Informazio-buletina

Inbertitzaileentzako informazio-buletina

Titulua
Gardentasun- eta iraunkortasun-konpromisoetan oinarrituta, eta inbertitzaileentzako informazio interesgarria emate aldera, Adif Abiadura enpresak aldizkako informazio-buletin bat argitaratzen du.

Buletinak eduki hauek ditu:

Ekonomia- eta finantza-informazioa.

-Ingurumen-politikari buruzko albisteak, bai eta gizarte-erantzukizunari eta gobernu korporatiboari buruzkoak ere.

- Nazioarteko albisteak, eragin berezia dutenak ESG inbertitzaileentzat bereziki interesgarriak diren jasangarritasun-, gardentasun- eta gobernantza-alderdietan.

Trenak kilometroko. Igo eta jaitsi diren bidaiariak

Adif eta Adif Abiadura Handia sareak

Atal honetan, aldian-aldian, bi magnitude operatibo nagusiren berri emango dugu: tren-trafikoaren bilakaera, tren kilometroko eskalan neurtua (tren batek trenbidea kilometro batean erabiltzea), hileko eta metatutako konparazioa, eta Adif eta Adif-AH geltokietan igo eta jaitsi diren bidaiarien bariazio metatua.