Informazio publikoa

Azpititulua sit amet consectetur adipiscing elit.

Gaurko egunez, informazio publiko hau argitaratu dugu, eta esteka hauetatik eskura daiteke:

Desjabetzeen, azterlanen eta proiektuen informazio publikoa

Espainiako Konstituzioak, 33. artikuluan, jabetza pribaturako eta jaraunspenerako eskubidea aitortzen du, eta eskubide horren edukia bere funtzio sozialak mugatuko du, eta inori ezin zaizkio kendu bere ondasun eta eskubideak, onura publikoko edo interes sozialeko arrazoi justifikatuak izan ezik, dagokion kalte-ordainaren bidez eta legeetan xedatutakoaren arabera.
Herritarrek administrazio publikoen jarduketen aurrean dituzten eskubideak bermatzeko, herritarrek informazio publikoko prozesuen bidez parte hartzeko izapideak aurreikusi dira, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legearen 18. eta 19.1. artikuluak eta bere Erregelamenduaren (1957ko apirilaren 26ko Dekretua) artikulu bateragarriak betez.

Azterlan eta proiektu teknikoei buruzko informazio publikoa

Adif Abiadura Handia enpresaren informazio publikoko izapidea, exekuzioak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu beharra deklaratzeko proiektu bat onetsi aurretik. Horrela, edozein pertsonak, iragarkian argitaratzen den zerrendan egon daitezkeen akatsak zuzentzeko behar diren datuak idatziz aurkeztu ahal izango ditu edo, funtsean edo forman, okupatu beharrari aurka egin ahal izango dio.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del Adif- Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el “Proyecto Básico Plataforma de Alta Velocidad. Conexión Murcia – Cartagena. Tramo Riquelme – Torre Pacheco”.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el «Proyecto básico del modificado del proyecto de construcción de plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia –Almería. Tramo: Nonduermas - Sangonera».
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, el “Proyecto básico de la modificación del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Zaragoza Pamplona en Navarra. Tramo: Castejón comarca de Pamplona. Subtramo: Olite Tafalla (s)".

Desjabetzeei buruzko informazio publikoa

Sustapen Ministerioak hasitako nahitaezko desjabetzearen espedientearen informazio publikoko izapidea, Adif Abiadura Handia enpresa desjabetzearen onuradunak eskatuta, pertsona edo entitate interesdunek egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahal izateko desjabetze espediente horri dagokionez, eta, hala badagokio, ukitutako ondasun eta eskubideen jabeei dei eginez okupazioaren aurreko aktak egin ditzaten adierazten diren tokian, egunetan eta orduetan.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Corrección de errores del anuncio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por el que se publica la resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 025ADIF2106 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de las Obras de Adecuación de Accesos, Evacuación e Instalaciones de Protección y Seguridad en los Túneles de la Variante de Pajares. Línea de Alta Velocidad León-Asturias", en los términos municipales de Lena (Asturias) y La Robla (León).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 307ADIF2104 motivado por las obras del "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN ACÚSTICA DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID-CASTILLA LA MANCHACOMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA. TRAMO: LÍNEA DE ANCHO UIC. NUDO DE LA ENCINA-XÁTIVA-VALENCIA", en los términos municipales de ALCÁSSER, ALZIRA, BENIFAIÓ, BENIPARRELL, CANALS, CARCAIXENT, LA POBLA LLARGA, MOIXENT, NOVETLÉ, PICASSENT, SILLA, VALLADA y XÁTIVA (VALENCIA).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 308ADIF2104 motivado por las obras del "Proyecto constructivo para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: València Nord – València Joaquín Sorolla. Vía y Electrificación", en el término municipal de Valencia (Valencia).

Ingurumen-eraginaren ebaluazioari buruzko informazio publikoa

Titulua
Espainiako Konstituzioak 45. artikuluan ingurumena babestu eta zaintzeko betebeharra jasotzen du.Betebehar hori bermatzeko legeriak duen tresnetako bat ingurumenean ondorio esanguratsuak izan ditzaketen plan, programa eta proiektuen ingurumen-ebaluazioaren prozesua da.
Prozesu hori Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legean dago araututa. Lege horren printzipio gidarien artean, 2. artikuluan, parte-hartze publikoaren printzipioa dago.
Era berean, lege horren . kapituluko 1. atalean, proiektuen ingurumen-inpaktuaren ebaluazio arrunterako prozedura ezartzen da, 7. artikuluan jasotako kasuetarako.

Ingurumen-eraginari buruzko proiektu eta azterlanen informazio publikoa

Proiektuen informazio publikoko izapidea. Adif Abiadura Handia enpresak baimendu behar du, proiektu horiek sustatu eta funtsatzeko organo gisa, onartu aurretik, eta Ingurumen-ebaluazioari buruzko 21/2013 Legearen 36. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako eta moduan egin behar da.
Une honetan ez dago irekita informazio publikorako prozedurarik