Jasangarritasuna

Azpititulua sit amet consectetur adipiscing elit.

Azken urteotan, Adif Abiadura Handia Erantzukizun Sozial Korporatiboak zeregin garrantzitsua zuen, baina osagarria eta, batzuetan, erakundearen estrategiatik bereizia zuen enpresa-eredu batetik Erantzukizun Korporatiboaren eta Jasangarritasunaren estrategia Enpresa Estrategiaren baliokidea den eredu batera aldatu da. Horrela bada, benetan jasangarria den garapen modeloa bultzatzeko, gizartearen aurrean enpresa gisa dugun erantzukizunean oinarritu behar da erakundearen estrategiaren eta eragiketen guztizkoa.
Responsive Image
Hala, Adif Abiadura Handia ez da soilik gure interes-talde zuzenenen eskaerei eta itxaropenei erantzun eraginkorra ematen saiatzen, baizik eta garapen jasangarriko helburu zehatzei laguntzen saiatzen da, Nazio Batuek diseinatu eta Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioak eta Espainiako Gobernuak bultzatutako politika publikoetan agertzen den 2030 Agendaren arabera.
Zuzeneko sarbideak
 • Eredu etikoa
 • Gardentasuna hobetzea
 • Iruzurraren aurkako borroka
 • Arriskuen kudeaketa
 • Informazio ez-finantzarioaren txostena
 • Iraunkortasun ekonomikoari buruzko informazioa
 • Adif Abiadura Handira entitatearen informazio ekonomikorako sarbidea

Erantzukizun korporatiboko eta jasangarritasuneko foroetan parte hartzea

Nazio Batuen Mundu Itunari atxikitako Espainiako erakundeak biltzen ditu. Munduko enpresen erantzukizun sozialaren borondatezko ekimenik handiena da.
Jasangarritasunaren eta enpresaren erantzukizun sozialaren arloan erreferentziazko erakundea. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) erakundearen ordezkaria Espainian.
Goi-mailako taldea da, non 25 konpainiako exekutibo gorenek jasangarritasunari buruzko enpresa-lidergoaren mezua helarazten duten.
Bere lan-batzordeei esker (Garapen Jasangarrirako eta Digitalizaziorako Helburuak, Berdintasuna, Ekonomia Zirkularra), erreferentzia izan nahi du EGEaren ezagutzan, azterketan, berrikuntzan, diseinuan eta garapenean, erakundeen estrategian integratzea sustatuz.

Jasangarritasuna eta Ingurumena

Adif Abiadura Handia enpresak, bere jardueran, ingurumenaren eta ongizate sozioekonomikoaren etengabeko hobekuntzan lagundu nahi du, bere ildoari bere erabaki estrategikoak bideratu eta bere kudeaketa-ereduan txertatu behar dituzten balioak gehituz.
Adif-en aburuz, egiten dituen jarduerak gauzatzean ingurumenarekiko errespetua argi eta garbi identifikatzen da erakundeak definitu duen ikuspegian, xedean eta balioetan, 2030 Plan Estrategikoaren testuinguruan.

Ingurumen-memoriak

Adif Abiadura Handia enpresak, bere jardueran, ingurumenaren eta ongizate sozioekonomikoaren etengabeko hobekuntzan lagundu nahi du, bere ildoari bere erabaki estrategikoak bideratu eta bere kudeaketa-ereduan txertatu behar dituzten balioak gehituz.
Adif-en aburuz, egiten dituen jarduerak gauzatzean ingurumenarekiko errespetua argi eta garbi identifikatzen da erakundeak definitu duen ikuspegian, xedean eta balioetan, 2030 Plan Estrategikoaren testuinguruan.

Ingurumen-memoriak

Adif Abiadura Handia enpresak, bere jardueran, ingurumenaren eta ongizate sozioekonomikoaren etengabeko hobekuntzan lagundu nahi du, bere ildoari bere erabaki estrategikoak bideratu eta bere kudeaketa-ereduan txertatu behar dituzten balioak gehituz.
Adif-en aburuz, egiten dituen jarduerak gauzatzean ingurumenarekiko errespetua argi eta garbi identifikatzen da erakundeak definitu duen ikuspegian, xedean eta balioetan, 2030 Plan Estrategikoaren testuinguruan.

Ingurumenaren kudeaketa integrala. Jarduketa eremu nagusiak

Adif eta Adif- AH entitateek 2019ko uztailaren 9an sinatutako eta BOEn 2019ko abuztuaren 8an argitaratutako kudeaketa-gomendioaren hitzarmenaren arabera, Adif-AH entitateari ingurumenaren kudeaketa integralerako beharrezkoak diren jarduera material edo teknikoak egiteko gomendioa ematen zaio (1. eranskina), Ingurumeneko Organo Korporatibo gisa.

Gizarte-jasangarritasuna

Jasangarritasunaren ikuspegi soziala Adif Abiadura Handia-ren aburuz, gizartearen kohesioari egiten dion ekarpena da, bai eta konpainiak ongizatea hobetzeko egiten dituen ekintzak ere, bai enpresa osatzen duten pertsonentzat, bai herritar guztientzat.  Estrategia guztiaren oinarri den Erantzukizun Korporatibotik, eta Jasangarritasunari egiten dion ekarpenaren zati gisa, Adif Abiadua Handia-k inpaktu positiboa sortu nahi du gizartean, gure inguruneari balio soziala emango dioten proiektu eta ekimenen bidez, kontuan hartuta beharrezkoa dela gizarte-eredu integratzaileagoa, solidarioagoa eta kulturalki aberatsagoa lortzea.

Gobernantza

Titulua
Adif AH konprometituta dago baliabide natural eta ekonomikoekin arduratsua eta eraginkorra den kudeaketa oso eta gardenarekin. Erakundea ondo gobernatzeak haren kudeaketa arduratsua bermatzen du. Kudeaketa horren oinarriak hauek dira: araudia betetzen dela bermatzea, enpresaren etika bultzatzea erakundearen kulturan (bereziki ustelkeriarekiko zero tolerantzian) eta kudeaketaren gardentasuna garatzea.

Gobernu onaren eta gardentasunaren alderdi garrantzitsuak:

 • Araudia Betetzeko Eredu Korporatiboa. Adif AH erakundeak Etika eta Jokabide Kode bat du, Administrazio Kontseiluak onartua, eta 2018an eta 2019an garatzen dituzten gainerako politika eta prozedurekin batera eguneratua, lege-aldaketak eta ereduaren etengabeko hobekuntza-prozesua kontuan hartuta.Sarbidea Kanal etikora
 • Iruzurraren aurkako politika korporatiboa. Adif-AH entitateko langile guztiei aplikatuko zaie Administrazio Kontseiluko, Goi Zuzendaritzako eta, oro har, salbuespenik gabe eta kargua, erantzukizuna, okupazioa edo kokapen geografikoa edozein dela ere. Iruzurraren aurkako adierazpen instituzionala.
 • Arriskuen kudeaketa integralaren eredua. Enpresako eremu guztietan arriskuen kudeaketa proaktiboko kultura sustatzeko komunikazio egokia bermatuko duten informazio-kanal egokiak ezartzeko aukera ematen du, arrisku-maila koherenteak mantenduz. Eredu korporatiboaren bilakaeran, ESG osagaiak aztertzen ari dira Entitatearen arrisku-mapa berrikusteko prozesuan. Adif AV Arriskuen Kudeaketa Integralerako Politika

Kudeaketa-txostena (Informazio ez-finantzarioaren egoera, EINF barne)

2018az geroztik, informazio ez-finantzarioari eta aniztasunari buruzko 11/2018 Legea aplikatuz, Adif AV-ek Kudeaketa Txostenean Informazio ez-finantzarioaren egoera sartu du, eta urteko kontuak onartzeko, gordailatzeko eta argitaratzeko irizpide berberak ezartzen dizkie (martxoaren 30a). Integrazio horren helburua da reporting-aren eta gardentasunaren arloko joerarik aurreratuenak ezartzea, gizartean eta ingurumenean lortutako emaitzei eta inpaktuei buruzko informazioari garrantzi handiagoa emanez eta Kudeaketa Txostenean islatzen den finantza-informazioa modu orekatuagoan osatuz.

Txosten horiek 11/2018 Legearen arabera egiten dira, bai eta Global Reporting Initiative (GRI) Gidaren jarraibideen arabera ere, urteko bertsio eguneratuetan (G4GRI). Osagarri gisa, 2030erako Nazio Batuen Agendako G4GRI estandarren eta Garapen Jasangarriko Helburuen (GJH) arteko korrelazioa ezartzen da. Estandar horien gainean eragiten du Erakundearen jarduerak, eta, horren bidez, esparru global bat eskaintzen da, erakundeek eta Interes-taldeek beren tokiko, eskualdeko eta munduko eragina ebalua dezaten. 2020tik, informazio ez-finantzarioari eta aniztasunari buruzko 11/2018 Legearen arabera, emandako informazioaren fidagarritasunerako, kanpoko egiaztapen bat egiten du hirugarren independente batek Kudeaketa Txostenean jasotako Informazio ez-finantzarioaren egoerari buruz (ISAE 3000 estandarra).
Informazio ez-finantzarioaren azken helburua gure interes-taldeentzako balioa sortzea da. Horregatik da hain garrantzitsua jasangarritasunari buruzko reporting-a enpresa-eremuan, finantza-kontuetatik haratago doazen ASG gaien gardentasunean oinarrituta.
Hau hartzen du barne:
 • Kudeaketa Txostena (Informazio ez-finantzarioaren egoera, EINF) eta EINF Egiaztapen-aitorpen independentea barne
 • EINFaren laburpen exekutiboa
 • 11/2018 Legearen aurreko ekitaldiak (2013-2018)
Gardentasunaren atalean eskuragarri:

Jasangarritasun ekonomikoa

Kudeaketa Txosten Integratua

2017. urtetik aurrera, Adif AV-ren korporazioko informazio jasangarria kudeaketa-txostenean sartu zen, eta ekitaldi ekonomiko bakoitzean onartutako eta ikuskatutako urteko kontuen barruan dago. 2017. urtea baino lehen, kudeaketa-txostenetik independentea den iraunkortasun-txosten bat dago. 

11/2018 Legea indarrean sartu zenean, Informazio ez-finantzarioaren egoeran (EINF) sartu beharreko informazio-mota normalizatu zen. Horren bidez, Erakundearen bilakaeraren eta emaitza ekonomikoaren ezagutza zabaldu zen, bere jarduerak ASG gaietan duen eraginetik abiatuta.

Adif Abiadura Handia enpresak, bere jardueran, ingurumenaren eta ongizate sozioekonomikoaren etengabeko hobekuntzan lagundu nahi du, bere ildoari bere erabaki estrategikoak bideratu eta bere kudeaketa-ereduan txertatu behar dituzten balioak gehituz.
Adif-en aburuz, egiten dituen jarduerak gauzatzean ingurumenarekiko errespetua argi eta garbi identifikatzen da erakundeak definitu duen ikuspegian, xedean eta balioetan, 2030 Plan Estrategikoaren testuinguruan.