Probak eskatzea azpiegituran

Azpiegitura eta instalazioetan probak eskatzeko postontzia

Titulua
Trenbide-enpresek eta material horren fabrikatzaileek material ibiltaria homologatu eta egiaztatzeko, kanon bidez likidatu behar ez badira, baita segurtasun-sistemak, bide-materialak eta abar homologatzeko eta egiaztatzeko ere, Adif enpresaren titulartasuneko azpiegitura eta haren beste instalazio batzuk erabili ohi dira beharrezko probak egiteko.

Aplikagarri zaion araudia betez egiten direla bermatzeko, Adif AH enpresaren webgunean postontzi bat ezarri da, eskabidea izapidetzeko beharrezkoak diren jarduketen koordinazioa errazteko, aipatutako probak egin aurretik.
Estekan klik eginez sartzen den formularioan dago proba eskatzeko eman behar diren datuak.

Eskaera

ESKAERARAKO JARRAIBIDEAK

1.    Adif eta Adif Alta Velocidad-en egoitza elektronikora sartu esteka honen bidez: https://sede.adif.gob.es/opencms/system/modules/sede/indexAtarirako kanpo-lotura. Beste fitxa batean irekiko da.
2.    Eskura dauden prozeduretan, hautatu “Trenbide-azpiegituretako proba eta saiakuntzen eskaera”.
3.    Izapide telematikoa hasteko, sakatu “Eskaeraren alta” ikonoa.
4.    Eskabide-orria bete.

Eskabidearekin batera, dokumentazio hau bidali behar da:
  • Pertsona juridikoen kasuan: enpresaren izena eta izen soziala, IFZ, Ahalorde-eskrituraren kopia, ordezkariaren NANa eta harremanetarako pertsonaren datuak, eta indarrean dagoen erantzukizun zibileko aseguruaren poliza.
  • Trenbide-enpresen kasuan: lizentzia-zenbakia eta harremanetarako pertsonaren datuak.
  • Pertsona fisikoen kasuan: Interesdunaren NANa eta harremanetarako pertsonaren datuak.

5.    Probak eskatzeko tramitea hasten da.

Prezioen baremoa
Adif-ek eta Adif Alta Velocidad-ek kudeatzen dituzten azpiegitura eta instalazioetan probak eta saiakuntzak egiteko aplikatu beharreko baldintza ekonomikoak deskarga daitezke esteka honetan.