
2024ko maiatzaren 24ko edizioa. Murrizketak eguneratu dira 2024ko apirileko TOC saioarekin bat. Dokumentu hori aldian behin eguneratuko da, TOC saioen informazioarekin. Saio horiek definitzen eta adosten dute azpiegiturako jarduketen eta obren programazioa.
Linea elektrifikatuetako horniduraren kostuen taulak. Aurreikuspena 2024ko apirilaren 23an eguneratua.
Dokumentu hori hilero eguneratuko da, hilabete bakoitzean egindako zerbitzuei dagokien faktura egiteko balioko duten prezio eta ratioekin.
Zerbitzuen instalazioen zerrenda
Zerbitzuen instalazioen zerrenda, 2023ko abenduaren ean eguneratua Deskribapen-fitxak PISERVI aplikazioan daude eskuragarri.
Esparru Gaitasun Askatuaren Katalogoa
Gaitasun marko liberatuaren hileko katalogoa. 2023-2024 zerbitzuko ordutegia.
Sareari buruzko adierazpena. 2025eko dokumentuak
ADIF Abiadura Handia enpresaren Sareari buruzko Adierazpena
Dokumentu osoa. 2024ko apirilaren 11ko edizioa
Interes Orokorreko Trenbide Sarearen mapak (RFIG)
2024ko otsailaren 23ko edizioa
Zerbitzu-instalazioetako Ahalmen-eskaintzaren Katalogoa
2024ko maiatzaren 10eko edizioa
Geltoki Koordinatuetara atxikitako Bazterbideko bideen katalogoa
2023ko abenduaren 5eko edizioa
Ahalmen-murrizketen Katalogoa
2024ko maiatzaren 24ko edizioa. Murrizketak eguneratu dira 2024ko apirileko TOC saioarekin bat. Dokumentu hori aldian behin eguneratuko da, TOC saioen informazioarekin. Saio horiek definitzen eta adosten dute azpiegiturako jarduketen eta obren programazioa.
Linea elektrifikatuetako horniduraren kostuen taulak.
Dokumentu hori hilero eguneratuko da, hilabete bakoitzean egindako zerbitzuei dagokien faktura egiteko balioko duten prezio eta ratioekin.
Zerbitzuen instalazioen zerrenda
Zerbitzuen instalazioen zerrenda, 2023ko abenduaren ean eguneratua Deskribapen-fitxak PISERVI aplikazioan daude eskuragarri.
Responsive Image

PISERVI

PISERVIk zerbitzu-instalazioen ezaugarri teknikoei buruzko informazioa eskuratzen laguntzen du, eta zerbitzu-instalazioen DESKRIBAPEN-FITXETARA sartzeko aukera ematen du: merkantzia-terminalak, bidaiari-geltokiak, mantentze-instalazioak, kargaleku pribatuak, zabalera-aldagailuak, etab., irizpide hauen araberako bilaketa selektiboen bidez: kokapen geografikoa, instalazio-mota, zerbitzu-mota, etab. Horri esker, tren-enpresek eta beste operadore logistiko batzuek errazago planifikatuko dituzte trenbide-zerbitzuak.
Halaber, Interes Orokorreko Trenbide Sarearen (RFIG) mapa interaktiboa du, bilaketa-irizpideak konbinatzeko gaitasuna duena. Kasu horretan, bilaketen emaitza diren instalazioak mapen bisorean irudikatuko dira, eta beren Fitxa Deskribatzailea hautatu eta bistaratu ahal izango da. PISERVIrako sarbidea

2024 eta 2025 Sareari buruzko Adierazpenetan sartutako aldaketa nagusiak

2024 Sarearen Adierazpenaren eguneratzeak

2025 Sarearen Adierazpenaren eguneratzeak

Aurreko urteetako Sareari buruzko adierazpenak

2023. urtea

2022. urtea

2022. urtea

2021. urtea

2020. urtea

2019. urtea