Sareari buruzko adierazpena

Aurrekariak

2022ko Sareari buruzko adierazpena

“Sareari buruzko adierazpena” Tren-enpresen eta Hautagaien eskura jarritako azpiegituraren ezaugarriak azaltzen dituen dokumentua da. Halaber, azpiegitura horretan sartzeko baldintzei buruzko informazioa jasotzen du, bai eta instalazio horietan zerbitzu-instalazioetara sartzeko eta zerbitzuak emateko baldintzei buruzkoa ere, eta sarbide-eskubideak erabiltzeko behar den informazioa, trenbideko garraio-zerbitzuak emateko Gaitasuna eskatu behar duten Hautagai guztien trenbide-azpiegitura gardena eta bereizkeriarik gabe eskuratu ahal izatea bermatzeko.
Halaber, kanon-sistemekin eta adjudikazio gaitasunarekin lotutako arau orokorrak, epeak, prozedurak eta irizpideak zehazten dira bertan; baita azpiegitura-gaitasuneko eskaera egiteko beharrezko informazioa ere.

2022ko ekitaldirako eguneratu da, 2022/2023 zerbitzu-ordutegia barne, apirilaren 7ko FOM/897/2005 Aginduan, trenbide-azpiegituraren edukiera esleitzeko prozedurari eta sareari buruzkoan, ezarritakoa betez.

Trenbide Sektoreari buruzko 38/2015 Legearen 32.2 artikuluaren arabera, Sareari buruzko Adierazpen honek nahitaezko kontsulta-izapidea bete du, eta ADIF Abiadura Handia enpresa-entitate publikoaren Administrazio Kontseiluan onartu da, 2021eko azaroaren 29an.
Declaración sobre la Red 2022. Documentos
Declaración sobre la Red ADIF Alta Velocidad 2022
Documento Completo. Edición 28 de julio de 2022
Mapas de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG)
Edición 28 de diciembre de 2022
Catálogo de Fichas Descriptivas de las Instalaciones de Servicio
Documento con datos actualizados a 28 de febrero de 2022.
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio
Documento con datos actualizados a 28 de febrero de 2022.
Catálogo de vías de Apartado adscritas a Estaciones Coordinadas
Documento con datos actualizados a 28 de febrero de 2022.
Catálogo de Restricciones de Capacidad
Actualizadas las restricciones conforme a la sesión TOC de 6 de junio de 2022. Este documento se actualizará periódicamente con la información de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura.
Tabla de Costes del Suministro de Energía Eléctrica de Tracción. Datos agosto 2022.
Documento que se actualizará mensualmente con los precios y ratios que servirán para emitir la factura correspondiente de los servicios realizados en cada mes.
Declaración sobre la Red 2022 - Fe de erratas
Fe de erratas páginas 53 y 55, apartado 2.6.1 Desarrollo de la infraestructura: Se modifica la información correspondiente a la LAV Valladolid-Burgos: Venta de Baños-Burgos y a la LAV Monforte del Cid-Murcia: Beniel- Estación de Murcia El Carmen (vaso norte), respectivamente

Jarduketak

2022ko Sareari buruzko adierazpenean sartutako aldaketa nagusiak

Aurreko urteetako Sareari buruzko adierazpenak

Año 2021

Año 2020

Año 2019