Informazio-buletina

Inbertitzaileentzako informazio-buletina

Titulua
Gardentasun- eta iraunkortasun-konpromisoetan oinarrituta, eta inbertitzaileentzako informazio interesgarria emate aldera, Adif Abiadura enpresak aldizkako informazio-buletin bat argitaratzen du.

Buletinak eduki hauek ditu:

Ekonomia- eta finantza-informazioa.

-Ingurumen-politikari buruzko albisteak, bai eta gizarte-erantzukizunari eta gobernu korporatiboari buruzkoak ere.

- Nazioarteko albisteak, eragin berezia dutenak ESG inbertitzaileentzat bereziki interesgarriak diren jasangarritasun-, gardentasun- eta gobernantza-alderdietan.

Trenak kilometroko. Adif eta Adif Abiadura Handia sareak

2022ko abuztua. Hileko buletina, kilometroko trenen datuekin.
Trenbide-trafikoaren bilakaera, kilometro bakoitzeko tren gisa neurtua (trenbide-linea treb batek kilometro batean erabiltzea), hilero eta modu metatuan alderatuta.