2014-2020 aldia

Europako finantzaketa

Responsive Image

2014-2020 aldirako 1.478,3 milioi euroko laguntzak aurreikusi dira.

Eskualde Garapenerako Europako Funtsak (EGEF), Espainiako 2014/2020 Eskualde Anitzen Programa Operatiboa, 7. Helburu Tematikoa: Garraio jasangarria programaren barruan, 1.286.6 milioi euro eman ditu. Halaber, 3,4 milioi euroko EGEF laguntzak eman ditu Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuak(ikus I+G+b arloko finantzaketa)

eta, bestetik, Europar Batasuneko "Europa konektatu" mekanismoak (CEF), 188,3 milioi euro.
(2020ko abenduaren 31ko datuak)

Abidura Handiko lineen finantzaketa

Eskualde Garapenerako Europako Funtsa (EGEF)

Eskualde Garapenerako Europako Funtsa (EGEF) Europako Egitura eta Inbertsio Funtsen (EIE Funtsak) barruan dago, Europako Gizarte Funtsarekin (EGF), Landa Garapeneko Europako Nekazaritza Funtsarekin (FEADER) eta Europako Itsas eta Arrantza Funtsarekin (FEMP) batera.

Funts horien helburua da lurralde guztien lehiakortasuna eta konbergentzia sustatzea, eta funtsezko tresna dira Espainiaren garapen-erronka nagusiei aurre egiteko eta Europa 2020 Estrategia aplikatzeko.

Europa 2020 Estrategia EBk hamarkada honetan izango duen hazkunde- eta enplegu-agenda da. Hazkunde adimentsua, jasangarria eta integratzailea adierazten du, Europako ekonomiaren egitura-akatsak gainditzeko, lehiakortasuna eta produktibitatea hobetzeko eta merkatu iraunkorreko gizarte-ekonomia sostengatzeko.

Espainiako Erresumak Europako Batzordearekin Elkartzeko Akordioa sinatu zuen 2014ko urriaren 30ean. Akordio horretan, herrialde osoan Europako Egitura eta Inbertsio Funtsak ahalik eta hobekien erabiltzeko estrategia ezartzen da.

Europako Egitura eta Inbertsio Funtsak (EIE Funtsak) Espainiako Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioak kudeatzen ditu.

Europako Erregelamenduak: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1303/2013 Erregelamendua eta Batzordearen 480/2014, 821/2014, 1011/2014 eta 2015/207 Erregelamenduak.

EGEF

Eskualde Garapenerako Europako Funtsak (EGEF), Espainiako Eskualde Anitzen Programa Operatiboa, 7. Helburu Tematikoa: Garraio jasangarria programaren barruan, gutxi gorabehera 1.290 milioi euroko laguntza esleitzen du.
Ogasun Ministerioko EGEFaren Kudeaketarako Zuzendariordetza Nagusiak Adif Abiadura Handia enpresari agindu zizkion Europako Erkidegoko Funtsen zuzendari nagusiak 2017ko apirilaren 17an sinatu eta Adif-eko lehendakariak 2017ko maiatzaren 8an onartutako Hitzarmenean jasotako eginkizunak.
Egindako komunikazio-eragiketen eta -ekintzen deskribapena

"Europa konektatu” mekanismoa (CEF)

Europar Batasuneko “Europa konektatu” Mekanismoa (CEF) Europar Batasunaren tresna bat da, Europa barneko garraio-, telekomunikazio- eta energia-sareen interes komuneko proiektuei finantza-laguntza emateko.

Laguntza hauen helburua da Europako garraio-sarea garatzea eta hobetzea, eta, aldi berean, mugikortasun-irtenbide jasangarriak eta berritzaileak sustatzea.

Europako Batzordeko INEA agentziak kudeatzen ditu laguntza horiek, urteko deialdien bidez, eta bildutako eskaeren artean lehian ematen dira.

Europako Erregelamenduak: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1315/2013 eta 1316/2013 Erregelamenduak.

Jarduketak

Europar Batasuneko “Europa konektatu” Mekanismoak (CEF) 188,3 milioi euroko laguntza emango du jarduera hauek finantzatzeko: