Informazio publikoa

Azpititulua sit amet consectetur adipiscing elit.

Gaurko egunez, informazio publiko hau argitaratu dugu, eta esteka hauetatik eskura daiteke:

Desjabetzeen, azterlanen eta proiektuen informazio publikoa

Espainiako Konstituzioak, 33. artikuluan, jabetza pribaturako eta jaraunspenerako eskubidea aitortzen du, eta eskubide horren edukia bere funtzio sozialak mugatuko du, eta inori ezin zaizkio kendu bere ondasun eta eskubideak, onura publikoko edo interes sozialeko arrazoi justifikatuak izan ezik, dagokion kalte-ordainaren bidez eta legeetan xedatutakoaren arabera.
Herritarrek administrazio publikoen jarduketen aurrean dituzten eskubideak bermatzeko, herritarrek informazio publikoko prozesuen bidez parte hartzeko izapideak aurreikusi dira, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legearen 18. eta 19.1. artikuluak eta bere Erregelamenduaren (1957ko apirilaren 26ko Dekretua) artikulu bateragarriak betez.

Azterlan eta proiektu teknikoei buruzko informazio publikoa

Adif Abiadura Handia enpresaren informazio publikoko izapidea, exekuzioak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu beharra deklaratzeko proiektu bat onetsi aurretik. Horrela, edozein pertsonak, iragarkian argitaratzen den zerrendan egon daitezkeen akatsak zuzentzeko behar diren datuak idatziz aurkeztu ahal izango ditu edo, funtsean edo forman, okupatu beharrari aurka egin ahal izango dio.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, la "Modificación del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Zaragoza ‐ Pamplona en Navarra. Tramo: Castejón ‐comarca de Pamplona. Subtramo: Olite ‐ Tafalla (s)".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, el "Proyecto básico de la modificación del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Zaragoza ‐ Pamplona en Navarra. Tramo: Castejón ‐ comarca de Pamplona. Subtramo: Tafalla (S) - Tafalla"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del Adif- Alta Velocidad por el que se somete a información pública complementaria a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico del nuevo Canal de Acceso para la integración de la Alta Velocidad en la Ciudad de València"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto básico de modificado nº 2 del proyecto: -Proyecto deconstrucción del soterramiento de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia. Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Soterramiento de Nonduermas"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de construcción de subsanación a medio plazo de filtraciones en el edificio de viajeros y en la caverna ferroviaria de la estación de Barcelona Sants"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio de ADIF-Alta Velocidad para la subsanación de errores en la Información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, del "Proyecto Básico del viaducto sobre el río Ebro y plataforma de conexión con la LAV de Castejón - Comarca de Pamplona. Corredor Cantábrico - Mediterráneo de Alta Velocidad"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto básico fase II de reposición de servicios afectados por la electrificación de la LAV de Extremadura. Tramos: Plasencia-Cáceres -Mérida, Mérida - Badajoz - Frontera portuguesa"
Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto básico fase II de reposición de servicios afectados por la electrificación de la LAV de Extremadura. Tramos: Plasencia-Cáceres -Mérida, Mérida - Badajoz - Frontera portuguesa"
Anuncio del ADIF Alta-Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto Básico para la conexión en Mérida. Plataforma y Vía. Línea 520: Ciudad Real-Badajoz. Tramo: Mérida-Aljucén".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a informaciónpública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el"Proyecto Básico Plataforma de Alta Velocidad. Conexión Murcia -Cartagena. Tramo Torre Pacheco - Cartagena"

Desjabetzeei buruzko informazio publikoa

Sustapen Ministerioak hasitako nahitaezko desjabetzearen espedientearen informazio publikoko izapidea, Adif Abiadura Handia enpresa desjabetzearen onuradunak eskatuta, pertsona edo entitate interesdunek egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahal izateko desjabetze espediente horri dagokionez, eta, hala badagokio, ukitutako ondasun eta eskubideen jabeei dei eginez okupazioaren aurreko aktak egin ditzaten adierazten diren tokian, egunetan eta orduetan.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 310ADIF2204 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción del Ramal de Conexión entre la Línea de Alta Velocidad Monforte del Cid - Murcia y la Línea Chinchilla -Cartagena", en el término municipal de Murcia (Murcia)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de laRed Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondienteal Expediente de Expropiación Forzosa 048ADIF2210 motivado por lasobras del "Proyecto Básico del Modificado del Proyecto deConstrucción de Plataforma LAV Madrid -Extremadura. Acceso aMérida. Tramo: Cuarto de la Jara – Arroyo de la Albuera", en el término municipal de Mérida (Badajoz).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 042ADIF2214 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo. Tramo: Palencia-Palencia Norte", en el término municipal de Palencia (Palencia).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública complementaria correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 037ADIF2118motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Plataforma dela Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Arroyo Santa María-Navalmoral de la Mata" en el término municipal de Navalmoral de La Mata (Cáceres).

Ingurumen-eraginaren ebaluazioari buruzko informazio publikoa

Titulua
Espainiako Konstituzioak 45. artikuluan ingurumena babestu eta zaintzeko betebeharra jasotzen du.Betebehar hori bermatzeko legeriak duen tresnetako bat ingurumenean ondorio esanguratsuak izan ditzaketen plan, programa eta proiektuen ingurumen-ebaluazioaren prozesua da.
Prozesu hori Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legean dago araututa. Lege horren printzipio gidarien artean, 2. artikuluan, parte-hartze publikoaren printzipioa dago.
Era berean, lege horren . kapituluko 1. atalean, proiektuen ingurumen-inpaktuaren ebaluazio arrunterako prozedura ezartzen da, 7. artikuluan jasotako kasuetarako.

Ingurumen-eraginari buruzko proiektu eta azterlanen informazio publikoa

Proiektuen informazio publikoko izapidea. Adif Abiadura Handia enpresak baimendu behar du, proiektu horiek sustatu eta funtsatzeko organo gisa, onartu aurretik, eta Ingurumen-ebaluazioari buruzko 21/2013 Legearen 36. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako eta moduan egin behar da.
Información pública de Estudio de impacto ambiental
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública el Estudio de impacto ambiental del Proyecto de las ‘Líneas de Alta Tensión y sus Subestaciones Asociadas del Tramo Lorca-Almería de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería